AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU

nowsze wiadomości

Próbna ewakuacja w internacie.

W trosce o bezpieczeństwo wychowanków, w dniu 22 lutego 2023r., w internacie została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym jej celem było zapoznanie młodzieży z zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego, zaznajomienie z drogami ewakuacyjnymi i przećwiczenie scenariusza ewakuacji na wypadek realnego zagrożenia.

ustawienie wychowanków na boisku, liczenie ewakuowanych przez wychowawców, złożenie meldunku p. Krzysztofowi Kurasiewiczowi.

Cała akcja odbyła się pod nadzorem p. Krzysztofa Kurasiewicza - wiceprezesa OSP przy ZSCKR w Potoczku oraz naczelnika tejże jednostki p. Mariusza Zabieglińskiego.

Na sygnał alarmowy młodzież pod opieką wychowawców opuściła obiekt internatu i zgromadziła się na boisku szkolnym. Po sprawdzeniu obecności i przeliczeniu wychowanków, wychowawcy złożyli meldunek o liczbie obecnych prowadzącemu ewakuację. Wszyscy bezpiecznie opuścili budynek. Alarm został odwołany.

Próbna ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

A.     Czajka

próbna ewakuiacja wychowanków internatu, młodzież opuszcza internat i udaje się na boisko szkolne.

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------  

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w internaciep. Krzysztof Kurasiewicz, uczniowie Filip Grządka i Kacper Drozda - pokaz pierwszej pomocy podczas oparzenia.

Pierwsza pomoc jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu podczas zdarzeń nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu. Umiejętne udzielenie pomocy poszkodowanym jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale i moralnym ze strony każdej osoby obecnej na miejscu zdarzenia.

Dnia 22 lutego 2023r. w internacie odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez członków Międzyklasowego Oddziału Straży Pożarnej pod kierunkiem p. Krzysztofa Kurasiewicza i p. Mariusza Zabieglińskiego. Nasi strażacy symulowali sytuacje zagrożeń m.in. atak epilepsji, omdlenie, porażenie prądem, oparzenie, zadławienie, krwotok, aby wskazać jak odpowiednio się zachować.

Seweryn Małaczyński z kl. IV P4 i Dawid Czuj z klasy III FTP pokazali prawidłowe wykonanie RKO, czyli resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie osoby dorosłej oraz prawidłowe ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zaprezentowali również wykorzystanie defibrylatora zewnętrznego AED w trakcie ratowania ludzkiego życia. Seweryn i Dawid są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej przy ZSCKR w Potoczku i ukończyli Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Nasi strażacy uświadomili uczniom, jak ważna jest szybka reakcja świadków zdarzenia, która zwiększa szanse przeżycia osoby poszkodowanej. Celem spotkania było także kształtowanie postawy gotowości do niesienia pomocy potrzebującym w różnych sytuacjach życiowych.

Dziękujemy panu Krzysztofowi Kurasiewiczowi i p. Mariuszowi Zabieglińskiemu za przygotowanie pokazu.

A.     Czajka

pan Krzysztof Kurasiewicz wprowadza wychowanków w tematykę spotkania, uczennica Izabela Pęk wyświetla prezentację.  – Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński odgrywają scenkę oceny stanu przytomności, obserwują wychowankowie internatu.  Seweryn Małaczyński odgrywa scenkę oceny stanu poszkodowanego.  Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński prezentują wykorzystanie defibrylatora zewnętrznego AED w trakcie ratowania ludzkiego życia.  Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński prezentują prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie osoby dorosłej  Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński odgrywają scenkę ocenę stanu poszkodowanego podczas omdlenia  Dawid Czuj, Seweryn Małaczyński, Aleksandra Student, Grządka Filip, Iza Pietrzak podczas symulacji omdlenia  Dawid Czuj i Seweryn Małaczyński pokazują udzielenie pierwszej pomocy podczas krwotoku  Dominik Jasiński, Dawid Czuj, Seweryn Małaczyński - scenka udzielenie pierwszej pomocy podczas ataku epilepsji

.

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------  

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku   Prezes OSP i zaproszeni goście

W dniu 22 lutego 2023 r. Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim – st. bryg. Grzegorz Pazdrak uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2022 rok w OSP przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Gminny OSP- Pan Roman Młynarczyk oraz wójt gminy Potok Wielki Leszek Nosal.  

W trakcie zebrania zatwierdzono sprawozdania z działalności OSP za 2022 rok oraz udzielono absolutorium obecnemu Zarządowi.

 Podczas zebrania Pan Dariusz Wolan, dyrektor i jednocześnie Prezes szkolnej OSP, podziękował zgromadzonym za aktywną działalność na rzecz straży i udział w zebraniu.

Krzysztof Kurasiewicz

Mariusz Zabiegliński  

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------  

Wycieczka klasy 1 BT do Lublina.

Uczniowie klasy 1BT wraz z opiekunami w czasie zwiedzania muzeum i terenu obozu na Majdanku w dniu 21.02.2023

Uczniowie klasy 1 BT wraz z opiekunami Panią Marią Wolan i  Łukaszem Drewniowskim odbyli wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną do Lublina. W planie wycieczki zostały zamieszczone trzy miejsca. Pierwszym punktem było zwiedzanie muzeum i obiektu dawnego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Następnie odwiedziliśmy park trampolin: Strefa Wysokich Lotów a ostatnim punktem wyjazdu było kino.

Wycieczka, na której odbyliśmy cenną lekcję historii a następnie lekcje Wf-u spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczniów. 

Widok obozu w obiektywie aparatu, zdjęcie wykonane obok mauzoleum.  Uczeń 1 BT Jan Dycha w czasie ćwiczeń w Strefie Wysokich Lotów.  Uczniowie klasy 1 BT w trakcje lekcji WF w Strefie Wysokich Lotów.  Uczniowie Długosz Wiktor i Karol Majewski w czasie ćwiczeń.

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

 

Uroczystość wręczenia dyplomów  Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

zdjęcie 1 Stypendystki Prezesa Rady Ministrów 2022/2023r.: Kamila Konopa i Wiktoria Pelc –20.02.2023r.
W dniu 20 lutego 2023 r., w poniedziałek o godzinie 13 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na ulicy u Spokojnej 4, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dokonali: Lubelski Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk, Poseł na Sejm RP pan Kazimierz Choma oraz Wojewoda Lubelski pana Lech Sprawka.

Wśród 171 osób wyróżnionych były dwie uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Kamila Konopa z z klasy III FTP i Wiktoria Pelc z klasy IV P4.

Dyrektor szkoły pan Dariusz Wolan zorganizował uczennicom wyjazd po odbiór wyróżnień oraz współuczestniczył w uroczystości wręczenia Dyplomów.

Uroczystość uświetnił koncert wokalny zespołu Dywizjon z Lotniczego Liceum Ogólnokształcącego z Dęblina.

Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawczynie uczennic:

Dorota Florczak

Helena Ślusarz

.

zdjęcie 2 Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022/2023r. dla Kamili Konopa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty panią Teresę Misiuk i Posła na Sejm RP pana Kazimierza Chomę oraz Wojewodę Lubelskiego pana Lecha Sprawkę– 20.02.2023r.  zdjęcie 3 Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022/2023r. dla Wiktorii Pelc przez Lubelskiego Kuratora Oświaty panią Teresę Misiuk i Posła na Sejm RP pana Kazimierza Chomę oraz Wojewodę Lubelskiego pana Lecha Sprawkę– 20.02.2023r.  zdjęcie 4 Grupowe zdjęcie z wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022/2023r. dla Kamili Konopa przez Lubelskiego Kuratora Oświaty panią Teresę Misiuk i Posła na Sejm RP pana Kazimierza Chomę oraz Wojewodę Lubelskiego pana Lecha Sprawkę– ujęcie z innymi wyróżnionymi 20.02.2023r.  zdjęcie 5 Grupowe zdjęcie z wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022/2023r. dla Wiktorii Pelc przez Lubelskiego Kuratora Oświaty panią Teresę Misiuk i Posła na Sejm RP pana Kazimierza Chomę oraz Wojewodę Lubelskiego pana Lecha Sprawkę– ujęcie z innymi wyróżnionymi 20.02.2023r  zdjęcie 6 Na zdjęciu: Dyrektor Szkoły pan Dariusz Wolan, Stypendystki Prezesa Rady Ministrów -Kamila Konopa i Wiktoria Pelc, wychowawczyni Wiktorii Pelc - Helena Ślusarz, Lubelski Kurator Oświaty pani Teresa Misiuk – 20.02.2023r. część oficjalna po rozdaniu dyplomów  zdjęcie 7 Dyplom Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022/2023r. Kamili Konopa – - rozdanie w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie w dniu 20.02.2023r.  zdjęcie 8 Dyplom Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022/2023r. Wiktorii Pelc– rozdanie w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie w dniu 20.02.2023r.  zdjęcie 9 Koncert wokalny zespołu Dywizjon z Lotniczego Liceum Ogólnokształcącego z Dęblina – podczas Galii rozdania Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022/2023r. w dniu 20.02.2023r. 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

Kultywowanie tradycji tłustego czwartku.Zdjęcie 3 przedstawia uczennice przygotowujące ciasto na faworki: Z. Bącal I J. Zuń.

Tłusty czwartek to zdecydowanie najsłodsza data w kalendarzu! Tego dnia nikt nie liczy kalorii i pozwala sobie na słodkości.

Na stołach królują pączki, faworki i oponki. Data ta wyznacza koniec karnawału i przypomina, że nadchodzi Wielki Post. Kultywując tradycje tłustego czwartku 16 lutego 2023r. w internacie zorganizowano spotkanie młodzieży, podczas którego wychowawcy zapoznali uczniów z historią tego obyczaju.

Okazuje się bowiem, że  tradycja tłustego czwartku  sięga czasów starożytnych, kiedy to świętowano odejście zimy i nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się na jedzeniu tłustych potraw a zagryzką były pączki przygotowywane z ciasta chlebowego, nadziewane słoniną. Dopiero w XVI wieku pączki zaczęto jeść na słodko - z konfiturą lub marmoladą.

 Zgodnie ze staropolskim obyczajem wychowankowie zostali poczęstowani smacznymi pączkami. Podobno ci, co zjedzą w tym dniu choć jednego pączka, mogą liczyć na szczęście. Karnawał to czas jedzenia nie tylko pączków ale też faworków. Dlatego uczennice Zuzanna Bącal, Kinga Gil i Julia Zuń wykazały się swoimi umiejętnościami kulinarnymi przygotowując samodzielnie faworki.

Wspólna praca była okazją do wymiany doświadczeń kulinarnych, wzajemnej integracji oraz poczęstunku swoimi wypiekami.

 

Zdjęcie 1 przedstawia spotkanie młodzieży na stołówce w celu zapoznania ich z historią tradycji tłustego czwartku.  Zdjęcie 2 przedstawia poczęstunek uczniów pączkami.  Zdjęcie 4 przedstawia wykrawanie faworków przez ucz. Z. Bącal  Zdjęcie 5 przedstawia smażenie ciastek przez ucz. K. Gil  Zdjęcie 6 przedstawia usmażone już faworki na talerzach. 

 . 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

wychowankowie internatu przedstawiają historię święta I jego patrona , od lewej M.Freda, D. Pizoń, K. Konopa, Z. Bącal, T. Knieja, J. Zuń, M. Szymona

Walentynki w internacie

Wieczorem 13 lutego w internacie obchodziliśmy Dzień św. Walemtego, patrona zakochanych. Jest to święto poświęcone zwłaszcza tym, którzy mają mało odwagi by wypowiedzieć swoje uczucia.Właśnie dla tych nieśmiałych zorganizowaliśmy pocztę walentynkową, w której to znalazły się liściki i kartki z wyznaniami miłości lub sympati.

Wychowankowie internatu w czasie tego sympatycznego spotkania przedstawili krótką historię święta oraz jego patrona, jak również skecz “O kobietach z przymrużeniem oka”. Wieczór uświetnił występ zespołu muzycznego, działającego w szkole pod kierunkiem p. Mariana Giski.

Niepowtarzalna atmosfera tego wieczoru z pewnością była dla każdego dowodem na to, że miłość była, jest i będzie uczuciem bez którego życie nie miałoby sensu.  

Iwona Lenart

.

szkolny zespół prezentuje okazjonalny utwór muzyczny, wokaliści M.Freda, D. Pizoń, Z. Bącal, J. Zuń, D. Jasiński , od prawej K. Drozda, P. Grządka, F. Grządka, p. Marian Giska  wychowankowie internatu przedstawiają skecz, od lewej L. Witek, S. Małaczyński, D. Czuj, D. Jasiński  wychowankowie internatu przedstawiają skecz, od lewej D. Jasiński, A. Student  wychowanki internatu prezentują pocztę walentynkową, od lewej M. Szymon, J, Zuń  wychowanki internatu przekazują walentynki, od lewej N. Wicik, M. Szymona, J. Zuń  wychowanki internatu przekazują walentynki, od lewej K. Gil, M. Szymona, J. Zuń  szkolny zespół prezentuje okazjonalny utwór muzyczny, od lewej: opiekun M. Giska,   - wychowanki internatu przekazują walentynki, od lewej I. Pęk, M. Szymona, J. Zuń

.

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

 

Stypendystki Marszałka w naszej szkole

 Miło nam poinformować, że dwie uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Kamila Konopa i Magdalena Szymona otrzymały stypendium w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” przyznawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Program jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego oraz w roku szkolnym 2022/2023 kontynuują naukę w szkołach zawodowych, a w ubiegłym roku szkolnym z przedmiotów zawodowych osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75.

Kamila i Magda są uczennicami klasy III Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Są zadowolone z wyboru szkoły, chętnie biorą udział nie tylko w zajęciach zawodowych, ale rozwijają swoje zainteresowania artystyczne i społeczne. Kamila jest również stypendystką Prezesa Rady Ministrów, a Magda  - Dyrektora Szkoły.

Dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego uczennice odebrały z rąk Dyrektora Dariusza Wolana. Gratulujemy otrzymanego wyróżnienia, mamy nadzieję, że pozwoli ono rozwijać ich uzdolnienia, a dla innych będzie inspiracją do pracy i rozwijania talentów.

.

Dyrektor ZSCKR w Potoczku Dariusz Wolan odczytuje gratulacje Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego dla Kamili Konopy, uczennicy klasy III FTP; stoją od lewej dyrektor Dariusz Wolan, Kamila Konopa, Magdalena Szymona  Dyrektor ZSCKR w Potoczku Dariusz Wolan wręcza Magdalenie Szymonie Dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego o przyznaniu stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”

.

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

 

160 rocznica Powstania StyczniowegoUczniowie występujący w akademii: od lewej – Tomasz Knieja, Mikołaj Sulowski, Patrycja Kwiatek, Paweł Skupiński, Kacper Tyniec, Mikołaj Kusz, Grzegorz Bącal

Powstanie Styczniowe to największy w XIX w. polski zryw narodowy. Za datę jego rozpoczęcia przyjmujemy 22 stycznia 1863 r., gdy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków.

Powstańcy Styczniowi to również patroni naszej szkoły, dlatego każda rocznica jest dla nas niezwykle ważna.

Z tej okazji młodzież, pod kierunkiem pani Agnieszki Kozioł oraz pana Mariusza Zabieglińskiego, przygotowała uroczystą akademię upamiętniającą naszych patronów.

Nawiązując do tej ważnej rocznicy, 7 lutego 2023r., uczniowie klasy 4BT: Tomasz Knieja, Paweł Skupiński oraz Mikołaj Sulowski z opiekunem Mariuszem Zabieglińskim, wzięli udział w konferencji dotyczącej 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Agnieszka Kozioł

Mariusz Zabiegliński

.

Uczniowie występujący w akademii: gra na gitarze – Kacper Drozda, na akordeonie – Filip Grządka, za nimi od lewej: Karol Czerwonka, Dominik Jasiński, Błażej Bącal, Kamila Konopa  Uczniowie występujący w akademii: gra na gitarze – Kacper Drozda, na akordeonie – Filip Grządka, za nimi od lewej: Karol Czerwonka, Dominik Jasiński, Kamila Konopa, Błażej Bącal, Maja Ciupak, Patrycja Gębala, Vanesa Czaja, Karolina Cieślak  Uczniowie występujący w akademii: od lewej – Tomasz Knieja, Mikołaj Sulowski, Patrycja Kwiatek, Paweł Skupiński, Kacper Tyniec, Mikołaj Kusz, Grzegorz Bącal , gra na gitarze – Kacper Drozda, na akordeonie – Filip Grządka, za nimi od lewej: Karol Czerwonka, Dominik Jasiński, Kamila Konopa, Błażej Bącal, Maja Ciupak, Patrycja Gębala, Vanesa Czaja, Karolina Cieślak  Poczet sztandarowy od lewej: Dominik Kaproń, Szymon Rycerz, Wojciech Góra  Uczniowie klasy 4BT: Mikołaj Sulowski ,Tomasz Knieja, Paweł Skupiński, wzięli udział w konferencji dotyczącej 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.  Występ chóru szkolnego /IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

.

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

 

Pamiątkowe zdjęcie drużyny dziewcząt i chłopców ZSCKR Potoczek. Pierwszy z prawej dyrektor Dariusz Wolan, pierwszy z lewej -nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz-Powiatowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym - Potoczek 07.02.2023 r

MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM

 

W ZSCKR w Potoczku 7 lutego br. odbyła się Powiatowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym.

Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców rywalizowało po pięć zespołów z czterech szkół: ZS, LO, ZST wszystkie z Janowa Lubelskiego oraz gospodarz ZSCKR w Potoczku.

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”, zatem wszystkie ekipy rozegrały po cztery mecze.

Bardzo dobrze zaprezentowała się nasza drużyna chłopców zajmując II m i awansując do półfinału wojewódzkiego, dziewczęta natomiast uplasowały się na IV m. Wśród dziewcząt I m zajęło LO, zaś rywalizację chłopców wygrał ZST – obie szkoły z Janowa Lubelskiego.

Naszą szkołę reprezentowali: Seweryn Małaczyński, Dominik Kaproń, Mateusz Wojciechowski, Katarzyna Jaśkiewicz, Natalia Świś, Oliwia Pachla.

Gratulujemy i życzymy dobrego występu w zawodach wyższego szczebla.

Mariusz Karkusiewicz

.

otwarcie zawodów. Powitanie drużyn startujących: ZSCKR w Potoczku, ZS w Janowie Lubelskim, ZST w Janowie Lubelskim, LO w Janowie Lubelskim - Powiatowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym - Potoczek 07.02.2023 r  Domini Kaproń w grze pojedynczej z zawodnikiem ZS Janów - Powiatowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym - Potoczek 07.02.2023 r  Seweryn Małaczyński w grze pojedynczej z zawodnikiem LO Janów - Powiatowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym - Potoczek 07.02.2023 r  Katarzyna Jaśkiewicz i Oliwia Pachla w grze podwójnej z zawodniczkami ZS Janów -Powiatowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym - Potoczek 07.02.2023 r  Seweryn Małaczyński i Dominik Kaproń w grze podwójnej z zawodnikami ZST Janów - Powiatowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym - Potoczek 07.02.2023 r  Dyrektor Dariusz Wolan (pierwszy z lewej) i nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz (pierwszy z prawej) z drużyną chłopców ZSCKR w Potoczku podczas ceremonii wręczenia dyplomu za zajęcie II m -Powiatowa Licealiada w drużynowym tenisie stołowym - Potoczek 07.02.2023 r

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

 

Pomagamy przytulisku „Psia Przystań”Wolontariusze i Pani Magdalena Szyszka

 Nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej mającej na celu wsparcie przytuliska w Stalowej Woli „Psia Przystań”, które jest prowadzone przez Stalowowolskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami.  Uczniowie z klas: 4FTP,  4B4, 4BT, 2BTF, 2BB, IPT, IPTL, 1BT,1BTF, dostarczali potrzebne artykuły: min. karmę suchą i mokrą, różnego rodzaju przekąski dla psów, a także środki czystości. Dnia 07 lutego 2023 r. grupa przedstawicieli wolontariatu  pod opieką Pani Magdaleny Szyszki,  zawiozła do przytuliska zebrane dary. 

Należy pochwalić postawę młodzieży, która czynnie zaangażowała się w pomoc dla bezdomnych psów.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w pomoc dla przytuliska, oraz wolontariuszom, którzy z ochotą i zaangażowaniem biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

 Mamy nadzieję, że wszystkie pieski w krótkim czasie znajdą swój dom. 

Magdalena Szyszka, Ewa Król

.

ani Magdalena Szyszka  Pies w przytulisku  Uczeń kl. I PTL Jakub Zarzeczny w przytulisku  Opis krótki:Uczennice kl. 4FTP Emilia Łazarz Katarzyna Kaczmarska w przytulisku  Pies 2 w przytulisku  Wolontariuszki z kl. IVFTP K. Kaczmarska i E. Łazarz z psem  Wolontariusze z naszej szkoły – zdjęcie od tyłu

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

 

Wywiadówka w ZSCKR -5 lutego 2023 r.Wywiadówka 5.02.2023 r. w ZSCKR w Potoczku- hala sportowa spotkanie ogólne – dyrektor i nauczyciele

Na spotkaniu ogólnym dyrektor szkoły pan Dariusz Wolan przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił program spotkania. Następnie oddał głos p. Iwonie Dul, która omówiła temat profilaktyki uzależnień. Kierownik praktycznej nauki zawodu pan Marek Hołody zapoznał rodziców z kursami realizowanymi w szkole w ramach projektu „Profesjonaliści na rynku pracy”. W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Łukasz Drewniowski, który zaprosił rodziców do obejrzenia wystawy pt. „Stare gatunki i odmiany zbóż”, której organizatorem jest Dział Innowacji w Rolnictwie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym (IHAR-PIB) w Radzikowie.

Jak zawsze, o szkolnych wydarzeniach i bieżącym funkcjonowaniu placówki rodzice mogli dowiedzieć się z gazetki szkolnej „Puls Szkoły”, opracowanej pod kierunkiem pani Marii Wolan i Agaty Czajki.

Spotkanie ogólne zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów kształcących się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, pod kierunkiem nauczycieli żywienia. Po degustacji odbyły się spotkania w klasach z wychowawcami, gdzie omawiano bieżące sprawy dydaktyczno-wychowawcze.

 .

Wywiadówka 5.02.2023 r. w ZSCKR w Potoczku- hala sportowa spotkanie ogólne – wykład o uzależnieniach przedstawiła pani Iwona Dul – profilaktyk uzależnień.  Wywiadówka-rodzice uczniów - hala sportowa spotkanie ogólne 5.02.2023 r. w ZSCKR w Potoczku  Wywiadówka-rodzice uczniów oglądający po spotkaniu ogólnym wystawę zbóż – sala 31– dnia 5.02.2023 r. w ZSCKR w Potoczku  Wywiadówka-poczęstunek dla rodziców i uczennice z klasy 1 PT obsługujący, sala 31, spotkanie ogólne 5.02.2023 r. w ZSCKR w Potoczku

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------------------

starsze wiadomości