MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH Uczniowie klasy 3 MOPiMR w czasie zajęć praktycznych na polu gdzie pracowali ciągnikiem rolniczym Kubota i 3 metrową talerzówką firmy Pol-Grom.

Jest to atrakcyjny zawód związany z dynamicznym rozwojem gospodarczym i spełniający oczekiwania pracodawców sektora techniczno-rolniczego.  Kładzie  on nacisk na mocne podstawy ogólnozawodowe umożliwiające drożność kształcenia w innych zawodach powiązanych z branżą oraz wyodrębnienie kompetencji personalnych i społecznych uwzględniających wymagania rynku pracy. To mocne ogólnozawodowe przygotowanie znacznie zwiększa ilość zawodów w których może pracować absolwent.

Szczególnie ważne jest stosowanie nowych technologii w eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych opartych na technikach komputerowych z wykorzystaniem elektroniki i automatyki.

 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest  przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z:

 

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy zdać w trakcie nauki  egzamin z zakresu następującej kwalifikacji: 

 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych (w tym samochodów), serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

 

Uczeń klasy 3BB Szymon Michalec w czasie przygotowania pola pod orkę, likwidujący samosiewy rzepaku.  Uczniowie klasy 1BB Pawid Płecha i Janiec Adrian w czasie analizy normy wysiewu siewnika zbożowego.  Uczniowie klasy 1BB w czasie zajęć praktycznych z obróbki mechanicznej pracujący na tokarkach. 

mechanik – operator pojazdów i maszyn  rolniczych - zajęcia praktyczne. mechanik – operator pojazdów i maszyn  rolniczych - zajęcia praktyczne. 

powrót do strony rekrutacja