KUCHARZ
Kucharz w swojej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem potraw i napojów.

Podstawą do dobrego wykonywania pracy jest znajomość towaroznawstwa surowców stosowanych w produkcji potraw i napojów.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do:

a) oceniania jakości produktów,

b) przechowywania żywności,

c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

d) obsługi sprzętu gastronomicznego,

e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

f) wydawania dań;

 

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy zdać w trakcie nauki  egzamin z zakresu następującej kwalifikacji: 

 

Kucharz może podejmować pracę zarówno w gastronomii otwartej (restauracje, bary, kawiarnie) jak i zamkniętej (stołówki).

Placówki te mogą funkcjonować samodzielnie lub być częścią innej działalności, typu hotele, pensjonaty, itp.

Może także podejmować działalność gospodarczą na własny rachunek w tym tak popularnym ostatnio cateringu.

powrót do strony rekrutacja