TECHNIK ROLNIK

Technik rolnik. Uczniowie technikum rolniczego poszerzający swoją wiedzę rolniczą i podziwiający nowości techniki rolniczej w czasie targów i wystaw branżowych.

W związku ze zmieniającymi się technologiami produkcji, szybkim postępem biologicznym oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów rośnie atrakcyjność zawodu technik rolnik.

 

Technik rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych.

 

W związku z tym absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik jest  przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,

b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,

c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:

a) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,

b) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

 

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: 

 

Ciągle rośnie zapotrzebowanie na osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego, ale również ekologicznych metod produkcji.

Wobec wyzwań związanych ze zmieniającymi się technologiami produkcji, szybkim postępem biologicznym oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów rośnie również prestiż zawodu technik rolnik.

 

Technik rolnik może prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych.

 

powrót do strony rekrutacja