Sportowa Galeria Dyplomów ZSCKR w Potoczku

W bieżącym roku nasza szkoła obchodzi Jubileusz 60-lecia. Z tej okazji chcieliśmy zaprezentować sportowy dorobek od początku jej powstania. Jesteśmy dumni z tak wielu osiągnięć sportowych naszych uczniów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie dyplomy wytrzymały próbę czasu, ale mamy nadzieję,
że te, które prezentujemy będą okazją do wspomnień ze sportowej rywalizacji. Zachęcamy naszych absolwentów do odszukania „swojego” dyplomu i powspominania tamtych lat.

Galeria dyplomów z lat:

Nauczyciele wychowania fizycznego