Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo! Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów Minister Edukacji Narodowej zawiesił zajęcia w szkole na terenie całego kraju. Ta decyzja ma na celu ograniczenie ryzyka zarażenia się koronawirusem. W związku z tą sytuacją pojawiają się różne negatywne emocje. Dlatego prosimy o wsparcie swoich dzieci w tym trudnym czasie. Dotychczas nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Musimy więc dostosować się do nowej, trudnej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ważne jest aby uczniowie pozostali w domu, nie narażali siebie i innych na możliwość zarażenia się. Przerwa w zajęciach szkolnych to nie czas wolny od nauki. Nauczyciele korzystają z tzw. zdalnego nauczania. Za pomocą poczty elektronicznej przesyłają swoim uczniom materiały do nauki , zadają prace domowe.

Rodzicu:                                                                                                                                               

- stwórz odpowiednie warunki do nauki w domu,                                                                       

 - ustal z dzieckiem czas na naukę i dyskretnie kontroluj wykorzystanie tego czasu na pracę umysłową                                                                                                                                     

- zachęcaj dziecko do systematycznej i samodzielnej pracy                                                                     

 - zwracaj uwagę na przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk, czystość pomieszczeń, w których dziecko przebywa oraz czas spędzany przed ekranem komputera                                                

 - przypominaj o zasadach bezpieczeństwa w Internecie

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu:

Dziecko powinno mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy.                                           

 Zadbaj by dziecko miało swój kącik do nauki, najlepiej z własnym biurkiem i krzesłem przystosowanym do wzrostu dziecka. Dzieci nie powinny odrabiać lekcji w pokoju stołowym, czy w kuchni, gdyż na tej przestrzeni wiele rzeczy zakłóca spokój, a wtedy naprawdę trudno się skoncentrować na pracy. Zatem postarajcie się doprowadzić do tego, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo.                

 Miejsce pracy dziecka ma szczególne znaczenie. Jest istotnym warunkiem efektywnej nauki.                                                                                                                                      

  Muszą być przy tym spełnione pewne warunki:

- Miejsce pracy powinno być jasne i właściwie oświetlone                                            

 - Odpowiednio uporządkowane. Jeśli przed rozpoczęciem pracy trzeba długo szukać zeszytów, powstaje u dziecka stres, jeszcze zanim wzięło się do lekcji.                         

- Niezbędne przybory szkolne (ołówki, słowniki, kalkulator) powinny zawsze być pod ręką.                                                                                                                                

 - Wskazane jest prowadzenie terminarza, w którym dziecko może zapisać daty klasówek, oddawania prac, wycieczek klasowych, a także prywatnych spotkań.               

 - Jeśli dziecko odrabia pracę domową, nadrabia zaległości, czyta książkę, po prostu zdobywa wiedzę, nie przeszkadzaj mu.                                                                                 

 - Gdy dziecko odrabia lekcje, dyskretnie sprawdzaj, czy rzeczywiście się uczy.

Dziecko nie będzie z własnej inicjatywy wprowadzało w życie i przestrzegało tych reguł. To ty rodzicu musisz je do tego dopingować i towarzyszyć mu przez jakiś czas w utrwalaniu tych zasad. Unikaj przy tym pretensji. Nie denerwuj się, jeśli twoje starania nie spotkają się z entuzjastyczną reakcją. Dla wdrożenia tych reguł potrzebny jest czas.

 Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą:

Rodzice często zastanawiają się, w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki?

Oto kilka porad:

1.  Dobrze zorganizuj czasu nauki. Bardzo ważne jest aby dziecko odrabiało je o stałej porze, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie można się skoncentrować i nic nie rozprasza. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy. . Zarządź, że wszystkie dzieci w domu uczą się w tym samym czasie.

2. Zachęcaj do systematyczności. Uczeń zachęcony do systematyczności sam szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku. W systematycznej nauce znaczącą rolę odgrywają również rodzice. Są dla dziecka przykładem i wsparciem, ale powinni je też kontrolować. Jeśli dziecko nie przeczytało jakiejś lektury, teraz jest to dobry czas na czytanie książek. Jeśli dziecko nie ma jej w formie papierowej lektury, zachęć dziecko do przeczytania jej elektronicznie na komórce, tablecie czy komputerze poprzez stronę: www.wolnelektury.pl

3. Doceniaj pracę i ucz samodzielności. Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości.

4Zachęcaj dziecko, by powtarzając materiał z lekcji, wykorzystywało różne techniki nauki: słuchanie, czytanie, przeglądanie notatek i pisanie. Zaproponuj stosowanie różnych technik ułatwiających zapamiętywanie. Mogą to być: notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.

5. Dawaj dziecku przykład własnym postępowaniem. To od nas dorosłych zależy, czy nauczy się ono systematycznej pracy i obowiązkowości.

6. Współpracuj ze szkołą- nie tylko przy okazji wywiadówek czy oficjalnych zebrań, ale w różnych sytuacjach - tych radosnych i też trudnych.

Podsumowując:

- doceniaj pracę, samodzielność i osiągnięcia
- zachęcaj do oglądania filmów edukacyjnych,

- stwarzaj pozytywną atmosferę do nauki w domu

- zachęcaj do czytania ciekawych książkach, wspólnego oglądania filmów,

-.wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia,

- pokazuj praktyczne zastosowania informacji zdobytych w szkole.

- nie krytykuj, nie oceniaj,

- rozmawiaj z dzieckiem o jego zainteresowaniach, celach i planach,

- wspieraj.

 Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci:

Jakie niebezpieczeństwa czyhają w Internecie?

Kradzież tożsamości, cyberprzemoc, wyłudzanie danych osobowych, hejt, uzależnienie, łamanie praw autorskich, plagiatowanie czy nielegalne ściąganie plików z sieci - to tylko niektóre zagrożenia, jakie czyhają na użytkowników Internetu. Lista niebezpieczeństw jest o wiele dłuższa i powiększa się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii.. Dlatego tak ważne jest uświadamianie młodzieży, czego należy się wystrzegać i w jaki sposób mogą oni zostać oszukani w Internecie

1.Kontrola treści dostępnych w Internecie                                                                           

 Ważne jest wytłumaczenie dziecku, że nie wszystkie informacje w sieci są prawdziwe i warte uwagi, gdyż często udostępniają je osoby bez odpowiedniej wiedzy na dany temat Tutaj ważna jest także rola nauczyciela, który powinien polecić przydatne serwisy, które pomogą w zdobywaniu wiedzy i czerpaniu ciekawych wiadomości.

2. Zasada ograniczonego zaufania                                                                                       

 Bardzo ważne jest, aby młodzież była świadoma, że należy mieć ograniczone zaufanie do treści oraz osób, na które można trafić w Internecie. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić dziecku, jakie konsekwencje mogą go spotkać, jeśli np. poda nieznajomej osobie w sieci swój adres, wiek, imię lub status majątkowy rodziny. Należy uwrażliwić, że tego typu informacje muszą być chronione i to, co opublikujemy w sieci, np. na forum internetowym, pozostaje tam praktycznie na zawsze. Dotyczy to zarówno filmów, zdjęć i wpisów. Nieprzemyślane udostępnianie takich informacji może bardzo szybko przynieść bolesny skutek.

3. Zabezpieczenia przed nieodpowiednimi treściami                                                         

Rodzice powinni zastosować specjalne programy do tzw. kontroli internetowej, które filtrują potencjalnie niebezpieczne treści. Dzięki temu uczniowie nie trafią na wiadomości przeznaczone tylko dla dorosłych. Przydatne są także programy antywirusowe oraz filtry antyspamowe, które chronią program e-mailowy. Tutaj warto pamiętać również o innych urządzeniach, z których korzysta dziecko, np. tablet, telefon komórkowy, telewizor czy konsola do gier. W nich także warto zastosować odpowiednie ustawienia prywatności.

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?                                                                                

1.Bardzo ważne jest pilnowanie aktywności dziecka w sieci oraz reagowanie, kiedy zdarzy się coś niepokojącego.                                                                                                                      

 2.Warto wykorzystać możliwości, jakie dają wszelkiego typu blokady rodzicielskie, na przykład przed stronami dla dorosłych.                                                                                                 

3.Regularnie przypominaj dziecku, aby informowało Cię za każdym razem, kiedy coś w sieci je zaniepokoi – dzięki temu zyskasz możliwość szybkiego zareagowania.                                            

4.Nie pozwól dziecku na nawiązywanie wirtualnych znajomości – jest to ogromne zagrożenie.