Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia imienia Powstańców Styczniowych

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku położony jest na terenie południowowschodniej Lubelszczyzny, w powiecie janowskim, gminie Potok Wielki w pobliżu historycznej granicy między zaborem rosyjskim i austriackim. Bliskość granicy a także patriotyczna postawa mieszkańców tych ziem przyczyniła się do tego, iż obszar ten w przeszłości był miejscem walk narodowowyzwoleńczych.

W okresie powstania styczniowego lasy w pobliżu Potoczka i Potoka Wielkiego były miejscem zbornym dla przybywających ochotników z terenu Galicji i stanowiły schronienie dla oddziałów powstańczych. Przez te tereny przechodziły wielokrotnie różne partie powstańcze i stoczono tu liczne potyczki z wojskami rosyjskim.

Na terenie okręgu janowskiego oddziałami partyzanckimi dowodzili m.in.: Władysław Rudzki, Karol Krysiński, Tomasz Wierzbicki, Kajetan Ćwiek-Cieszkowski, Gustaw Zakrzewski, Jan Czerwiński, Aleksander Waligórski, Michał Heydenreich-„Kruk”, Marcin Borelowski „Lelewel”. W walki powstańcze licznie włączyli się chłopi. Na czele partii chłopskich stali  Andrzej Flis i Jakub Prężyna, którzy aktywną działalność prowadzili do wiosny 1864 roku, sołtys Godziszowa  Paweł Porada utworzył odział liczący z czasem ok. 400 osób, złożony z chłopów i mieszczan ordynackich. Na terenie okręgu janowskiego walczył również oddział o. Hilarego z Radecznicy, liczący ok. 300 osób, składający się w większości z chłopów.

 Do walk na tym terenie doszło już w pierwszych dniach powstania styczniowego: 23 I 1863 roku   stoczono potyczkę z Rosjanami pod miejscowością Słupie koło Modliborzyc; w tym samym dniu nastąpiła próba ataku oddziału Ignacego Solmana, dziedzica Wolicy, na koszary wojskowe w Janowie, 26 I 1863r zaatakowano żołnierzy carskich w Modliborzycach i stoczono potyczkę w Woli Rachowskiej. Kolejne walki stoczono m.in. w pobliżu Zaklikowa (8.02.1863r), Lipy (15.02.1863r.), w Bobach (28.04.1863r.), pod Chruśliną (30.05.1863r i 4.08.1863r), Polichną (18.07.1863r.), Batorzem (6.09.1863r.), koło Salomina ( 24.09.1983r.) pod Łążkiem (23.10.1863r), Hutą Krzeszowską (30.11.1863), Momotami (3.12.1863r.), Potokiem Wielkim i Potokiem Stany (21.12.1863r), Janowem Lubelskim (4.02.1864r.).  W sumie w walkach przeciwko wojskom carskim  na tym terenie udział wzięło ponad 3,5 tys. powstańców.

Materialnymi śladami pamięci o tych, co walczyli o niepodległość Polski  są pomniki i krzyże. Na cmentarzu parafialnym w Potoku Wielkim znajduje się grób 14 powstańców poległych w bitwie pod Potokiem Wielkim z pomnikiem wzniesionym tu w 1936r. Przy drodze Potok Wielki – Rzeczyca na mogile powstańców z partii płk Dąbrowskiego  poległych w grudniu 1863r. stoi pomnik wzniesiony w setną rocznicę powstania styczniowego.  Pomnik na cmentarzy parafialnym w Modliborzycach upamiętnia poległych powstańców z oddziału Ignacego Solmana.  Pamięci powstańców poświęcone są krzyże w Potoku Stanach, Wierzchowiskach,  Kol. Zamek i tablica na frontonie kościoła w Potoku Stanach.

Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku z dniem nadania imienia Powstańców Styczniowych przejęła opiekę nad grobem na cmentarzu parafialnym w Potoku Wielkim.

Nadanie ZSCKR w Potoczku imienia Powstańców Styczniowych było formą uczczenia pamięci osób, które walczyły o wolność Polski i przyczyniło się do pogłębiania wiedzy uczniów na temat historii naszego kraju i regionu a także sytuacji narodu polskiego pod zaborami, dróg i sposobów walki o niepodległość państwa oraz wpłynęło na kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia.