AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU

nowsze wiadomości 

Pielgrzymka uczniów klas maturalnych na Jasna Górę w fotografii.

zdjęcie grupowe przed głównym wejściem   Droga krzyżowa młodzieży na Jasnej Górze  Msza w intencji młodzieży   zdjęcie grupy pielgrzymkowej na placu głównym

___________________________________

powrót do góry strony 

 

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ZESPOŁÓW SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO PROWADZONYCH PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI – SIEĆ SZKÓŁ ROLNICZYCH

Po raz pierwszy odbył się konkurs z języka angielskiego dla szkół ministerialnych. Został zorganizowany przez ZSCKR w Dobrocinie. Konkurs odbywał się w 3 etapach:

Etap 1. – 601 uczestników (100%)

Etap 2. – 108 uczestników (18%)

Etap 3. – 29 uczestników (5%)

FINAŁ – 4 LAUREATÓW (0,7%)

FINAŁ – 25 FINALISTÓW (4%)

Gratulujemy naszej dwójce z 29 finalistów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę. Olivii Gierak z klasy 3FTP – za zajęcie 15 miejsca oraz Łukaszowi Skorupie z klasy 4P4 za zajęcie miejsca 16. Uczniów przygotowywały pani Agnieszka Kozioł i pani Magdalena Szyszka.

Agnieszka Kozioł

na zdjęciu z etapu 3 konkursu, Olivia Gierak – kl. 3FTP oraz Łukasz Skorupa – kl. 4P4

 

___________________________________

powrót do góry strony  

 

Polska Wieś w Europie” – druga edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy o rolnictwie w Unii EuropejskiejPodczas warsztatów prowadzonych w formie gry przez Stowarzyszenie DEMAGOG.

Konkurs zorganizowany został przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat nad przebiegiem konkursu sprawował Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W półfinale, który odbył się w dniach 30-31 marca 2023 r. z ranienia naszej szkoły udział wzięli:

1.     Knieja Tomasz  - uczeń z klasy IV BT

2.     Rycerz Szymon – uczeń z klasy III BT

3.     Tyniec Kacper - uczeń z klasy   IV BT

Półfinał o zasięgu regionalnym zorganizowano w ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie. W pierwszym dniu uczniowie i opiekunowie grup uczestniczyli w warsztatach, które prowadziło Stowarzyszenie DEMAGOG. Celem warsztatów było sprawdzanie prawdziwości informacji pojawiających się w mediach, weryfikacja wypowiedzi polityków, walka z fake newsami. Uczestnicy warsztatów zapoznali się ze sposobami walki z fałszywymi informacjami oraz jak zachować dystans w obronie przed dezinformacją. Wieczorem był czas na krótki spacer po rynku Sandomierza. W drugim dniu odbyła się część konkursowa. Stosownie do obowiązującego regulaminu, każdy z uczestników miał do rozwiązania 50 zadań w formie testu. Koordynatorem konkursu z ramienia szkoły była Marianna Siembida, natomiast  nadzór nad przebiegiem półfinału sprawowali Pan Tomasz Puchalski i Pan Marcin Szewczyk, reprezentujący Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce  i  Pani Ewelina Jabłońska, reprezentująca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział uczniów w konkursie to konieczność poszerzenia wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, miejsca polskiego rolnictwa na tle pozostałych krajów Unii. Nabyta dodatkowo wiedza będzie zapewne przynosić efekty na dalszych etapach edukacji szkolnej. Dziękuję uczniom za wkład pracy i poświęcony czas.

                                               Marianna Siembida

.

Krótka wycieczka po sandomierskim rynku.  Za chwilę zostaną udostępnione formularze konkursowe. Uczestnicy przygotowani do pracy.  Na zakończenie konkursu pamiątkowa fotografia z dyplomem..

___________________________________

powrót do góry strony 

 

Współpraca z internatem Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

W dniu 29 marca 2023r. gościliśmy w naszym internacie młodzież z internatu ZST w Janowie Lubelskim. Wychowankowie rozegrali towarzyski mecz piłki siatkowej, który zakończył się zwycięstwem dla gospodarzy spotkania. Mecz sędziował dyrektor szkoły Dariusz Wolan, a w rolę komentatora wcielił się wychowawca internatu p. Mariusz Sapalski.

Rada Młodzieżowa Internatu przygotowała słodki poczęstunek dla gości. Młodzież nawiązała nowe znajomości i przyjemnie spędziła czas wolny.
Nasza współpraca na pewno będzie kontynuowana, w planach mamy kolejne spotkania.

Seweryn Małaczyński ucz. kl. IV P4

kapitan drużyny ZSCKR w Potoczku ucz. Czuj Dawid z trofeum za zajęcie   drużyna internatu ZSCKR w Potoczku podczas meczu z drużyną internatu ZST w Janowie Lubelskim.  drużyna internatu ZSCKR w Potoczku oraz drużyna internatu ZST w Janowie Lubelskim podczas ogłoszenia wyników.  wychowankowie internatu ZST w Janowie Lubelskim oraz wychowankowie ZSCKR w Potoczku oglądają mecz.

 

___________________________________

powrót do góry strony 

 

KONKURS „ JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA” DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W czwartek 30 marca 2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku przeprowadzony został konkurs wiedzy pt. „Jakość żywności i żywienia”, adresowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Udział w konkursie wzięły 3 szkoły: PSP w Potoku Stanach , PSP w Potoku Wielkim i PSP w Potoczku.Uczestnicy konkursu „Jakość żywności i żywienia” ze Szkół Podstawowych Gminy Potok Wielki - 30.03.2023r. wraz z opiekunami: panią Joanną Kułaga, panią Moniką Lewko oraz panem Grzegorzem Studzińskim i dyrektorem ZSCKR w Potoczku panem Dariuszem Wolanem

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy i nabycie nowych doświadczeń przez uczestników w zakresie jakości żywności i żywienia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Główną jego ideą było kształtowanie postaw, w szczególności odpowiedzialności za własne zdrowie.

W I etapie uczniowie zmagali się z testem z zakresu znajomości zasad odżywiania i szeroko pojętej jakości żywienia. Kolejnym etapem było rozpoznawanie przypraw i artykułów spożywczych oraz smaków produktów żywieniowych z zawiązanymi oczami. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi.

Zwycięscy konkursu to:

I miejsce: Nadia Szkutnik - uczennica z Potoka Wielkiego,

II miejsce: Wiktoria Kolano -  uczennica z Potoczka,

III miejsce:  Marcelina Ślusarz - uczennica z Potoka Stany.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni przez dyrektora ZSCKR w Potoczku pana Dariusza Wolana,  atrakcyjnymi nagrodami, upominkami i dyplomami.

Na zakończenie odbył się poczęstunek przygotowany przez uczniów  pierwszej klasy Technikum z ZSCKR w Potoczku w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – z klasy I PT.

Nad przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: Helena Ślusarz, Monika Kosikowska, Agnieszka Zarzeczna oraz nauczyciel biologii - Ilona Kramska.

                                                                        Ilona Kramska, nauczyciele przedmiotów gastronomicznych

 

Uczestnicy ze Szkół Podstawowych Gminy Potok Wielki podczas testu wiedzy w konkursie „Jakość żywności i żywienia”  - 30.03.2023r .  Nadia Szkutnik - uczennica z Potoka Wielkiego, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Jakość żywności i żywienia”  - 30.03.2023r. - rozdanie nagród z rąk dyrektora ZSCKR w Potoczku pana Dariuszem Wolanem  Wiktoria Kolano - uczennica z Potoczka która zajęła drugie miejsce w konkursie „Jakość żywności i żywienia”  - 30.03.2023r. - rozdanie nagród z rąk dyrektora ZSCKR w Potoczku pana Dariuszem Wolanem  Marcelina Ślusarz - uczennica z Potoka Stany, która zajęła trzecie miejsce w konkursie „Jakość żywności i żywienia”  - 30.03.2023r. - rozdanie nagród z rąk dyrektora ZSCKR w Potoczku pana Dariuszem Wolanem

. 

___________________________________

powrót do góry strony 

 

ZEBRANIE RODZICÓW – 2 kwietnia 2023r. godz. 1400

Spotkanie ogólne odbędzie się na hali sportowej.

Po spotkaniu ogólnym spotkanie wychowawców z rodzicami w klasach.

Wcześniej o godz. 1330   spotkanie na stołówce internatu rodziców uczniów mieszkających w internacie.

___________________________________

powrót do góry strony 

 

SZKOLNY TURNIEJ BILARDOWYpamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju finałowego z nauczycielami. Pierwsza z lewej – wychowawczyni internatu Iwona Szkutnik, pierwszy z prawej nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz - Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 27.03.2023r.

 

W Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Pool Bilard – 8 bil. Organizatorami zawodów byli wychowawcy internatu i nauczyciele wychowania fizycznego.

Rozgrywki przebiegały w dwóch etapach.

 

Najpierw 28 zawodników mieszkających w internacie przez kilka tygodni rozgrywało mecze eliminacyjne, a następnie 27 marca br. odbył się turniej finałowy już z możliwością udziału uczniów spoza internatu.

Oto końcowa klasyfikacja::

Mariusz Karkusiewicz

 

Krzysztof Zdybel podczas pojedynku o III miejsce– Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 27.03.2023r.  Kacper Pizoń podczas pojedynku barażowego o II miejsce. Maja Ciupak (po lewej) i Vanesa Czaja (po prawej) obserwują grę kolegi - Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 27.03.2023r.  – Paweł Baran podczas pojedynku finałowego o I miejsce– Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 27.03.2023r.  Mateusz Nawrocki podczas gry eliminacyjnej – Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 27.03.2023r.  Seweryn Małaczyński podczas gry eliminacyjnej – Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 27.03.2023r.	Seweryn Małaczyński podczas gry eliminacyjnej – Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 27.03.2023r.

 

___________________________________

powrót do góry strony   

 

WIZYTA PODCZAS DNI OTWARTYCH PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W CHEŁMIE.1.	Uczniowie podczas dni otwarty w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie:

Uczniowie klas 4BT, 4B4 kształcący się w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 4P4 kształcący się w zawodzie  Technik żywienia i usług gastronomicznych w dniu 23 marca wzięli udział w dniach otwartych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.  

Nasi uczniowie podczas warsztatów zapoznali się z ofertą kierunków uczelni. Ponadto dni otwarte wzbogaciły :

-  Pokazy specjalistycznego sprzętu i urządzeń Centrum Studiów Inżynierskich

-  Prezentacje służb mundurowych (Policja, SG, SW, Straż Pożarna, WOT).

-  Symulacje dachowania i wybuchu poduszki powietrznej WORD w Chełmie

-  Prezentacje medycyny pola walki

-  Zwiedzanie Centrum Symulacji Medycznej

                                                                                                              Zenon Mazur

Krzysztof Jabłoński

2.	Uczniowie podczas obserwacji próbek przez mikroskop: Od lewej: Tomasz Knieja 4BT, Łukasz Baran 4B4, Karol Zyśko 4BT.  3.	Uczniowie obserwujący doświadczenie. Od lewej: Kacper Pizoń 4BT, Asystentka wykonująca doświadczenie, Fila Grzegorz 4B4, Łukasz Baran 4B4, Hubert Grządka 4b4, Patryk Biernat 4B4, , Tomasz Knieja 4BT.  4.	Uczniowie podczas wykładu. Od lewj: Seweryn Małaczyński 4P4, Krzysztof Oszust 4B4, Krzysztof Jabłoński -opiekun, Mateusz Nawrocki 4P4  5.	Uczniowie podczas prezentacji SG-: Michał Zarębski 4BT, Kacper Pizoń 4BT, Tomasz Knieja 4BT.  6.	Krzysztof Oszust 4B4 podczas prezentacji dachowania samochodu

 

___________________________________

powrót do góry strony   

 

XXIII edycja ogólnopolskiej akcji Góry Grosza

W marcu 2023 r. odbyła się w naszej szkole wielka zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja oDziewczęta z klasy I ptl przeliczaqją pieniądze charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem (jak co roku) jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych. Towarzystwo to udziela bowiem wsparcia dzieciom z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Po zakończeniu akcji przyszła pora na podliczenie wszystkich pieniędzy wrzuconych na przestrzeni tych dwóch tygodni do skarbonki.

|Nasi uczniowie zebrali łącznie sumę 267,25 zł. 27 marca zebrane środki zostały następnie przesłane na adres wskazany przez organizatora. Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Magdalena Szyszka Ewa Król

 

Opis:Uczniowie klasy I ptl liczą pieniądze  Opis: Chłopcy z kl. I btf liczą pieniądze  Uczniowie I uczennice z kl I btf I I ptl liczą pieniądze  Chłopcy z kl IV b4 pomagają w akcji Góra Grosza  Uczniowie z kl $ b4 pomagają w akcji Góra Grosza	Uczniowie z kl $ b4 pomagają w akcji Góra Grosza

___________________________________

powrót do góry strony    

Nasi uczniowie na V Europejskim Forum Rolniczym – Jasionka 2023

Europejskie Forum Rolnicze zorganizowane zostało w Jasionce k. Rzeszowa. Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego G2A przez 2 dni marca1 Jasionka k. Rzeszowa. Arena G2A, w której odbywa się EFR 2023. zamieniła się w miejsce rozmów o przyszłości polskiego rolnictwa. Uczestniczący uczniowie – pasjonaci rolnictwa, mieli możliwość wysłuchania debaty: „Jak kształtować politykę regionalną w Polsce?”, w której głos zabrali przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Po ożywionej dyskusji mającej oparcie w wynikach Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, dotyczącej zmian zachodzących na obszarach wiejskich na przestrzeni ostatnich lat, oraz podsumowaniu efektywności prowadzonych polityk regionalnych, odbyła się debata nad przyszłością europejskiego rolnictwa.

Udział w niej wzięli: Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski - Komisarz UE ds. rolnictwa, Miroslav Skřivánek - Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej oraz Egidijus Giedraitis - Wiceminister Rolnictwa Republiki Litewskiej.

 Gościem specjalnym pierwszego dnia Forum w Jasionce był jeden z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych polskich kierowców rajdowych - Krzysztof Hołowczyc, z którym uczniowie bardzo szybko nawiązali kontakt.

Bardzo szybko nawiązali również kontakt z Michałem Kołodziejczakiem –  założycielem ruchu społeczno-politycznego Agrounia. Europejskie Forum Rolnicze organizowane zostało przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

Uczestnictwo uczniów w Forum to doskonała lekcja z zakresu poznawania problemów  dotyczących rolnictwa i jego przyszłości w skali makro, co znajduje odbicie w funkcjonowaniu każdego gospodarstwa rodzinnego.

                                                  Marianna Siembida – organizatorka wyjazdu na Forum

.

2 Pamiątkowa fotografia z Krzysztofem Hołowczycem /22.03.2023r./  3 Mini agrotronika - bawi i uczy. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wszystkich uczestników.  4 Podczas debaty nad przyszłością i problemami polskiego rolnictwa.  Po wymianie zdań z Michałem Kołodziejczakiem - założycielem ruchu społeczno-politycznego AGROUNIA

 

___________________________________

powrót do góry strony   

 

Wycieczka do Zamościa

W dniu 22 marca 2023 roku odbyła się wycieczka szkolna do Zamościa. Brali w niej udział uczniowie klas 1BTF, 1PT, 1PTL i 2PTL wraz z opiekunami: Moniką Krakowską – Widz, Moniką Kosikowską, Magdaleną Szyszką oraz Piotrem Wielgusem.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić Ogród Zoologiczny, Rynek Główny Zamościa oraz Szczebrzeszyn. Brali również udział w pokazach i warsztatach w Zamojskiej Manufakturze Słodyczy, gdzie własnoręcznie mogli wykonać cukierki oraz lizaki.

Monika Kosikowska

1.	Rynek Główny Zamościa	Uczniowie biorący udział w wycieczce szkolnej z klas 1BTF, 1PT, 1PTL i 2PTL na Rynku Głównym przed Ratuszem w Zamościu.  2.	Ogród Zoologiczny Uczniowie klasy 1BTF z wychowawczynią klasy Magdaleną Szyszką w Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu.   Uczennica klasy 1PT – Wiktoria Guzik podczas warsztatów z wytwarzania lizaków w Manufakturze Słodyczy.  2.	Ogród Zoologiczny Uczniowie klasy 1BTF z wychowawczynią klasy Magdaleną Szyszką w Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu.   Uczniowie klas 1BTF, 1PT, 1PTL i 2PTL wraz z opiekunami wycieczki w Szczebrzeszynie przy pomniku chrząszcza.

 

___________________________________

powrót do góry strony   

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY NA SPORTOWO

Samorząd Uczniowski i nauczyciele wychowania fizycznego ZSCKR w Potoczku przygotowali dla wszystkich uczniów wiele sportowych atrakcji w pierwszym dniu wiosny. Każdy mógł wziąć udział w konkursach sprawnościowych, w których trzeba było wykazać się siłą, skocznością, gibkością, zręcznością, koordynacją ruchową oraz umiejętnościami technicznymi z niektórych dyscyplin. rozdanie nagród w konkursach sportowych. Pierwszy z lewej -nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz, drugi z lewej -nauczyciel wf Piotr Spyra, trzeci z lewej dyrektor Dariusz Wolan, druga z prawej - nauczycielka Magdalena Szyszka, pierwsza z prawej- przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Małaczyńska. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.

Oto zwycięzcy poszczególnych konkurencji: żonglerka piłką nożną – Kacper Kiszka z kl. 2 BTF, podciąganie na drążku -Kacper Duda z kl. 4 B4, skoki przez skakankę – Aleksandra Student z kl. 1 PTL, strzał na bramkę – Tomasz Knieja z kl. 4 BT, rzuty do kosza – Krystian Świś z kl. 1 BTF, odbicia piłką siatkową – Seweryn Małaczyński z kl. 4 P4, próba gibkości – Zuzanna Bącal z kl. 1 PT, hula hop – ex aequo Patrycja Kwiatek z kl. 3 FTP, Oliwia Gorczyca i Martyna Freda z kl. 2 PTL, DART – rzuty lotkami do celu Tomasz Knieja z kl. 4 BT, strzelanie z karabinka pneumatycznego – Kacper Majewski z kl. 3 FTP, podnoszenie ciężarka – Gorczyca Oliwia z kl. 2 PTL i Seweryn Małaczyński z kl. 4 P4.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słodycze przygotowane przez Samorząd Uczniowski i rozdane przez Kamilę Konopę z klasy 3 FTP, zaś zawodnicy z miejsc I-III nagrody rzeczowe oraz czekolady wręczone przez dyrektora szkoły Dariusza Wolana, przewodniczącą Rady Rodziców Edytę Małaczyńską, opiekuna Samorządu Uczniowskiego Magdaleną Szyszkę oraz nauczycieli wf Mariusza Karkusiewicza i Piotra Spyrę. Po rozdaniu nagród w konkursach sprawnościowych rozegrano mecz pomiędzy uczniami i nauczycielami w koszykówkę, który zakończył się wynikiem 16:13 na korzyść nauczycieli. W przerwie meczowej odbyły się konkursy rzutowe z linii rzutów wolnych i za trzy punkty. W pierwszym z nich zwyciężyła pani Edyta Małaczyńska, zaś w drugim uczeń klasy 1 PTL Dominik Przywara.

Szczególne wyróżnienie otrzymał Tomasz Knieja z klasy 4 BT za zdobycie pierwszych punktów w oficjalnym meczu po zamontowaniu nowych konstrukcji podwieszanych do koszykówki z napędem elektrycznym. Na koniec sportowych rozgrywek odbyły się dwa mecze w piłkę siatkową. W pierwszym, reprezentacja uczennic naszej szkoły wygrała 2:1 z drużyną składającą się w większości z pań nauczycielek.

Drugi mecz pomiędzy uczniami i nauczycielami zakończył się również wynikiem 2:1, ale tym razem na korzyść nauczycieli. Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowych umiejętności i dziękujemy za wspólną dobrą zabawę.

Mariusz Karkusiewicz

uczeń klasy 2 BTF Paweł Baran w konkursie – odbicia piłką siatkową. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.  uczennica klasy 1 PTL Aleksandra Student w konkursie - skoki przez skakankę. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.  uczeń klasy 2 BTF Kacper Kiszka w konkursie – żonglerka piłka nożną. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.  mecz koszykówki nauczyciele – uczniowie. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.  drużyna nauczycielek w meczu piłki siatkowej pomiędzy paniami nauczycielkami a uczennicami. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.	drużyna nauczycielek w meczu piłki siatkowej pomiędzy paniami nauczycielkami a uczennicami. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.  drużyna uczennic w meczu piłki siatkowej pomiędzy paniami nauczycielkami a uczennicami. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.  mecz piłki siatkowej nauczyciele – uczniowie. Szkolna impreza sportowa podczas pierwszego dnia wiosny, która odbyła się w hali sportowej ZSCKR w Potoczku w dniu 21.03.2023r.

 

___________________________________

powrót do góry strony   

 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE SIATKOWEJmecz finałowy pomiędzy klasą 2 BTF a 3 FTP -Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku-Potoczek 21.03.2023 r

Dwanaście zespołów klasowych rywalizowało w Międzyklasowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku.

Po kilkutygodniowych rozgrywkach w trzech grupach systemem każdy z każdym, ćwierćfinałach i półfinałach, 21 marca 2023 r. odbyły się finały. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy klasą 4 B4 a 4 BT zakończył się wynikiem 2:0 w setach po bardzo wyrównanym spotkaniu.

W rywalizacji o pierwsze miejsce zwyciężyła klasa 2 BTF, która pokonała swoich starszych kolegów z klasy 3 FTP również 2:0 w setach po zaciętym i emocjonującym meczu.

Oto skład zwycięskiej drużyny: Paweł Baran, Kacper Kiszka, Damian Grot, Dawid Janik, Krystian Witek, Filip Sulowski, Mikołaj Sycz. Najlepszą zawodniczką turnieju została Katarzyna Jaśkiewicz z klasy 4 P4, zaś zawodnikiem Dawid Czuj z klasy 3 FTP. Pamiątkowe dyplomy, statuetki i puchar za I m zostały wręczone przez dyrektora szkoły Dariusza Wolana z pomocą nauczycieli: Magdaleny Szyszki, Mariusza Karkusiewicza i Piotra Spyry.

Gratulujemy wszystkim klasom uczestniczącym w mistrzostwach sportowej postawy i zapraszamy na następne turnieje.

Mariusz Karkusiewicz

.

dyrektor ZSCKR w Potoczku Dariusz Wolan (w środku) i nauczycielka Magdalena Szyszka (pierwsza z lewej) oraz Dawid Czuj z klasy 3 FTP podczas odbioru nagrody dla najlepszego zawodnika turnieju -Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku-Potoczek 21.03.2023 r  dyrektor ZSCKR w Potoczku Dariusz Wolan (w środku) i nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz (pierwszy z lewej) oraz kapitan klasy 2 BTF Paweł Baran z pucharem za zajęcie 1 miejsca-Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku-Potoczek 21.03.2023 r  pamiątkowe zdjęcie najlepszych drużyn w turnieju :klasy 2 BTF, 3 FTP, 4 B4. Pierwszy z lewej górny rząd -nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz, pierwszy z prawej górny rząd -dyrektor ZSCKR w Potoczku Dariusz Wolan, pierwszy z lewej dolny rząd - nauczyciel wf Piotr Spyra, -Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku-Potoczek 21.03.2023 r   pamiątkowe zdjęcie klasy 2 BTF  z pucharem za 1 miejsce. Pierwszy z prawej górny rząd - nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz -Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku-Potoczek 21.03.2023 r

.

___________________________________

powrót do góry strony    

Finał III edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby

Lubelska Izba Rolnicza zorganizowała 20 marca 2023 roku III edycję Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół rolniczych zainteresowanych zagadnieniami i tematyką w szeroko rozumianym pojęciu rolnictwa w naszym  województwie. Uczniowie przygotowani do III edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby: Sulowski Mikołaj, Knieja Tomasz, Maksim Paweł.

Głównym celem konkursu jest rozszerzenie wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu działalności samorządu rolniczego i izb rolniczych,  promowanie szkół rolniczych Lubelszczyzny, wspieranie uzdolnień uczniów, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, oraz integrowanie środowisk rolniczych. Zakres tematyczny Konkursu obejmował: produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą, mechanizację rolnictwa, ogrodnictwo i wiedzę dotyczącą działalności Lubelskiej Izby Rolniczej. Z ramienia ZSCKR w Potoczku w Konkursie udział wzięli:

Knieja Tomasz z klasy 4BT

Sulowski Mikołaj z klasy 4BT

Maksim Paweł z klasy 3BB

Konkurs został zorganizowany w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich IUNG PIB w Puławach. Patronat honorowy sprawował Minister Edukacji i Nauki oraz Pani Teresa Misiuk Kurator Oświaty w Lublinie. W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście reprezentujący m.in.Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Grupę Azoty Puławy.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego sprawowała komisja powołana przez Lubelską Izbę Rolniczą. Uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe. Uczeń Naszej Szkoły Tomasz Knieja otrzymał tytuł LAUREATA KONKURSU im.TADEUSZA SKIBY, gwarantujący podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo-rolniczych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Wydarzenie uświetnił występ  Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

                                          Marianna Siembida

Uczniowie wylosowali miejsca: Tomek Knieja nr 22, Mikołaj Sulowski nr 24, Maksim Paweł nr 28  Uczniowie wylosowali miejsca: Tomek Knieja nr 22, Mikołaj Sulowski nr 24, Maksim Paweł nr 28  Uczniowie wylosowali miejsca: Tomek Knieja nr 22, Mikołaj Sulowski nr 24, Maksim Paweł nr 28  Tomek Knieja otrzymuje gratulacje i dyplom LAUREATA KONKURSU im. TADEUSZA SKIBY gwarantujący podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo-rolniczych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.  Wspomniany powyżej DYPLOM.  Organizatorzy, patroni honorowi, sponsorzy i uczestnicy III edycji Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby  Gratulacje złożone, nagrody wręczone - pamiątkowe foto - 20 marca 2023r IUNG Puławy  Konkurs dobiega końca. Uczniowie z otrzymanymi nagrodami.  Na zakończenie występ Zespołu Pieśni i Tańca "Jawor" UP w Lublinie.

 

.

___________________________________

powrót do góry strony   

Półfinał wojewódzkiej licealiady w piłce ręcznej chłopców.Dyplom

W dniu 20 marca 2023 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju odbył się półfinał wojewódzkiej licealiady w piłce ręcznej chłopców.

Drużyna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku  reprezentująca powiat janowski wystąpiła w składzie: Paweł Baran, Jakub Ciupak, Dawid Czuj, Patryk Fila, Jan Kabanienko, Mateusz Kolaga, Seweryn Małaczyński, Adrian Mirosław, Piotr Muszak, Kamil Myszak, Krzysztof Oszust, Tomasz Sobczak, Filip Sulowski, Paweł Wojciechowski, Krystian Witek.

W sportowej rywalizacji systemem „każdy z każdym” z zespołami z Zespołu Szkół Nr 2 Kraśniku i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju  końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,

II miejsce- Zespół Szkół Nr 2 Kraśniku,

III miejsce- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku .

Gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć sportowych!

 Nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Półfinał wojewódzkiej licealiady w piłce ręcznej chłopców.  Półfinał wojewódzkiej licealiady w piłce ręcznej chłopców. ujęcie 2  Półfinał wojewódzkiej licealiady w piłce ręcznej chłopców. prezentacja zespołów  powitaniwe uczestników  zespoły  wręczenie dyplomu 

.___________________________________

powrót do góry strony  

 

UCZNIOWIE NA TARGACH AGROTECH W KIELCACH

Uczniowie naszej szkoły w zwodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki, technik rolnik oraz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczy, uczestniczyli w targach techniki rolniczej i leśnej w miniony piątek 17 marca 2023r. Na licznych stoiskach wystawowych zwiedzający mieli możlwość zapoznania się
z nowościami techniki rolniczej. Wiedza zdobyta przez uczniów podczas targów zostanie wykorzystana do dalszej nauki i praktyki rolniczej.

 

Agrotech Kielce 17.03.2023. Młodzież ZSCKR w Potoczku przed wejściem głównym Targów Agrotech na tle kombajnu marki CASE IH.  Uczniowie w czasie wyjazdu na targi rolnicze Kielce 17.03.2023 na tle sieczkarni samojezdnej do zbioru kukurydzy marki New Holland.  Uczniowie klasy 2 BTF i 3BT na stoisku Batyra. Od lewej : Jarosław Nawrocki, Łukasz Chmiel, Daniel Góreczny, Filip Sulowski , Szymon Rycerz, Rafał Kuźnicki, Kacper Kiszka.  Uczniowie klasy 1 BTF na stoisku firmy Case IH od lewej:Wiktor Wojewoda, Pawusiak Jakub, Abram Krystian, Dawid Sołtys, Tomasz Serwinek.  Uczniowie klasy 1 BT w czasie Agrotechu Kielce na stosiku Waidemann przy ładowarce teleskopowej od lewej stoją: Wojciech Chołody, Jakub Małek, Łukasz Ładziak, Jakub Cieśla.

.

___________________________________

powrót do góry strony   

 

Konkurs OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

Uczniowie z naszej szkoły, w dniu 16 marca 2023 r. wzięli udział w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom."

 Konkurs OTWP "Młodzież zapobiega pożarom"

Podczas konkursu wykazali się wiedzą z zakresu ochrony przed pożarami i pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiadomości.

 W konkursie wzięli udział: Filip Grządka, Patryk Grządka, Kacper Drozda oraz Mateusz Nawrocki. Przed nimi w kwietniu etap powiatowy.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Krzysztof Kurasiewicz

Mariusz Zabiegliński

.

Przed rozpoczęciem turnieju  Zwycięzca Mateusz Nawrocki

 

.___________________________________

powrót do góry strony   

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA ZSCKR W POTOCZKU

W hali sportowej ZSCKR w Potoczku 15 marca br. odbył coroczny Turniej Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR wOtwarcie turnieju , powitanie uczestników zawodów: SP Potok Wielki, SP Potoczek, ZS Zdziechowice, ZSCKR Potoczek -Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r. Potoczku. W zawodach uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z: Potoka Wielkiego, Zdziechowic, Potoczka i biorący udział poza klasyfikacją zespół uczniów z klas pierwszych reprezentujący ZSCKR w Potoczku w składzie: Dominik Przywara, Jakub Zarzeczny, Jakub Cieśla, Jakub Smoczyński, Wiktor Wojewoda, Dawid Post, Karol Majewski, Jan Dycha, Radosław Kozioł, Wiktor Długosz. Nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze wygrywając zdecydowanie wszystkie swoje mecze, jednak jej wyniki nie były zaliczane do końcowej klasyfikacji.

Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym. Mimo wielu zaciętych i wyrównanych meczów sportowa rywalizacja toczyła się w duchu fair play. We współzawodnictwie szkół podstawowych I miejsce i okazały puchar zdobyła reprezentacja ZS w Zdziechowicach. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna PSP w Potoczku, zaś III m zajęła PSP w Potoku Wielkim. Najlepszym bramkarzem turnieju został Karol Cieślak, a strzelcem Krystian Bryczek - obydwaj z ZS w Zdziechowicach otrzymując pamiątkowe statuetki. Najlepsi zawodnicy z każdej drużyny uczestniczącej w turnieju zostali wyróżnieni dyplomami. Z naszej reprezentacji taki dyplom zdobył Dominik Przywara.

Wszyscy zawodnicy i opiekunowie drużyn otrzymali również upominki od organizatorów imprezy. Puchar, statuetki i dyplomy wręczył zawodnikom dyrektor szkoły Dariusz Wolan z pomocą nauczycieli wychowania fizycznego: Mariusza Karkusiewicza i Piotra Spyry, którzy byli sędziami i organizatorami zawodów. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju przy stoliku sędziowskim czuwały uczennice z klasy 3 FTP Kamila Konopa i Patrycja Kwiatek.

Opiekę medyczną zapewnił pan Mariusz Zabiegliński, zaś pani Agnieszka Zarzeczna przygotowała z pomocą uczennic z klasy 1 PT słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Gratulujemy zawodnikom sportowej postawy i zapraszamy na kolejne zawody sportowe organizowane w naszej szkole.

Mariusz Karkusiewicz, Piotr Spyra

 

Mecz pomiędzy SP Potok Wielki i SP Potoczek, sędziuje nauczyciel Mariusz Karkusiewicz, pierwszy z lewej-Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r.  Mecz pomiędzy ZSCKR Potoczek i SP Potoczek, sędziuje nauczyciel Piotr Spyra, pierwszy z lewej-Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r.  Nauczyciel Piotr Spyra- z lewej i dyrektor Dariusz Wolan- z prawej z najlepszym strzelcem Krystianem Bryczkiem z ZS Zdziechowice – w środku-Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r.  Nauczyciel Piotr Spyra- z lewej i dyrektor Dariusz Wolan- z prawej z najlepszym bramkarzem Karolem Cieślakiem z ZS Zdziechowice – w środku-Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r.  Nauczyciel Mariusz Karkusiewicz (pierwszy z lewej)z kapitanem drużyny ZS Zdziechowice z pucharem za I m, dyrektor Dariusz Wolan (pierwszy z prawej) -Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r.  Ceremonia wręczenia nagród- Dominik Przywara z ZSCKR Potoczek z dyplomem dla najlepszego zawodnika drużyny, nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz (pierwszy z lewej) i Piotr Spyra (drugi z lewej oraz dyrektor Dariusz Wolan (pierwszy z prawej)- Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r.  Pamiątkowe zdjęcie drużyny ZSCKR Potoczek, pierwszy z lewej- górny rząd nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz, pierwszy z prawej- górny rząd dyrektor Dariusz Wolan- Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r.  Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju ze swoimi opiekunami - Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku – Potoczek 15.03.2023 r.

.

___________________________________

powrót do góry strony  

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

W dniu 10 marca 2023 r w hali sportowej OSIR w Biłgoraju odbył się  półfinał wojewódzkiej licealiady w piłce siatkowej chłopców.

Powiat janowski reprezentował nasz zespół w składzie: Jakub Breś , Dawid Czuj , Mateusz Małaczyński, Przemysław Zegzuła, Paweł Baran, Dawid Post i Szymon Michalec.

W sportowej rywalizacji systemem ,,każdy z każdym „ z zespołami z  Zespołu Szkół Leśnych z Biłgoraja oraz II Liceum im. M.Reja w Kraśniku nasz zespół wywalczył III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

.

Mecz półfinałowy z reprezentacją II LO im.M.Reja w Kraśniku  Reprezentacja ZSCKR Potoczek w piłce siatkowej chłopców : od lewej stoją : P.Spyra, Szymon Michalec, Dawid Post, Paweł Baran, Breś Jakub , Zegzuła Przemek, Małaczyński Seweryn i Czuj Dawid.   Mecz półfinałowy z reprezentacją II LO im.M.Reja w Kraśniku  Mecz półfinałowy naszej reprezentacji z Zespołem Szkół Leśnych z Biłgoraja. Przyjmujący na zdjęciu Paweł Baran.

___________________________________

powrót do góry strony 

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJzdjęcie 5 - Dyrektor Dariusz Wolan podczas ceremonii dekoracji. Wręczenie dyplomu za II m zawodniczce ZSCKR w Potoczku Małgorzacie Daniel - Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej, Potoczek 09.03.2023 r

Dnia 9 marca 2023 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej.

Bardzo dobrze zaprezentowała się nasza drużyna chłopców, która w meczu o I miejsce pokonała 8:3 reprezentację Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim i uzyskała awans do półfinału wojewódzkiego.

Duże brawa należą się również naszym dziewczętom, które po zaciętym i wyrównanym meczu finałowym uległy 2:3 drużynie ZST w Janowie Lubelskim. ZSCKR w Potoczku w zespole dziewcząt reprezentowały: Małgorzata Daniel - kapitan, Katarzyna Jaśkiewicz, Patrycja Bryczek, Julia Orzechowska, Marta Feruga, Natalia Świś, Emilia Łazarz, Kamila Konopa, Vanesa Czaja, Gabriela Oszust, Karolina Cieślak, a w zespole chłopców: Seweryn Małaczyński – kapitan, Dawid Czuj, Jakub Ciupak, Kamil Myszak, Adrian Mirosław, Tomasz Sobczak, Paweł Baran, Patryk Fila, Mateusz Kolaga, Piotr Muszak, Krystian Witek, Dawid Janik.

Drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary wręczone przez dyrektora szkoły Dariusza Wolana. Zwycięskie zespoły, czyli ZSCKR w Potoczku w kategorii chłopców i ZST w Janowie Lubelskim w kategorii dziewcząt będą reprezentować powiat janowski w zawodach rejonowych.

Mariusz Karkusiewicz

.

zdjęcie 1 – otwarcie zawodów. Powitanie drużyn startujących: ZSCKR w Potoczku, ZST w Janowie Lubelskim - Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej, Potoczek 09.03.2023 r  zdjęcie 2 – mecz finałowy chłopców pomiędzy ZSCKR w Potoczku a ZST w Janowie Lubelskim -   zdjęcie 3 – mecz finałowy dziewcząt pomiędzy ZSCKR w Potoczku a ZST w Janowie Lubelskim -   zdjęcie 3 – mecz finałowy dziewcząt pomiędzy ZSCKR w Potoczku a ZST w Janowie Lubelskim -   zdjęcie 6– Dyrektor Dariusz Wolan podczas ceremonii dekoracji. Wręczenie dyplomu i pucharu za I m zawodnikowi ZSCKR w Potoczku Sewerynowi Małaczyńskiemu - Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej, Potoczek 09.03.2023 r  zdjęcie 7 – Pamiątkowe zdjęcie drużyny chłopców ZSCKR Potoczek. Pierwszy z lewej dyrektor Dariusz Wolan - Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej, Potoczek 09.03.2023 r  zdjęcie 8– Pamiątkowe zdjęcie drużyny dziewcząt ZSCKR Potoczek. Pierwszy z prawej dyrektor Dariusz Wolan, drugi z lewej nauczyciel wf Sylwester Stręciwilk - Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej, Potoczek 09.03.2023 r 

___________________________________

powrót do góry strony

 

„Dzień Kobiet”- 8 Marca 2023Pan Dyrektor Dariusz Wolan w czasie składanie życzeń wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet. Na drugim planie uczniowie klasy 3BT biorący udział w akademii: (od lewej)Dominik Kaproń, Mikołaj Kusz, Karol Breś, Oskar Antosiewicz.

8 marca jest jedną z dat, którą każdy z nas zna. Tego dnia obchodzimy Dzień Kobiet.

Święto to ma długą tradycję i w naszej szkole jest ona podtrzymywana.

Z tej okazji został przygotowany uroczysty apel.

Na jego wstępie Dyrektor Dariusz Wolan.złożył życzenia wszystkim uczennicom, nauczycielkom i pracownicom administracji i obsługi.

Następnie uczniowie klasy 3BT oraz  dwóch uczniów klasy 1BT przedstawili część artystyczną którą przygotowali pod opieką wychowawczyni Jolanty Olszyńskiej. 

Na zakończenie uroczystości prowadzący uroczystą część poprosili wszystkie panie i uczennice na płytę boiska a następnie wszystkim wręczono kwiaty.

Kwiaty zostały ufundowane przez męską część grona uczniów – zbiórkę finansów koordynował Samorząd Uczniowski.

Na zakończenie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie kobiecej części naszej społeczności z wręczonymi kwiatami.

Jolanta Olszyńska

.

dyrektor i Klasa 3 BT w czasie apelu z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2023 roku, od lewej: Dominik Kaproń, Mikołaj Kusz, Karol Breś, Oskar Antosiewicz, Szymon Rycerz, Karol Czerwonka, Wojciech Abram, Wojciech Góra, Oskar Antosiewicz, Mateusz Chodara, Krzysztof Zdybel, Patryk Rudnicki. Na gitarze grał uczen klasy 1 BT Kacper Drozda.  Klasa 3 BT w czasie apelu z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2023 roku, od lewej: Dominik Kaproń, Mikołaj Kusz, Karol Breś, Oskar Antosiewicz, Szymon Rycerz, Karol Czerwonka, Wojciech Abram, Wojciech Góra, Oskar Antosiewicz, Mateusz Chodara, Krzysztof Zdybel, Patryk Rudnicki. Na gitarze grał uczen klasy 1 BT Kacper Drozda.  Pamiątkowe zdjęcie wszystkich Pań które gościły na apelu z kwiatami przygotowanymi przez uczniów klasy 3 BT. Wśród uczennic wszystkich klas znajdują się Panie nauczycielki z lewej strony Pani Agnieszka Kozioł, z prawej Pani Jolanta Olszysńska. Na środku nauczycielki Panie: Ewa Król, Monika Krakowska-Widz,Małgorzata Cieślak, Magdalena Szyszka, Diana Sadowska, dalej po prawej Panie: Helena Ślusarz, Anna Chodorek, Dorota Florczak   Pamiątkowe zdjęcie wszystkich Pań które gościły na apelu z kwiatami przygotowanymi przez uczniów klasy 3 BT. Wśród uczennic wszystkich klas znajdują się Panie nauczycielki z lewej strony Pani Agnieszka Kozioł, z prawej Pani Jolanta Olszysńska. Na środku nauczycielki Panie: Ewa Król, Monika Krakowska-Widz,Małgorzata Cieślak, Magdalena Szyszka, Diana Sadowska, dalej po prawej Panie: Helena Ślusarz, Anna Chodorek, Dorota Florczak - widok z góry

 

___________________________________

powrót do góry strony

„Dzień Kobiet” w internacie

Tegoroczne obchody „Święta Kobiet” w internacie miały dwustopniowy charakter. 8 marca męska część internatu: uczniowie i wychowawcy, wręczyli całej płci pięknej mieszkającej i pracującej w internacie kwiaty i słodkie upominki. Część artystyczna z powodu dużej absencji wychowanków związanej z chorobą, została przełożona na dzień 16 marca. Tym razem realizacja programu, którego początek zaplanowano na godzinę 16.00, odbyła się bez większych problemów.

Uczniowie: Tomasz Knieja, Dominik Jasiński, Filip Grządka, Kacper Drozda i Patryk Grządka wykonali montaż słowno - muzyczny. Piękne liryczne życzenia złożone kobietom przez Tomasza Knieję zakończyły występ. Tradycyjnie przy tej pięknej okazji spotkamy się za rok.

Marian Giska

Zdjęcie nr 1 – wychowankowie wraz z wychowawcą podczas występu z okazji Dnia Kobiet w internacie, od lewej: P. Marian Giska, Kacper Drozda, Filip Grządka, Kacper Grządka, Dominik Jasiński, Tomasz Knieja.

.

___________________________________

powrót do góry strony   

Zdjęcie 1 – uczniowie z upominkami Skoczylas Rafał, Sajecki Dawid, Myszak Kamil, Stachniak Mateusz, hala sportowa ZSCKR w Siennicy Różanej

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

We wtorek 7 marca 2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się etap wojewódzki XL Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej w Lublinie, w którym rywalizowali uczniowie szkół rolniczych, studenci kierunków rolniczych z terenu województwa lubelskiego.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 4 FTP Myszak Kamil, Sajecki Dawid, Skoczylas Rafał oraz uczeń z klasy 3 FTP Stachniak Mateusz.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Iwona Szkutnik.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od sponsorów upominki.

Nagrodą będą również bilety wstępu na Targi ARGO-TECH w Kielcach dla zorganizowanej grupy ze szkoły.

Dziękujemy uczniom oraz pani Mariannie Siembida za wkład pracy w przygotowanie do olimpiady.

.

Zdjęcie 2 – rejestracja uczetsników Olipmiady Młodych Producentów Rolnych, hala sportowa ZSCKR w Siennicy Różanej  Zdjęcie 3 – uczniowie przed rozpoczęciem olipmiady Skoczylas Rafał, Sajecki Dawid, Myszak Kamil, Stachniak Mateusz, hala sportowa ZSCKR w Siennicy Różanej  Zdjęcie 4 – uczestnicy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, hala sportowa ZSCKR w Siennicy Różanej

___________________________________

powrót do góry strony

Targi Agro Park w Lublinie

 Od kilku lat na   wschodniej stronie Polski odbywają sie targi rolnicze w Lublinie. Targi Agro Park  ściągają dilerów i producentów maszyn i narzędzi którzy  oferują swoje usługi i maszyny w naszych okolicach. W tym roku wystawę odwiedzili uczniowie z klasy trzeciej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

.

.Uczniowie klasy III BT przed wejściem na targi .  	Dron rolniczy służący do ochrony roślin.  Wystawa maszyn dilera New Holland   Zdjęcie uczniów na targach Agro Park.  Wystawa maszyn dilera New Holland   Maszyny firmy Metal –fach na targach.

___________________________________

powrót do góry strony

,,Uprawa soi jako wzmocnienie dla bioróżnorodności’’- seminariumUczniowie klas technikum i szkoły branżowej w czasie oglądania seminarium orgaznizowanego przez portal Wieści rolnicze w dniu 02.03.2023. online dla uczniów.

 

W dniu 02.03.2023 Dyrektor szkoły Pan Dariusz Wolan z Panem Mariuszem Zabiegliński oraz grupami zajęciowymi z szkoły branżowej i technikum, uczestniczyli w seminarium online organizowanym przez portal Wieści Rolnicze pod tytułem: ,,Uprawa soi jako wzmocnienie dla bioróżnorodności’’. Szkolenie trwało 2 godziny.

Odbywało się w formie online a w jego czasie uczniowie mieli możliwość wysłuchania informacji dotyczących uprawy soi w Polsce oraz zadawania pytań w czacie.

Na zakończenie seminarium prowadzący udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania słuchaczy.  

Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoli młodzieży na uzyskanie nowych, ciekawych informacji oraz pogłębienie informacji dotyczących uprawy soi.

.

Uczeń szkoły branżowej Piotr Muszak w czasie oglądania seminarium na szkolnym tablecie.  Uczniowie szkoły branżowej wraz z Dyrektorem szkoły Panem Dariuszem Wolanem i Panem Mariuszem Zabieglińskim oraz uczniami technikum słuchający seminarium dotyczącego uprawy soi. Siedzący od lewej:Jarosław Nawrocki 2BTF, Krystian Witek 2 BTF, Daniel Rybak 2BTF,Patryk Fila 2BB, Mikołaj Sycz 2BTF, Przemysław Bis 2BB, Paweł Wojciechowski 2BB, Krystian Janik 2BTF, Paweł Nieradka 3BB, Muszak Piotr 2BB, Michalec Szymon 2BB, Dawid Janik 2BTF, Baran Paweł 2BTF, Brodowski Adam 2BB, Łukasz Szkutnik 2BB, Adrian Mirosław 3BB, Serwatka Mateusz 2BB, Jakub Grzywacz 2BTF, Paweł Maksim 3BB, Kacper Ryznar 2BB. Opiekunowie w ostatnich ławkach od lewej: Pan Mariusz Zabiegliński, Pan Dyrektor ZSCKR w Potoczku Dariusz Wolan.

___________________________________

powrót do góry strony

 

MISTRZOSTWA SZKOŁY W SZACHACH I WARCABACH

W Internacie ZSCKR w Potoczku 2 marca 2023 r. odbył się szkolny turniej szachowo-warcabowy. zdjęcie 5 – mecze eliminacyjne -szkolny turniej warcabowy, na zdjęciu wychowawcy internatu od lewej: Mariusz Sapalski Marian Giska, Agata Czajka - Internat ZSCKR w Potoczku 02.03.2023 r.

Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy z wychowawcami internatu. W turnieju wzięło udział 24 zawodników, którzy zaprezentowali wysokie umiejętności. Rywalizacja zarówno w szachach, jak i w warcabach stała na bardzo wyrównanym poziomie i przebiegała w duchu fair play.

 Najlepszym szachistą okazał się:

W turnieju warcabowym zwyciężył:

Gratulujemy!

Mariusz Karkusiewicz

zdjęcie 1 – mecz finałowy w turnieju szachowym pomiędzy Sewerynem Małaczyńskim z kl. 4P4 a Łukaszem Kozikiem z kl. 2BTF ( z prawej strony) oraz mecz o III m pomiędzy Jankiem Kabanienko z kl. 3BB i Pawłem Baranem z kl. 2 BTF (z lewej strony) Internat ZSCKR w Potoczku 02.03.2023 r.  zdjęcie 2 - mecz finałowy w turnieju warcabowym pomiędzy Sewerynem Małaczyńskim z kl. 4P4 a Michałem Zarębskim z kl. 4BT - Internat ZSCKR w Potoczku 02.03.2023 r.  zdjęcie 3 – mecze eliminacyjne w turnieju szachowym - Internat ZSCKR w Potoczku 02.03.2023 r.  zdjęcie 4 – mecze eliminacyjne -szkolny turniej warcabowy- Internat ZSCKR w Potoczku 02.03.2023 r. 

 

 

___________________________________

powrót do góry strony

 

REJONOWA LICEALIADA W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM

Uczniowie ZSCKR w Potoczku uczestniczyli w Półfinale Wojewódzkiej Licealiady w drużynowym tenisie stołowym chłopców, która odbyła się 1 marca br. w ZSBiO w Biłgoraju. Naszą szkołę reprezentowali: Seweryn Małaczyński, Dominik Kaproń i Mateusz Wojciechowski. Tenisiści ZSCKR w Potoczku w stawce drużyn z sześciu szkół zajęli piąte miejsce.

Udział w zawodach rejonowym był nagrodą dla naszych zawodników za dobry występ w turnieju powiatowym.

Mariusz Karkusiewicz

 

Seweryn Małaczyński (z lewej) i Dominik Kaproń (z prawej) -biało-niebieskie koszulki, podczas gier pojedynczych z zawodnikami ZSBiO w Biłgoraju - Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w drużynowym tenisie stołowym -Biłgoraj 01.03.2023 r.  Seweryn Małaczyński (z lewej) i Dominik Kaproń (z prawej)-biało-niebieskie koszulki,podczas gry podwójnej z zawodnikami ZSBiO w Biłgoraju - Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w drużynowym tenisie stołowym -Biłgoraj 01.03.2023 r.

 

 

___________________________________

powrót do góry strony

 

 

Spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Janowieprzedstawia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim na spotkaniu z klasą 4 P4 Lubelskim.

W dniu 1.03.2023r. gościliśmy w naszej szkole pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim: Piotra Zielonkę – zastępcę dyrektora PUP oraz doradców zawodowych Dorotę Bielecką i Edytę Kuśmierczyk.

 Celem tego spotkania było zapoznanie uczniów klas IV technikum z formami wsparcia dla osób młodych poszukujących pracy.

 Uczniowie mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Doradcy zawodowi przekazali informacje dotyczące pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i form wsparcia (szkolenia indywidualne i grupowe, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, staże) oraz możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardzo dziękujemy pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim za współpracę i przekazanie cennych informacji.

                                                                                                                      Ewa Pęk

.

Zdjęcie 2 przedstawia uczniów z klasy 4 P4 na spotkaniu z pracownikami PUP  Zdjęcie 3 przedstawia uczniów z klasy 4 B4 na spotkaniu z pracownikami PUP  Zdjęcie 4 przedstawia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim na spotkaniu z klasą 4 B4 

___________________________________

powrót do góry strony

Zawody powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

W dniu 28 lutego 2023 r. na hali sportowej w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. otwarcie zawodów. Powitanie drużyn startujących: ZSCKR w Potoczku, ZS w Janowie Lubelskim, ZST w Janowie Lubelskim, LO w Janowie Lubelskim, LO w Modliborzycach - Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej - Janów Lubelski 28.02.2023 r

W zawodach wzięło udział 5 szkół z powiatu janowskiego: LO Modliborzyce, ZST Janów Lubelski, LO Janów Lubelski, ZSCKR w Potoczku oraz gospodarz turnieju ZS w Janowie Lubelskim. Naszą szkołę w zespole dziewcząt reprezentowały: Jaśkiewicz Katarzyna, Daniel Małgorzata, Bryczek Patrycja, Pieniążek Kinga, Moskal Wiktoria, Feruga Marta, Świś Natalia, Cieślak Karolina, Czaja Vanesa i Gil Kinga, a w zespole chłopców: Czuj Dawid, Małaczyński Seweryn, Breś Jakub, Baran Paweł, Skrok Kacper, Zegzuła Przemysław oraz Michalec Szymon. Po wyrównanej sportowej rywalizacji w grupach systemem ,,każdy z każdym” końcowa klasyfikacja wygląda następująco:

Chłopcy

I miejsce – ZSCKR w Potoczku

II miejsce – ZST w Janowie Lubelskim

III miejsce - ZS w Janowie Lubelskim

IV miejsce – LO w Janowie Lubelskim

V miejsce – LO w Modliborzycach

Dziewczęta

I miejsce – LO w Janowie Lubelskim

II miejsce – ZST w Janowie Lubelskim

III miejsce - ZS w Janowie Lubelskim

IV miejsce – ZSCKR w Potoczku

V miejsce – LO w Modliborzycach

Drużyny biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zespoły dziewcząt i chłopców, które zdobyły I miejsca dodatkowo pamiątkowe puchary. Będą one również reprezentować powiat janowski w zawodach rejonowych. Naszym drużynom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.  

Piotr Spyra, Mariusz Karkusiewicz

.

 drużyna chłopców ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z LO Janów -ustawienie przy odbiorze zagrywki -Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej - Janów Lubelski 28.02.2023 r  drużyna chłopców ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z LO Janów -walka na siatce-Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej - Janów Lubelski 28.02.2023 r  drużyna dziewcząt ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z ZST Janów Lubelski -ustawienie przy odbiorze zagrywki -Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej - Janów Lubelski 28.02.2023 r  drużyna dziewcząt ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z ZS Janów Lubelski -rozegranie piłki na trzy odbicia-Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej - Janów Lubelski 28.02.2023 r  zawodnik ZSCKR w Potoczku Dawid Czuj odbiera dyplom za zajęcia I m od organizatora zawodów nauczyciela wf Joanny Sajewskiej - Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej - Janów Lubelski 28.02.2023 r  pamiątkowe zdjęcie drużyny dziewcząt ZSCKR Potoczek, w środku grupy -nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz - Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej - Janów Lubelski 28.02.2023 r  pamiątkowe zdjęcie drużyny chłopców ZSCKR Potoczek, pierwszy z lewej -nauczyciel wf Piotr Spyra - Powiatowa Licealiada w piłce siatkowej - Janów Lubelski 28.02.2023 r

___________________________________

powrót do góry strony

starsze wiadomości