Komunikaty Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku związane z nauką zdalną

Rok szkolny 2020/2021