TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Technik żywienia i Usług gastronomicznych. W czasie zajęć praktycznych.

W związku z ciągłym rozwojem rynku usług gastronomicznych jest to zawód z przyszłością

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

a) oceniania jakości produktów,

b) przechowywania żywności,

c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

d) obsługi sprzętu gastronomicznego,

e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

f) wydawania dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: Technik żywienia i Usług gastronomicznych. Przygotowanie potraw w czasie zajęć praktycznych.

a) oceniania jakości żywności,

b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

d) wykonywania usług gastronomicznych,

e) ekspedycji potraw i napojów.

 

 

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: 

Technik żywienia i Usług gastronomicznych. Przygotowanie potraw w czasie zajęć praktycznych.

 

Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa niż w społeczeństwach zachodnich, dlatego  tworzą się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć.

Ciągle dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

 

    Technik żywienia i Usług gastronomicznych. Przygotowanie potraw w czasie zajęć praktycznych.

 

powrót do strony rekrutacja