AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU 

nowsze wiadomości

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020  i odbiór świadectw

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w tym roku szkolnym w piątek, 26 czerwca.

W tym dniu uczniom wydawane będą świadectwa szkolne.

Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie będziemy ą organizować tradycyjnej, uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej.

Świadectwa będą wydane uczniom zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

·  Klasa 1B4

·  Klasa 1BT

·  Klasa 1FTP

· Klasa 1BB

· Klasa 1BG

· Klasa 2BT

· Klasa 2 FTP (TŻiUG)

Nie ma obowiązku odbioru świadectwa w dniu 26 czerwca 2020r.

Jeśli uczeń nie odbierze świadectwa będą  one do odebrania w nowym roku szkolnym.

Ze względu na bezpieczeństwo, wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do założenia maseczek, rękawiczek i zachowania odpowiednich odległości.

Rodzice nie mogą towarzyszyć dzieciom podczas odbioru świadectw.

.

Uczniowie i rodzice tradycyjnie biorący udział w mszy św. na zakończenie roku mogą wziąć udział we mszy św. w:

________________________________________

Powrót do góry strony

ZWROT   PODRĘCZNIKÓW   DO   BIBLIOTEKI  !!!!!!!!!!!

 Pracownicy biblioteki serdecznie proszą wszystkie klasy 1- 3 o oddawanie podręczników w poniedziałek 22 czerwca i wtorek 23 czerwca w godzinach od 7:30 – 17:00.

Prosimy o wchodzenie pojedyńczo w maseczkach i z zachowaniem 1,5 m odstępu.

Bibliotekarki: Diana Sadowska, Helena Ślusarz.

________________________________________

Powrót do góry strony

 

Rusza rekrutacja do szkoły!

Pandemia koronawirusa wpłynęła również na tegoroczny harmonogram składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas ósmych mogą składać podania o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia od 15 czerwca 2020r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do 10 lipca, a do 4 sierpnia br. należy dostarczyć  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wstępne wyniki rekrutacji kandydaci będą mogli poznać 12 sierpnia 2020r.

W naszej szkole na absolwentów szkół podstawowych czekają miejsca w technikum w zawodach:

Szczegółowe  informacje - w zakładce Rekrutacja.

 Serdecznie zapraszamy!

________________________________________

Powrót do góry strony

 

Międzynarodowa wymiana pocztówkowa

Uczniowie naszej szkoły w drugim semestrze nauki wzięli udział w projekcie pocztówkowym prowadzonym przez panią Magdalenę Szyszkę. Celem projektu było zawarcie          znajomości pomiędzy uczniami naszej szkoły a uczniami z innych krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych.

Kartki i listy były pisane w języku angielskim. Każdy wcześniej ma przypisanego swojego penfrienda (czyli przyjaciela korespondencyjnego). Uczniowie opowiadają o sobie, swojej szkole, zainteresowaniach, swojej miejscowości. Wysyłają zdjęcia.

Ten projekt to nowe doświadczenie, które umożliwia młodzieży rozwijanie umiejętności językowych, poznawanie nowych ludzi, kultury. W ostatnim czasie udało nam się korespondować z uczniami ze Szwecji. Mamy nadzieję, że kontakt zostanie utrzymany.

Naszym następnym celem będzie wymiana listowna  z uczniami ze Stanów Zjednoczonych i mamy nadzieję, iż epidemia koronawirusa nam w tym nie przeszkodzi.    

 Dla uczniów, którzy brali udział w tym ćwiczeniu należy się pochwała, bowiem wykazali się oni dużym zaangażowaniem, zainteresowaniem, aktywnością i współpracą.                     

 

________________________________________

Powrót do góry strony

 

 

Krajowe Dni Pola 2020.

Przekazujemy zaproszenie na Krajowe Dni Pola 2020. organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Wiecej informacji: https://dnipola.kpodr.pl/

________________________________________

Powrót do góry strony

 

Uwaga maturzyści!   

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów  zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 roku, na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 

 

Proszę maturzystów o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i stosowanie się do nich w czasie egzaminów

 

Wytyczne MEN, CKE i GIS w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych:  maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r

.

Na egzamin z języka polskiego zdający przychodzą 45 minut wcześniej.

Na pozostałe egzaminy zadający przychodzą  30 minut wcześniej.

W dniach 8, 9, 10 czerwca 2020r. na egzamin o godz. 9:00 zdający:

 

Na pozostałe egzaminy wchodzimy wejściem głównym.

 

 

________________________________________

Powrót do góry strony

Od 1 czerwca 2020 r. w naszej szkole rozpoczynają się konsultacje z nauczycielami w szkole.

więcej informacji

________________________________________

Powrót do góry strony

PAMIĘTAMY – 100 rocznica urodzin św. Jan Pawła II

W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana jest również jego biografia, która doczekała się licznych ekranizacji.

Jan Paweł II to papież pokoju, wielki pielgrzym, teolog, a także uosobienie skromności i pokory. Jednocześnie umiał przebaczać i prosić o wybaczenie, radował się i pokornie znosił cierpienie, modlił się i uczył rozmodlenia, śpiewał i pochylał się nad chorymi, pielgrzymował i pisał książki. Jego modlitwa, myśli i miłość ogarniała jednocześnie cały świat, dlatego zmieniał oblicze tego świata. Świat zapamiętał go jako niestrudzonego pielgrzyma.

Dotarł z Orędziem Pokoju i Miłości do najbardziej egzotycznych zakątków świata.

 Papież uczynił wiele dla tworzenia pokoju na świecie. Zawsze nawoływał do zgody między narodami, zaniechania wojen.  Wszystkich tak samo kochał i chciał, aby wszyscy na świecie się miłowali.

Ś. Jan Paweł II głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie.

Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, który po latach wyznał: „Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczyzny uważam za moje dobro” (audiencja do Polaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu, 1998).

Papież bardzo ukochał młodzież.  To do młodych ludzi mówił m.in.: „Starajcie się zawsze zachowywać bliską wieź z Panem Życia,  trwając wiernie w Jego obecności, przez modlitwę, poznawanie Pisma, uczestnictwo w Eucharystii i przystępowanie do sakramentu pojednania. Dzięki temu wasze życie nie będzie powierzchowne, ale głęboko zakorzenione w wartościach duchowych, moralnych i ludzkich.” (Damaszek 7 maja 2001r.) 

„Ku Chrystusowi kierujcie wzrok. Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenia czy zawody, niech wasza myśl biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. Wiedzcie, że nie jesteście samotni. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia waszych serc.” (Łowicz 14 czerwca 1999r.)

.

   

.

________________________________________

Powrót do góry strony

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o szkole (MP4) z maja 2020r

film w niższej jakości

________________________________________

Powrót do góry strony

 

Informacja dla rodziców  ,,Zdalna szkoła+”  

Ministerstwo Edukacji Narodowej  uruchamia program „Zdalna szkoła+”. Kryterium dofinansowania będzie liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Jedyna różnica w stosunku do wcześniejszego programu jest taka, że pieniądze otrzymają tylko gminy.  W związku z powyższym przekazujemy informacje o ww. programie aby rodziny wielodzietne mogły zgłosić się do gmin w celu ewentualnego wsparcia. Więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalna-szkola--uruchamiamy-kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-dla-uczniow

 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zdalna-szkola---kolejne-180-milionow-na-zakup-sprzetu-dla-uczniow

 

 

________________________________________

Powrót do góry strony

 

Konstytucja 3 Maja

 229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

 Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

Konstytucja 3 Maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła  liberum veto.

 

 

________________________________________

Powrót do góry strony

 

Światowy  Dzień Książki i Praw Autorskich

Jest obchodzony na całym świecie 23 kwietnia. Święto książki wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej: data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira, a także śmierci Inki Garcilasa  de la Vegi. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

Kluczowe w tym roku - 2020 staje się dla Nas Wszystkich Czytelników przesłanie UNESCO na tegoroczny Światowy Dzień Książki:

"Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności. Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2020, możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni. (...) Tworząc poczucie wspólnoty poprzez wspólne odczyty i wspólną wiedzę, czytelnicy na całym świecie mogą się łączyć i wzajemnie pomagać w ograniczaniu samotności związanej z kwarantanną.”

Corocznie w ZSCKR w Potoczku  organizowany jest apel z tej okazji, w tym roku wirtualnie chcieliśmy przypomnieć naszym czytelnikom to Święto Książki i zachęcić wszystkich do czytania każdego dnia. Apelujemy taką formą do naszych odbiorców, aby nie zapominali o książkach w tak trudnych czasach koronawirusa, tylko je po prostu czytali. Podkreślamy, iż czytanie ma nieskończenie wiele plusów, a w szczególności: rozwija wyobraźnię, usprawnia pamięć, powiększa i wzbogaca słownictwo, rozwija i ubogaca pisanie, poszerza wiedzę i umiejętności, buduje poczucie własnej wartości i niezależności, czyni człowieka świetnym rozmówcą, a przede wszystkim daje satysfakcję z dobrze wykorzystanego czasu wolnego.

Dlatego warto czytać i czytajcie!!!!

I z tej okazji Światowego Dnia Książki nasza biblioteka poleca do przeczytania następujące pozycje książkowe:

-Rafał Ohme, Ula Dąbrowska „Spa dla umysłu. Zadbaj o siebie by zadbać o innych”

-Sally Rooney „Normalni ludzie

-Christy Lefteri „Pszczelarz z Aleppo”

-Ian Stewart „17 równań, które zmieniły świat”

-Jonathan Haidt „Prawy umysł”

-Philip K. Dick „Człowiek z wysokiego zamku”

-Steven Johnson „Małe wielkie odkrycia”

-David Jessel, Anna Moir „Płeć mózgu”


Bibliotekarki: Diana Sadowska, Helena Ślusarz 

________________________________________

Powrót do góry strony

 

________________________________________

Powrót do góry strony

 

Dnia 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podziękował służbie medycznej za to, że każdego dnia walczą o zdrowie i życie pacjentów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU POPRZEZ DYREKCJĘ, GRONO PEDAGOGICZNE, PRACOWNIKÓW I MŁODZIEŻ W SZKOLE DOŁACZA SIĘ DO GORĄCYCH ŻYCZEŃ WYTRWAŁOŚCI I POGODY DUCHA DLA CAŁEJ SŁUŻBY ZDROWIA MIMO TAK INTENSYWNEJ I TRUDNEJ PRACY W OBECNYM CZASIE.

W szkole obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Zdrowia. Niestety z przyczyn oczywistych w tym roku nie udało nam się zrobić uroczystego apelu.

Dlatego chcemy poprzez stronę szkolną przypomnieć wszystkim, że hasłem na Światowy Dzień Zdrowia 2020 jest wsparcie pielęgniarek i położnych.

 

Sekretarz Generalny ONZ pisze:

 „W tym roku Światowy Dzień Zdrowia przypada w bardzo trudnym dla nas wszystkich momencie.
Moje dzisiejsze przesłanie skierowane jest do naszych pracowników służby zdrowia – pielęgniarek, położnych, techników, sanitariuszy, farmaceutów, lekarzy, kierowców, sprzątaczy, administratorów i wielu innych – którzy pracują dzień i noc, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy wdzięczni wam wszystkim, którzy pracujecie przez całą dobę, narażając się na niebezpieczeństwo, aby walczyć z niszczycielską siłą tej pandemii.
Rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej, dlatego jeszcze raz pragnę podkreślić znaczenie ich specjalistycznej wiedzy i poświęcenia. Jestem przekonany, że wszyscy mamy powody, aby podziękować za opiekę i profesjonalizm pielęgniarek i położnych.
Pielęgniarki biorą na swoje barki jedne z najcięższych obowiązków związanych z opieką zdrowotną.  Wykonują trudną pracę wymagającą dużego wysiłku przez wiele godzin, narażając się na ryzyko urazów, infekcji i problemów ze zdrowiem psychicznym, które towarzyszą tej traumatycznej pracy. Pielęgniarki często niosą otuchę pacjentom pod koniec ich życia. Położne zapewniają opiekę na początku życia. W czasie pandemii ich praca jest jeszcze bardziej wymagająca, ponieważ dzięki nim nasze noworodki są bezpiecznie sprowadzane na świat. Pielęgniarki i położne na całym świecie: dziękuję wam za waszą pracę.
W tych dramatycznych okolicznościach zwracam się do wszystkich pracowników służby zdrowia: jesteśmy z wami i liczymy na was. Sprawiacie, że jesteśmy z Was dumni, inspirujecie nas. Mamy wobec was dług wdzięczności. Dziękuję Wam za wszystko co robicie, każdego dnia i wszędzie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku apeluje poprzez ten artykuł do wszystkich odwiedzających naszą stronę, aby na co dzień – nie tylko od święta oddawać należny hołd Służbie Zdrowia.

Koordynatorzy Światowego Dnia Zdrowia w szkole

________________________________________

Powrót do góry strony

Dyrektor szkoły powołał zespół nauczycieli którzy będą wspomagać uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły w okresie nauczania zdalnego.

Zachęcamy państwa do korzystania z jego pomocy.

Poniżej skład zespoły, kanały dostępu oraz godziny pracy.

Nazwisko i imię adres poczty elektronicznej telefon zakres działań
Wolan Maria  wolan.maria@zsckrpotoczek.pl 665 158 715 pomoc pedagogiczna dla uczniów, rodziców, wspomaganie wychowawców
Diana Sadowska sadowska.diana@zsckrpotoczek.pl 695 459 145 Udzielaniu informacji oraz pomocy naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie korzystania z e-podręczników dziennika elektronicznego, platformy i innych kanałów komunikacji
Pomoc nauczycielom w drukowaniu ich dokumentacji, w tym świadectwa,  arkusze. Pomoc pedagogiczna.
Helena Ślusarz slusarz.helena@zsckrpotoczek.pl 605 744 335 Udzielaniu informacji oraz pomocy naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie korzystania z e-podręczników dziennika elektronicznego, platformy i innych kanałów komunikacji
Pomoc nauczycielom w drukowaniu ich dokumentacji, w tym świadectwa, arkusze
Czajka Agata czajka.agata@zsckrpotoczek.pl 665 149 705 Udzielaniu informacji oraz pomocy naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie: Doradztwa zawodowego, pomocy pedagogicznej, korzystania z platformy e-podręczników,  dziennika elektronicznego,  i innych kanałów komunikacji
Pęk Ewa pek.ewa@zsckrpotoczek.pl 663 998 805 Udzielaniu informacji oraz pomocy naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie: Doradztwa zawodowego, pomocy pedagogicznej, korzystania z platformy e-podręczników,  dziennika elektronicznego,  i innych kanałów komunikacji

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
od  do od  do od  do od  do od  do
Czajka Agata 13:00 22:00 07:45 14:45 14:00 21:00 07:45 14:45 07:45 14:45
Wolan Maria  17:00 20:00 07:45 12:00 07:45 13:00 07:45 11:00 07:45 12:00
Pęk Ewa 07:45 13:00 08:35 14:45 09:25 13:00 13:00 19:00 10:15 12:25
Helena. Ślusarz 08:35 12:35 07:45 10:15 14:40 18:40
Diana. Sadowska 07:45 15:15 14:00 21:00 07:45 15:45 14:45 20:45 08:30 15:00

 

________________________________________

Powrót do góry strony

starsze wiadomosci