Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie