Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

 

 

 

Dzień Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uczniowie klasy IV FTP  08 marca 2018rr. uczestniczyli w Dniu Otwartym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję  do zapoznania się z potencjałem, jakim dysponuje ta uczelnia.

Program zapewniał prezentację wydziałów i studenckich kół naukowych, interaktywne pokazy, warsztaty popularnonaukowe związane z biologią, chemią, fizyką i przyrodą, liczne konkursy z nagrodami.

Młodzież wzięła udział w  warsztatach na temat: Roślina u lekarza, czyli co może dolegać roślinom i jak je leczyć, Do czego potrzebna jest nam ślina?, Kawitacja ultradżwiękowa.

Spotkanie to, stanowiło skuteczny sposób na pozyskanie informacji na temat kierunków, jakie warto studiować ze względu na pogłębiający się deficyt inżynierów na polskim rynku pracy.

Na zakończenie pobytu, korzystając ze wspaniałej wiosennej pogody, uczniowie zwiedzili Stare Miasto i Muzeum na Zamku.

                                                                                                             Marianna Siembida

           

 


Powrót do góry strony

 

 

Dzień Otwarty Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 9 marca 2017 r. przybyli do  Centrum Kongresowego UP w Lublinie na Dzień Otwarty.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 uroczystym otwarciem, którego dokonał prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W słowach skierowanych do maturzystów zwrócił uwagę na to, jak ważną decyzją jest dla młodego człowieka wybór uczelni oraz kierunku studiów. Zachęcił wszystkich odwiedzających do czynnego zapoznania się z ofertą edukacyjną, działalnością kół naukowych oraz organizacji studenckich (samorządu studenckiego, zespołu pieśni i tańca, chóru uniwersyteckiego).

Zwiedzający mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach popularnonaukowych, interaktywnych pokazach związanych m.in. z biologią, fizyką, chemią, przyrodą. Każdy uczestnik spotkania mógł sprawdzić swoją wiedzę w różnych dziedzinach np. w konkursie na temat zdrowego odżywiania, rozpoznawania przypraw, wiedzy o turystyce, leśnictwie, hodowli zwierząt itp.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz florystyczny, pokaz druku elementów maszyn w 3d oraz różne technologie wytwarzania: przekąsek zbożowych np. chrupki o zadziwiających smakach tj. brokułowe, kebabowe…, lody, desery, ciasteczka, gofry, tartinki… i ich degustacja. Młodzież mogła zapoznać się z rodzajami ziół, ich zastosowaniem, a także otrzymać sadzonki np. bazylii, mięty, melisy, hyzopu.

Wykładowcy prezentowali przygotowane wykłady, opowiadali o zaletach studiowania na ich wydziale oraz służyli radą, natomiast żacy opowiadali o codziennym życiu studenckim.

Nasi uczniowie wiele ciekawych informacji otrzymali z ust pani dr hab. inż. Katarzyny Kozłowicz pracownika Katedry Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego na Wydziale Inżynierii Produkcji, opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Chłodnictwa.

Spotkanie bardzo spodobało się uczniom klasy trzeciej Technikum kształcącym w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, gdyż w „namacalny” sposób mogli dostrzec zalety oraz korzyści płynące ze zdobycia wykształcenia.  

Monika Wójcik

                                         Powrót do góry strony

 

Kolejna wizyta uczniów na Uniwersytecie Przyrodniczym w lublinie

W dniu 24 lutego 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wizycie na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zapoznali się z ofertą studiów na UP w Lublinie, bazą, ofertą zajęć dodatkowych.

Następnie wzięli udział w wykładzie  Dlaczego jeż ma kolce? Biomimetyka i bioinspiracje w inżynierii rolniczej  w którym  dr hab. inż.  Grzegorz Łysiak przedstawił o interdyscyplinarne związki w zakresie fizjologii roślin i zwierząt, ekologii oraz ich inżynierskich zastosowaniach do projektowania nowych materiałów, urządzeń i systemów inspirowanych naturą.

Po wykładzie uczniowie (wszyscy uczący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa) wzięli udział w zajęciach warsztatowych na hamowni silnikowej i podwoziowej. Organizacją wyjazdu ze strony UP zajmował się pan dr hab. Tomasz Oniszczuk. W czasie wizyty opiekował się nami pan dr hab. Grzegorz Zając. Wszyscy uczniowie wrócili zadowoleni z wyjazdu i udziału w interesujących zajęciach warsztatowych.

Jolanta Olszyńska

                         

 

 

Zdjęcia powyżej wykonał Radosław Matysiak uczeń klasy IV BTP a poniżej zdjęcia wykonane przez Jolantę Olszyńską.

 

 

                                                          

    


Powrót do góry strony

 

Wizyta edukacyjna uczniów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  

Uczniowie  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  16 lutego 2017r. odbyli wycieczkę do Lublina na Uniwersytet Przyrodniczy. Cel wyjazdu był  edukacyjny, młodzież uczestniczyła w projekcie pt.: ,,Ocena mikrobiologiczna żywności pochodzenia zwierzęcego’’ zorganizowanym na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Pobyt uczniów rozpoczął się od spotkania w bibliotece z władzami wydziału: Panią Dziekan Wydziału prof. Dr hab. Joanną Barłowska i Panem Prodziekanem Dr hab. Markiem Babiczem prof. nadzw. UP. Na wstępie  Pani Dziekan powitała młodzież,  zapoznała z działalnością wydziału oraz przedstawiła ofertą edukacyjną uczelni. W spotkaniu również uczestniczyła  grupa przedstawicieli samorządu studenckiego, którzy towarzyszyli nam przez cały czas naszego pobytu. Studenci podzielili się  informacjami na temat wybranych przez nich kierunków studiów, jak spędzają wolny czas, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, jak wygląda życie studenckie, bo studiowanie to nie tylko nauka, o czym nas przekonali. Następnie głos zabrał Prodziekan  Marek Babicz , który  przedstawił krótką prezentację uczelni. Kolejnym punktem wycieczki była realizacja w/w projektu w formie krótkiego wykładu i warsztatów laboratoryjnych, które poprowadził  dr inż. Andrzej Lisowski.  Uczniowie po raz pierwszy zetknęli się z pewnymi technikami stosowanymi w laboratorium. Zajęcia odbywały się w Pracowni Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych,  były bardzo dobrze przygotowane, a uczniom dostarczyły wiele pozytywnych wrażeń. Młodzież  wzbogaciła swoją wiedzę i nabrała doświadczenia. Podsumowaniem projektu było wręczenie certyfikatów, wspólne rozmowy przy herbatce z władzami wydziału, studentami oraz podziękowania. Na zakończenie pobytu zwiedziliśmy obiekty uczelni, po których przewodnikiem była studentka turystyki. W budynku głównym /rektoracie/ oglądaliśmy  laboratoria, a następnie udaliśmy się do  budynku biblioteki głównej, Centrum Kongresowego oraz nowoczesnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego z basenem i halami sportowymi. Naszym oczom nie umknął widok uczących się studentów na korytarzach -  bo to przecież trwała sesja egzaminacyjna. Zdobyte informacje na pewno będą pomocne młodzieży przy wyborze odpowiednich kierunków studiów.                                                                                                                

Władzom uczelni UP w Lublinie dziękujemy za miłe przyjęcie oraz przeprowadzenie zajęć z naszymi uczniami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Maria Wolan

                     

 

 


Powrót do góry strony

 

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a naszą szkołą.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu logo

W dniu 13 lutego 2017r nastąpiło podpisanie listu intencyjnego. Naszą szkołę Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku reprezentował dyrektor Dariusz Wolan a Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie reprezentował Prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska. Umowę ze strony UP podpisały  Panie dr. hab. Mirosława Chwil i dr Grażyna Zawiślak z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu a z naszej dyrektor Dariusz Wolan.

Podpisanie listu było połączone z spotkaniem informacyjnym z klasą IV technikum o kierunkach kształcenia na UP w Lublinie oraz o możliwościach dodatkowego rozwijania zainteresowań  w czasie studiów. Uczniowie klasy IV z zainteresowaniem wysłuchali podstawionych bardzo ważnych dla nich informacji.

                             Jolanta Olszyńska

           

 

Następnie panie dr. hab. Mirosława Chwil i Pani dr Grażyna Zawiślak przeprowadziły warsztaty o czym informacja poniżej.

 

 


Powrót do góry strony

Warsztaty kosmetologiczno – zielarskie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku

 Od stycznia 2017 roku Zespół Szkół CKR w Potoczku nawiązał stałą współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. W ramach zawartej umowy uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w zajęciach praktycznych na terenie uczelni,  a także w zajęciach prowadzonych przez wykładowców lubelskiej placówki na terenie naszej szkoły.

Pierwsze zajęcia odbyły się już 13 lutego 2017 r. Warsztaty zostały przeprowadzone  w pracowni chemicznej w naszej szkole z zakresu dwóch dziedzin: zielarstwa i kosmetologii. Podczas pierwszej części uczniowie dostali precyzyjne instrukcje, na podstawie których przygotowywali  musujące kule do kąpieli oraz balsam do ust. W części drugiej poświęconej zielarstwu młodzież poznała różne gatunki ziół, porównując ich wygląd, zapach  i smak. Każdy uczestnik miał możliwość poznania sposobów tworzenia pęczków ze świeżych ziół, technik suszenia, a także dokonywał oceny organoleptycznej ziół świeżych i suszonych.

Warsztaty były bardzo ciekawie przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego, uczniowie z entuzjazmem i zapałem wykonywali powierzone im zadania a zdobytą wiedza na pewno wykorzystają.

Justyna Wielgus

                   

 


Powrót do góry strony

 

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

10 stycznia 2017r. na  Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  Uniwersytu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się spotkanie władz wydziału z przedstawicielami naszej szkoły. Władze wydziału reprezentowali:

naszą szkołę reprezentowali:

Pani dziekan  Prof. dr hab. Joanna Barłowska  przedstawiła kierunki na których kształceni są studenci oraz przedstawiła możliwe obszary współpracy. Dyrektor Dariusz Wolan przedstawił naszą szkołę i przestawił którymi obszarami jesteśmy zainteresowani.

Szczegóły współpracy zostały ustalone z Panem prodziekanem Dr hab. Markiem Babiczem prof. nadzw. UP.

Na przełomie lutego i marca nasi uczniowie wezmą po raz pierwszy udział w zajęciach na uczelni.

 

 


Powrót do góry strony