Pedagog ZSCKR w Potoczku: Wolan Maria

Pedagog szkolny służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych. Wspiera uczniów w przezwyciężaniu problemów  osobistych. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

• Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

• Chciałbyś z kimś porozmawiać.

• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Rodzicu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

• Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.

• Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.

• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

• Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

• Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.