BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU

godziny otwarcia biblioteki

Procedury korzystania z biblioteki szkolnej od 1 czerwca 2020 roku

Sprawozdania z działania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

" Wieloaspektowy wpływ czytania na rozwój młodzieży"

Narodowe czytanie 2107

„Konkurs literacki ze znajomości lektur szkolnych” - rozstrzygnięcie

konkurs "A gdyby tak...” – redagujemy własne zakończenie ulubionej książki. …

Konkurs na „Plakat promujący czytanie”.

 

Motto: „Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała”

                                                                                   Richard Steele

Biblioteka szkolna – informacje ogólne

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku działa Biblioteka Szkolna. Biblioteka zlokalizowana jest w jednym pomieszczeniu o powierzchni 76,5 m2,     w którym znajduje się jednocześnie wypożyczalnia, czytelnia, oraz 8 stanowisk komputerowych dla czytelników ze stałym dostępem do Internetu, jak też 1 komputer dla bibliotekarek z czytnikiem do katalogowania i wypożyczania książek, 2 skanery, laminator, 1 drukarka oraz nowe urządzenie wielofunkcyjne RICOH (drukarka, skaner, kopiarka- zakup grudzień 2020r.), telewizor, odtwarzacz kaset VHS, DVD.

Biblioteka szkolna pełni rolę ogólno-przedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań.

Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, absolwenci i rolnicy.

Biblioteka posiada ponad 19 tysięcy woluminów z różnych dziedzin nauki.

Księgozbiór składa się z:

ü podręczniki dla wszystkich uczniów do przedmiotów ogólnych i zawodowych,

ü lektury szkolne,

ü literatura piękna w tym beletrystyka,

ü literatura popularno – naukowa,

ü książki uzupełniające do przedmiotów zawodowych,

ü książki rolnicze,

ü książki do nauki na prawo jazdy kategorii B.

Cały księgozbiór Biblioteki ZSCKR w Potoczku jest skatalogowany w programie MOL Optivum. Cieszymy się z udogodnienia pracy bibliotecznej jakim jest elektroniczny czytnik danych, za pośrednictwem którego dokonujemy wypożyczeń.

Wydzielony księgozbiór podręczny to bogaty zbiór encyklopedii, słowników, leksykonów, atlasów, albumów.

W bibliotece można zapoznać się z najważniejszymi dokumentami szkoły tj. Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Regulaminy, Szkolne Zestawy Podręczników i Programów Nauczania.

Biblioteka oferuje również zbiory multimedialne (DVD, CD, kasety VHS), w tym lektury szkolne, filmy rolnicze i płyty na prawo jazdy kat. B i T.

Prenumerowane są takie czasopisma jak:

Godziny pracy bibliotekarek dostosowane są do potrzeb czytelników,  pracy Szkoły i Internatu – aktualne godziny pracy biblioteki są dostępne w zakładce: godziny pracy biblioteki.  Ponadto jesteśmy do dyspozycji w zakresie: - udzielania informacji oraz pomocy naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie korzystania z e-podręczników dziennika elektronicznego, platformy i innych kanałów komunikacji;

- pomocy nauczycielom w drukowaniu ich dokumentacji, w tym świadectwa,  arkusze;

- doradztwa związanego z wyborem lektury czy książki;

-pomocy beneficjentom w korzystaniu z Centrum Multimedialnego i czytelni itp.

Na lekcjach bibliotecznych realizujemy program „Przysposobienie  czytelnicze i  informacyjne”, ze szczególnym naciskiem na umiejętność czytania ze zrozumieniem. Prowadzimy też działania motywujące uczniów do nauki i czytania. Uczestniczymy w akcjach związanych z czytelnictwem i właściwymi postawami czytelniczymi.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYJ

Telefon do biblioteki:

605 744 335

 

Bibliotekarki: Diana Sadowska, Helena Ślusarz

         

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------------------------