TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI Technik mechanizacji. Uczniowie w czasie zajęć nabywają umiejętności z zakresu obsługi i naprawy pojazdów i ciągników rolniczych. Poznają również zasady obsługi nowoczesnego sprzętu agrotronicznego i diagnostyki.

Jest to atrakcyjny zawód związany z dynamicznym rozwojem gospodarczym i spełniający oczekiwania pracodawców sektora techniczno-rolniczego.  Kładzie  on nacisk na mocne podstawy ogólnozawodowe umożliwiające drożność kształcenia w innych zawodach powiązanych z branżą oraz wyodrębnienie kompetencji personalnych i społecznych uwzględniających wymagania rynku pracy.

To mocne ogólnozawodowe przygotowanie znacznie zwiększa ilość zawodów w których może pracować absolwent.

Szczególnie ważne jest stosowanie nowych technologii w eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych opartych na technikach komputerowych z wykorzystaniem elektroniki i automatyki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Uczeń klasy 1 Technikum Góreczny Daniel pracuję na zajęciach z obróbki mechanicznej pracuje na wiertarko frezarce.

1) w zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:

a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,

b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

c) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,

d) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie:

a) użytkowania urządzeń iUczeń klasy 2BT Małysz Arkadiusz w czasie zajęć praktycznych zapoznający się z nawigacją w ciągniku Kubota M6-122. systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie,

b) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Uczniowie nieodpłatnie odbywają kształcenie w zakresie prawa Jazdy kat B i T oraz operatora kombajnów zbożowych.

 

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: 

Uczeń klasy 2BT Grządka Filip w czasie szkolnego konkursu orki.

 

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych (w tym samochodów), serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego jak również dzięki mocnemu przygotowaniu ogólnozawodowemu może pracować w pokrewnych zawodach.
Może sprowadzić obsługę agrotroniczną  rolników i firm działających na rzecz rolnictwa.

.

  Uczniowie klasy 2BT i 1BB w czasie zajęć praktycznych zapoznający się z nowym zestawem uprawowo siewnym. Od lewej górny rząd: Janiec Adrian, Płecha Dawid, dolny rząd: Stasiak Tomasz, Małysz Arkadiusz, Sulowski Dawid.  Uczniowie w czasie zajęć praktycznych oglądający nowy zestaw uprawowo siewny. W górnym rzędzie od lewej górny rząd: Małysz Arkadiusz, Sulowski Dawid, Stasiak Tomasz, dolny rząd od lewej: Płecha Dawid, Janiec Adrian uczniowie klasy 1 BB.  Uczeń klasy 2 technikum Sulowski Dawid w czasie obsługi ciągnika rolniczego Kubota.  Uczeń klasy 2 technikum Maksim Paweł w czasie obsługi ciągnika rolniczego Kubota, dokonuje czyszczenia chłodnicy.

powrót do strony rekrutacja