Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - współpraca

 
„Rewaloryzacja ścieżki dydaktycznej wraz z pielęgnacją drzewostanu na terenie Zespołu dworsko - parkowego w Potoczku”

„Rewaloryzacja ścieżki dydaktycznej wraz z pielęgnacją drzewostanu na terenie Zespołu dworsko - parkowego w Potoczku”

.

 

„Termomodernizacja zabytkowego budynku rządcówki ZSCKR w Potoczku”

„Termomodernizacja zabytkowego budynku rządcówki ZSCKR w Potoczku”