TECHNIK WETERYNARII

Atrakcyjny zawód dla osób lubiących pracę ze zwierzętami.
Technik weterynarii. Zajęcia praktyczne w czasie których wiedza teoretyczna zostaje przekształcana w praktykę.

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:

a) prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,

b) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych:

a) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,

b) wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

 

Kwalifikacje i egzaminy: Technik weterynarii. Zajęcia praktyczne w czasie których wiedza teoretyczna zostaje przekształcana w praktykę.

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: 

  • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych


Technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt. Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

powrót do strony rekrutacja