MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH mechanik – operator pojazdów i maszyn  rolniczych - zajęcia praktyczne.

Jest to atrakcyjny zawód związany z dynamicznym rozwojem gospodarczym i spełniający oczekiwania pracodawców sektora techniczno-rolniczego.  Kładzie  on nacisk na mocne podstawy ogólnozawodowe umożliwiające drożność kształcenia w innych zawodach powiązanych z branżą oraz wyodrębnienie kompetencji personalnych i społecznych uwzględniających wymagania rynku pracy. To mocne ogólnozawodowe przygotowanie znacznie zwiększa ilość zawodów w których może pracować absolwent.

Szczególnie ważne jest stosowanie nowych technologii w eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych opartych na technikach komputerowych z wykorzystaniem elektroniki i automatyki.

 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest  przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z:

 

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy zdać w trakcie nauki  egzamin z zakresu następującej kwalifikacji: 

 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach temechanik – operator pojazdów i maszyn  rolniczych - zajęcia praktyczne.chnicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych (w tym samochodów), serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

 

mechanik – operator pojazdów i maszyn  rolniczych - zajęcia praktyczne.  mechanik – operator pojazdów i maszyn  rolniczych - zajęcia praktyczne.

powrót do strony rekrutacja