PRZETARGII, ZAPYTANIA CENOWE

Plan zamówień publicznych na 2024r. 


Zapytanie ofertowe na "Dostawę mebli szkolnych do ZSCKR w Potoczku"

szczegóły w postaci pliku ZIP


Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu "Dostawa nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku".

szcegóły


Zapytanie ofertowe na dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku.

szczegóły w postaci pliku spakowanego ZIP

 


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu "Dostawa sprzętu komputerowego do ZSCKR w Potoczku"

szczegóły


Zapytanie ofertowe na : „Dostawę sprzętu komputerowego do ZSCKR w Potoczku’’.        

 

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych do Internatu ZSCKR w Potoczku

 

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu na „Dostawę  paneli fotowoltaicznych do internatu ZSCKR w Potoczku”

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na „Dostawę  agregatu prądotwórczego do internatu ZSCKR w Potoczku

szczegóły


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu pod nazwa "Dostawa samochodu 9 osobowego do internatu ZSCKR w Potoczku" ZP/11/2023

szczegóły 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu pod nazwa „Dostawa agregatu uprawo siewnego do ZSCKR w Potoczku” ZP/10/2023

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu pod nazwa „Dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem do ZSCKR w Potoczku” ZP/12/2023


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pod nazwa „Dostawa agregatu uprawo siewnego do ZSCKR w Potoczku” ZP/10/2023


 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pod nazwa „Dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem do ZSCKR w Potoczku” ZP/12/2023


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę systemu do automatycznej jazdy równoległej do ciągnika Kubota M6-122 do ZSCKR w Potoczku


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę mebli szkolnych do ZSCKR w Potoczku


Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu na "Dostawę monitorów interaktywnych do ZSCKR w Potoczku"


ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów spożywczych do Internatu ZSCKR w Potoczku

Składanie ofert częściowych w następujących pakietach :
Pakiet 1 - Artykuły ogólnospożywcze
Pakiet 2 - Pieczywo
Pakiet 3 – Nabiał
Pakiet 4 – Jaja
Pakiet 5 – Warzywa i Owoce
Pakiet 6 – Ziemniaki
Pakiet 7 – Mrożonki
Pakiet 8 – Mięso, przetwory i drób

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP

 

Zapytanie ofertowe na „Dostawę agregatu prądotwórczego do Internatu ZSCKR w Potoczku”.

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP

 


Zapytanie ofertowe na "Dostawę paneli fotowoltaicznych do Internatu ZSCKR w Potoczku"

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP

 


 

Zapytanie ofertowe na Dostawa mebli szkolnych do ZSCKR w Potoczku”.

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


 

Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa System do automatycznej jazdy równoległej do ciągnika Kubota M6-122”.      

 

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


Zapytanie ofertowe pod nazwą:

Dostawa monitorów interaktywnych”.

 

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

Dostawa Ładowarki teleskopowej z osprzętem do ZSCKR w Potoczku

Znak postępowania ZP/11/2023

Szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

DOSTAWA SAMOCHODU 9 OSOBOWEGO DO INTERNATU ZSCKR w POTOCZKU

Znak postępowania ZP/11/2023

Szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa agregatu uprawowo siewnego do ZSCKR w POTOCZKU

Znak postępowania ZP/10/2023

Szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu "Budowa ogrodzenia terenu wokół obiektów szkoły"

szcegóły

 


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa ogrodzenia wokół obiektów szkoły

Znak postępowania ZP/9/2023

szczegóły

 


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, zaprasza do złożenia

 ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego’’

 

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z

 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa ogrodzenia wokół obiektów szkoły

Znak postępowania ZP/9/2023

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa ogrodzenia wokół obiektów szkoły

Znak postępowania ZP/8/2023

szczegóły


INFORMACJA do zapytania ofertowego pod nazwą „Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Zespole dworsko-parkowym w Potoczku" 

szczegóły

 


II Zapytanie ofertowe pod nazwą „Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Zespole dworsko-parkowym w Potoczku" 

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z

 


Informacja o unieważnieniu postępowania pod nazwą „Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Zespole dworsko-parkowym w Potoczku" 

szczegóły

 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa ogrodzenia wokół obiektów szkoły

Znak postępowania ZP/8/2023

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Zapytanie ofertowe pod nazwą „Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Zespole dworsko-parkowym w Potoczku" 

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Zapytanie ofertowe pod nazwą  „Rewaloryzacja ścieżki dydaktycznej w Zespole dworsko-parkowym w Potoczku" 

szczegóły

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Przebudowa dachu na budynku internatu"

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu " Przebudowa i termomodernizacja budynku rządcówki" PN/5/2023

szczegóły


Informacja o wyborze oferty w postępowaniu " Przebudowa budynku wozowni i stelmarni" PN/7/2023

szczegóły


Postępowanie pod nazwą: PRZEBUDOWA BUDYNKU WOZOWNI I STELMARNI

NUMER SPRAWY:  ZP.7.2023

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu " Przebudowa i termomodernizacja budynku rządcówki" PN/5/2023

szczegóły


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu "Przebudowa dachu na budynku internatu"

Znak postępowania ZP/4/2023

szczegóły


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie"

Znak postępowania ZP/6/2023

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa i termomodernizacja budynku rządcówki"

Znak postępowania ZP/5/2023

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Przebudowa dachu na budynku internatu"

Znak postępowania ZP/4/2023

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z 

 


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu "Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego. ETAP VI" - Znak ZP/3/2023

 

szcegóły 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego. ETAP VI

Znak postępowania ZP/3/2023

szczegóły w spakowanym pliku 7z

Projekt - plik 7z


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach programu Profesjonaliści na rynku pracy"

ZP/2/2023

szczegóły


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach programu Profesjonaliści na rynku pracy.

Numer postępowania ZP/2/2023

szczegóły


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach programu Profesjonaliści na rynku pracy"

ZP/2/2023

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dotyczy postepowania: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach programu Profesjonaliści na rynku pracy cześć IV, V

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach programu Profesjonaliści na rynku pracy cześć I, II, III

szczegóły


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach programu Profesjonaliści na rynku pracy

szczegóły


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach programu Profesjonaliści na rynku pracy

szczegóły


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach programu Profesjonaliści na rynku pracy"

szczegóły w postaci pliki 7z

 


Zawiadomienie o wyborze oferty  w postepowaniu "Dostawa nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku".

szczegóły


Zapytane ofertowe na dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku.

szczegóły w postaci pliku 7z

 


Zapytanie cenowe pod nazwą : "Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do ZSCKR w Potoczku"

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczy: Zapytanie cenowe na "Dostawę artykułów spożywczych do ZSCKR w Potoczku" 

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: Zapytanie ofertowego na dostawę samochodu osobowego do ZSCKR w Potoczku

szczegóły


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku”.

szczegóły 


Zapytanie ofertowe
na dostawę samochodu osobowego do ZSCKR w Potoczku 

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO ZSCKR W POTOCZKU"

szczegóły 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na Dostawa samochodu osobowego do ZSCKR w Potoczku”.

szczegóły


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku”.

szczegóły 


INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

    Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawa samochodu osobowego do ZSCKR w Potoczku”.

szczegóły


INFORMACJA  O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku”.

szczegóły 


Zapytanie cenowe na "Dostawę artykułów spożywczych do ZSCKR w Potoczku" w pakietach:

Pakiet 1 - Artykuły ogólnospożywcze

Pakiet 2 - Pieczywo

Pakiet 3 – Nabiał

Pakiet 4 – Jaja

Pakiet 5 – Warzywa i Owoce

Pakiet 6 – Ziemniaki

Pakiet 7 – Mrożonki

Pakiet 8 – Mięso, przetwory i drób

szczegóły w postaci spakowanego pliki 7z


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Dostawa samochodu osobowego do ZSCKR w Potoczku

Znak postępowania ZP/7/2022

szczegóły w postaci  spakowanego pliku 7z


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku

Znak postępowania ZP/8/2022

szczegóły w postaci  spakowanego pliku 7z


Postępowanie pod nazwą "ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI ZSCKR W POTOCZKU W RAMACH PROJEKTU PROFESJONALIŚCI NA RYKU PRACY"

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy postepowania „Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Zespole dworsko-parkowym  w Potoczku”

szczegóły 


Zawiadomienie o wyborze oferty 

 w postepowaniu pod nazwą Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego. ETAP III

szczegóły


 Zapytanie dotyczące przedstawienia oferty cenowej na realizację  zadania pod nazwą „Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Zespole dworsko-parkowym w Potoczku" w roku 2022.

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Informacja z otwarcia ofert 

 w postępowaniu pod nazwą Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego. ETAP III

szczegóły
 


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 w postepowaniu pod nazwą Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego. ETAP III

szczegóły 


Zawiadomienie o wyborze oferty

w postepowaniu ZP/4/2022 pod nazwą: "Prace remontowe na terenie ZSCKR w Potoczku"

Część I Przebudowa parkingu z kostki brukowej obok Hali sportowej

Część II Wykonie posadzki w budynku garażu na maszyny rolnicze.

Część III Wymiana pokrycia dachowego na budynku stajni.

szczegóły


Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu ZP/4/2022 pod nazwą: "Prace remontowe na terenie ZSCKR w Potoczku"

Część I Przebudowa parkingu z kostki brukowej obok Hali sportowej

Część II Wykonie posadzki w budynku garażu na maszyny rolnicze.

Część III Wymiana pokrycia dachowego na budynku stajni.

szczegóły


Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pod nazwą: Prace remontowe na terenie ZSCKR w Potoczku

szczegóły


Dokumentacja projektowa do przetargu "Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego"

 do pobrania plik 7z


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego. ETAP III

Znak postępowania ZP/5/2022

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) pod nazwą: Prace remontowe na terenie ZSCKR w Potoczku

Część I Przebudowa parkingu z kostki brukowej obok Hali sportowej

Część II Wykonie posadzki w budynku garażu na maszyny rolnicze.

Część III Wymiana pokrycia dachowego na budynku stajni.

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z

 


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, zaprasza do złożenia ofert w realizacji zamówienia na dostawę monitorów interaktywnych . 

szczegóły


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa projektora’’.

szczegóły 


Zapytanie ofertowe na "Dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku"

szczegóły w postaci spakowanego pliku7zip.

 


Zapytanie ofertowe na "Dostawę komputerów PC" do ZSCKR w Potoczku

szzcegóły


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

dotyczy: do postepowania "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy" Cześć II

Znak postepowania ZP/3/2022

szczegóły  


Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczy: do postępowania "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy" Cześć I i III

Znak postępowania ZP/3/2022

szczegóły  


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą "Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego - ETAP II"

szczegóły 


Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: do postępowania "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy"

Znak postępowania ZP/3/2022

szczegóły


 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

dotyczy: do postępowania "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy"

Znak postępowania ZP/3/2022

szczegóły


Wyjaśnienia

 do postepowania "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy"

Znak postepowania ZP/3/2022

szczegóły 


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pod nazwą "Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego - ETAP II"

szczegóły


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia: pod nazwą "Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego - ETAP II"

szczegóły  


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy"

Znak postępowania ZP/3/2022

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą „Dostawa mebli ze stali nierdzewnej oraz kuchenek indukcyjnych do ZSCKR w Potoczku’’.   

szczegóły     


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Profesjonaliści na rynku pracy” ZP/1/2022

szczegóły


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH V,X,XIII w postępowaniu „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Profesjonaliści na rynku pracy” ZP/1/2022 

szczegóły


Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP pod nazwą "Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego - ETAP II"

dokumentacja - plik ZIP

projekt - plik 7z


 

Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa mebli ze stali nierdzewnej oraz kuchenek indukcyjnych do ZSCKR w Potoczku’’.    

szczegóły


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu pod nazwą :Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy"

szczegóły


INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

pod nazwą :Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy"

szczegóły


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu: "Profesjonaliści na runku pracy"

Znak postepowania ZP/1/2022

szczegóły w postaci spakowanego pliku zip 


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację  Dostawy mebli kuchennych, magazynowych i sprzętu AGD do ZSCKR w Potoczku

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu „Dostawa Tuz do ciągnika Kubota M6122’’.        

szczegóły


Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa mebli kuchennych, magazynowych oraz sprzętu AGD do ZSCKR w Potoczku’’.  

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP 


Zapytanie ofertowe na dostawę TUZ do ciągnika Kubota M6122

szczegóły


Zapytanie ofertowe na "Dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku".

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


OGŁOSZENIE 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.10.2019 (Dz.U. 2019 poz.2004 ze zm.) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

drewno opałowe pozyskanego z wycinki drzew niebezpiecznych, uszkodzonych przez warunki atmosferyczne i obumarłych stanowiących tzw. posusz rosnącego na działce 284/3 oraz 283. 

szczegóły


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Dostawa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie ZSCKR w Potoczku”


Zapytanie cenowe pod nazwą : Dostawa nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku.

szczegóły w postaci spakowanego pliku zip


Zapytanie cenowe na „Dostawę oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie ZSCKR w Potoczku"

szczegóły w postaci spakowanego pliku zip

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania: "Dostawa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie ZSCKR w Potoczku"


Zawiadomienie o wyborze oferty "Dostawa komputerów PC do ZSCKR w Potoczku"

SZCZEGÓY


Zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa komputerów PC       

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych do ZSCKR w Potoczku - Postępowanie II

szczegóły w postaci spakowanego pliku ZIP


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę artykułów spożywczych do ZSCKR w Potoczku w pakietach:

Pakiet 1 - Artykuły ogólnospożywcze

Pakiet 3 – Nabiał

Pakiet 4 – Jaja

Pakiet 6 – Ziemniaki

Pakiet 7 – Mrożonki

Pakiet 8 – Mięso, przetwory i drób

szczegóły

 


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych do ZSCKR w Potoczku

 

szczegóły w postaci spakowanego pliku zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku"

szczegóły


 

Informacja z otwarcia ofert  w postępowaniu "Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku"

szczegóły


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy postępowania:

Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku

szczegóły w postaci skompresowanego pliku zip   

 


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania pod nazwą: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI ZSCKR W POTOCZKU W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALIŚCI NA RYNKU PRACY" ZP/9/2021

szczegóły  


Odpowiedzi na pytania wykonawców.

dotyczy postepowania „Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku"

szczegóły_1

szczegóły_2

szczegóły 3


 

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa monitorów interaktywnych wraz ze statywami”.    

szcegóły


Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania pod nazwą: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI ZSCKR W POTOCZKU W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALIŚCI NA RYNKU PRACY"

szczegóły

 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą "Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Potoczku"

 

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z    


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA NAUCZYCIELI ZSCKR W POTOCZKU W RAMACH PROJEKTU "PROFESJONALIŚCI NA RYNKU PRACY". 

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z   


Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pod nazwą „Dostawa monitorów interaktywnych wraz ze statywami”.  

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczy zadania pod nazwą: „Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Zespole dworsko parkowym w Potoczku”

szczegóły


Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zwraca się  z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pod nazwą:

„Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w Zespole dworsko parkowym w Potoczku”

 

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z    

dokumentacja projektowa (plik 7z)


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZSCKR W POTOCZKU W RAMACH PROJEKTU PROFESJONALIŚCI NA RYNKU PRACY. POSTĘPOWANIE III

szczegóły 


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZSCKR W POTOCZKU W RAMACH PROJEKTU PROFESJONALIŚCI NA RYNKU PRACY. POSTĘPOWANIE III

szczegóły 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZSCKR W POTOCZKU W RAMACH PROJEKTU PROFESJONALIŚCI NA RYNKU PRACY. POSTĘPOWANIE III

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z   

 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w częściach I,VI                                              

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych  dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach projektu „Profesjonaliści na ryku pracy” ZP7/2021.

szczegóły


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w częściach II, III,IV,V                                              

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych  dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach projektu „Profesjonaliści na ryku pracy” ZP7/2021.

szczegóły 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                                               

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Remont pracowni żywienia w ZSCKR w Potoczku" II postepowanie.

szczegóły


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT                                               

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Remont pracowni żywienia w ZSCKR w Potoczku" II postepowanie.

szczegóły

 


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych  dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach projektu „Profesjonaliści na ryku pracy” ZP7/2021.

szczegóły


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  "Remont pracowni żywienia w ZSCKR w Potoczku" Postępowanie II ZP/6/2021

szczegóły


Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pod nazwą : "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych  dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach projektu „Profesjonaliści na ryku pracy”- Postępowanie II  ZP/ 7/2021

szczegóły


Postępowanie II o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku  w ramach projektu "Profesjonaliści na rynku pracy"

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z  


II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

 "Remont pracowni  żywienia w ZSCKR w Potoczku - II postępowanie"

 

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z   


Ogłoszenie o wyniku postępowania pod nazwą "Remont pracowni żywienia w ZSCKR  w Potoczku"

 

szczegóły 

 


Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: II postępowania na Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie. Przebudowa pokoi i modernizacja stołówki”

szczegóły
 


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania:

"Remont pracowni żywienia w ZSCKR w Potoczku"

szczegóły


Zapytanie ofertowe na dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku.

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z  

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: II postępowania na „Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie. Przebudowa pokoi i modernizacja stołówki”

szczegóły

 


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Remont pracowni  żywienia w ZSCKR w Potoczku

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z  

 


Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia  w II Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: PODNIESIENIE STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH W INTERNACIE: PRZEBUDOWA POKOI I MODERNIZACJA STOŁÓWKI

szczegóły

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru do zadania „Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego”- Etap I.

szczegóły 


II Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

PODNIESIENIE STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH W INTERNACIE: PRZEBUDOWA POKOI I MODERNIZACJA STOŁÓWKI
szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z


Ogłoszenie o wyniku postępowania "Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego. Etap I"

szczegóły


  Informacja o wyniku postępowania Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych  dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach projektu „Profesjonaliści na ryku pracy”.

szczegóły


PODNIESIENIE STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH W INTERNACIE: PRZEBUDOWA POKOI I MODERNIZACJA STOŁÓWKI

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 28.07.2021

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu "Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego. Etap I"


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu "Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego" Etap I

szczegóły 


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia "Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego"

 


Postępowanie prowadzone  w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) pod nazwą

 PODNIESIENIE STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH W INTERNACIE: PRZEBUDOWA POKOI I MODERNIZACJA STOŁÓWKI

 

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z

projekt w postaci spakowanego pliku 7z

 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu  "Budowa budynku Dydaktyczno-socjalnego"

szczegóły

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach I, II, III, IV, V, VII, X

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w częściach VI, VIII, IX, XI, XII, XIII

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach projektu ‘Profesjonaliści na ryku pracy”.


Postępowanie prowadzone  w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) pod nazwą: Budowa budynku dydaktyczno-socjalnego. Etap I.

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z  

projekt w postaci pliku  skompresowanego 7z


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach projektu ‘Profesjonaliści na ryku pracy”.

szczegóły


INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych  dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku w ramach projektu „Profesjonaliści na ryku pracy”.

szczegóły


 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ZSCKR w Potoczku  w ramach projektu "Profesjonaliści na ryku pracy"

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE 
na dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów mechaniczno – rolniczych
do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
w ramach projektu „Profesjonaliści na rynku pracy”   szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów mechaniczno – rolniczych

do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

w ramach projektu „Profesjonaliści na rynku pracy”

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z  

Pytania i wyjaśnienia do II zapytania ofertowego

na dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów mechaniczno – rolniczych
do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
w ramach projektu „Profesjonaliści na rynku pracy”   szczegóły

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów gastronomicznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

w ramach projektu „Profesjonaliści na rynku pracy”

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

w ramach projektu „Profesjonaliści na rynku pracy”

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z  

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego  do Zespołu Szkół centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu "Profesjonaliści na rynku pracy".  szczegóły

 


Potoczek, dnia 03.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby ZSCKR w Potoczku.                                                            

szczegóły

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (nowy)  plik docx 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Świadczenie  usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych, organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych w ramach programu POWER”

Nr 2020-1-PL01-KA102-078893

szczegóły


Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2021r na dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą

 „Świadczenie  usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdów zagranicznych, organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych w ramach programu POWER”

Nr 2020-1-PL01-KA102-078893

szczególy


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowych w ramach programu POWER, Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 w Grecji.

 


Zapytanie cenowe na dostawę artykułów spożywczych do ZSCKR w Potoczku.

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz o wykonawcach których oferty zostały odrzucone w postepowaniu PN 4/2020 pod nazwa Zakup maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

szczegóły


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup maszyn rolniczych  do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” PN 4/2020

szczegóły


 

Ogłoszenie nr 762141-N-2020 z dnia 04.12.2020 r. 

na Dostawę maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z


Informacja o wyborze oferty dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup maszyn rolniczych  do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

szczegóły

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 4, 7 dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup maszyn rolniczych  do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

szczegóły

 


 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT - KOREKTA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup maszyn rolniczych  do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

szczegóły


 


 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup maszyn rolniczych  do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

szczegóły


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - nr 613031-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

"Zakup maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku"

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z

 

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy:  Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”    szczegóły

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup maszyn rolniczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

 - Ogłoszenie o Zmianie treści ogłoszenia  nr 540237849 z dnia 25.11.2020r

Zmiana treści SIWZ  - 2

 


 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa ogrodzenia  terenu w Zespole Dworsko-parkowym w Potoczku. Etap I”

szczegóły


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa ogrodzenia terenu w Zespole Dworsko-parkowym w Potoczku – Etap I”  


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Roboty budowlane pod nazwą „Budowa ogrodzenia terenu w Zespole Dworsko-parkowym w Potoczku – Etap I

Ogłoszenie nr 603866-N-2020 z dnia 2020-10-29 r.

szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z

Zapytanie  ofertowe na  Rekonstrukcję szaty roślinnej w otoczeniu dworu w zespole dworko – parkowym w Potoczku - Rządcówka” 

- Część I Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie
- Część II Urządzenie szaty roślinnej.

szcegóły


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w postępowaniu Przebudowa pokoi w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”   


szczegóły


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę na dostawę nawozów sztucznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku z dnia 10.08.2020r

szczegóły

Zapytanie cenowe na dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku.


szczegóły w postaci skompresowanego pliku 7z

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT 

  dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w Potoczku. Przebudowa pokoi z wymiana instalacji”

szczegóły


Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane nr 563653-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. "

Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Przebudowa pokoi z wymianą instalacji  "

Dokumentacja przetargu w postaci skompresowanego pliku 7z


Zapytanie cenowe na dostawę Tokarki na potrzeby ZSCKR w Potoczku.


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę nawozów sztucznych do ZSCKR w Potoczku


Zapytanie ofertowe na dostawę nawozów sztucznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

dokumentacja przetargu w postaci spakowanej - plik 7z


Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę Szafek ubraniowych do szatni ZSCKR w Potoczku.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
 w związku z zapytaniem  ofertowym „Dostawa szafek ubraniowych do szatni w ZSCKR w Potoczku”

zmienia pkt. 3 Zapytania ofertowego:
3.Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia  do 50 dni od podpisania umowy do siedziby jednostki tj. Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki.
Ze względu na zmianę warunków postępowania przedłuża się termin na składanie ofert do dnia 29.01.2020 do godz. 10.00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwraca się  z zapytaniem  o przedstawienie oferty cenowej na:

szczegóły


ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę na dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku

szczegóły


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na rok 2020 do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Pakiet 1 - Artykuły ogólnospożywcze
Pakiet 2 - Pieczywo
Pakiet 3 – Nabiał
Pakiet 4 – Jaja
Pakiet 5 – Warzywa i Owoce
Pakiet 6 – Ziemniaki
Pakiet 7 – Mrożonki
Pakiet 8 – Mięso, przetwory i drób


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwa"Przebudowa pokoi w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

szczegóły


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


OGŁOSZENIE o  III przetargu pisemnym

na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ZSCKR w Potoczku - Drewno opałowe

szczegóły


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pod nazwą:

Remont dachów na budynkach gospodarczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”


szczegóły:


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 Część I Remont dachu na budynku obory.
Część II Remont dachu na budynku wozowni i stelmarni.

szczegóły 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa pokoi w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
Ogłoszenie nr 611871-N-2019 z dnia 2019-10-18 r.

załączniki w postaci pliku ZIP

przedmiar

projekt - plik zip (48MB)


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 08.10.2019r,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Remont dachów na budynkach gospodarczych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku"

Część I Remont dachu na budynku obory.
Część II Remont dachu na budynku wozowni i stelmarni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załączniki w postaci spakowanej - plik zip 

 

Projekt budowlany wymiana dachu na budynku obory (dawnej stajni) - plik zip

Projekt budowlany wozownia i stelmarnia - plik zip

 


OGŁOSZENIE o II przetargu pisemnym

na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ZSCKR w Potoczku
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku na podstawie
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2017 (Dz.U. 2017 poz.729) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż:
drewno opałowe pozyskanego z wycinki drzewa rosnącego na działce 284/3, uszkodzonego przez warunki atmosferyczne.
szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji

Etapu III

„Rekonstrukcji szaty roślinnej w otoczeniu dworu w Zespole dworsko parkowym w Potoczku”

szczegóły


 

OGŁOSZENIE     o przetargu pisemnym     na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ZSCKR w Potoczku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku na podstawie
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2017 (Dz.U. 2017 poz.729) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.  ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:
drewno opałowe pozyskanego z wycinki drzewa rosnącego na działce 284/3, uszkodzonego przez warunki atmosferyczne. 

szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ NAWOZÓW SZTUCZNYCH

 


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

  dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Budowa budynku warsztatów szkolnych"  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap IV,
Wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej oraz separatora ścieków

szczegóły


„Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

Etap VI  Wykonanie instalacji grzewczo wentylacyjnej oraz separatora ścieków
 PN/ 3 /2019


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PN/2/2019 pod nazwa Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku.
szczegóły

Iwona Karbarz tel 15 87 40 268Zapytanie ofertowe  na dostawę nawozów sztucznych


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

dotyczy przetargu pn.„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu  pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

szczegóły


Ogłoszenie nr 514576-N-2019 z dnia 2019-02-15 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi    szczegóły

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY z załącznikami

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 

Zawiadomienie o wyborze oferty  w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na„Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdu zagranicznego organizowanego w ramach mobilności edukacyjnej ”  realizowanej w ramach programu ERASMUS +

2018-1-PL01-KA102-048954
szczegóły


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazdu zagranicznego organizowanego w ramach mobilności edukacyjnej ”  realizowanej w ramach programu ERASMUS +
2018-1-PL01-KA102-048954

szczegóły


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną


Zapytanie ofertowe na Usługę szkoleniową – w ramach projektu nr 2018-1-PL01-KA102-048954, pt. „Zagraniczne kształcenie zawodowe–płaszczyzna rozwoju kompetencji i umiejętności przyszłych pracowników.” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

    - Opis przedmiotu zamówienia
    - Wzór umowy

    - Formularz oferty

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku  

 


Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu  o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę artykułów spożywczych w częściach         

Zapytanie cenowe

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PN /5/2018 na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

 


 

Przetarg nieograniczony „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”  

realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy"  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap III

Część I   Wykonanie instalacji elektrycznej.

Część II  Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Część III Wykonanie muru oporowego i zagospodarowanie terenu.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dachów  na budynku rządcówki i magazynu zbożowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku”

Część I Remont dachu na budynku magazynu zbożowego
 Część II Remont dachu na budynku rządcówki.


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap III


Część I   Wykonanie instalacji elektrycznej.
Część II  Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Część III Wykonanie muru oporowego i zagospodarowanie terenu.


INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

„Remont dachów na budynku rządcówki i magazynu zbożowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”
Część I Remont dachu na budynku magazynu zbożowego.
Część II Remont dachu na budynku rządcówki.

 


 

Ogłoszenie nr 618630-N-2018 z dnia 2018-09-18 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: „Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap III Część I Wykonanie instalacji elektrycznej. Część II Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Część III Wykonanie muru oporowego i zagospodarowanie terenu.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   szczegóły


Ogłoszenie nr 617362-N-2018 z dnia 2018-09-14 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: „Remont dachów na budynku rządcówki   magazynu zbożowego

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  szczegóły

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony na: „Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy” Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

całość dokumentacji w pliku 7z

 

Potoczek 17.07.2018r  Postępowanie PN /2/2018   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


Zapytanie ofertowe na  „Rekonstrukcję szaty roślinnej w otoczeniu dworu w zespole dworko – parkowym w Potoczku” 

- Część I Przebudowa szaty roślinnej z wykonaniem nawodnienia
- Część II Zabiegi dendrologiczne przy drzewostanie.

załączniki w pliku 7z 

schemat nawodnienia


 

Zapytanie cenowe na  pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej (co, wod-kan) do zadania „Budowa budynku warsztatów szkolnych przy ZSCKR w Potoczku”- Etap II.

Część I Wykonanie instalacji CO wraz z przyłączem, instalacji wodnej z przyłączem oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.         

Część II Wykonanie posadzki przemysłowej w hali warsztatowej

szcegóły


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 545755-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap II Część I Wykonanie instalacji CO wraz z przyłączem, instalacji wodnej z przyłączem oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. Część II Wykonanie posadzki przemysłowej w hali warsztatowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   szczegóły

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku”

załączniki -plik 7z

dokumentacja  - plik 7z


Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, działając zgodnie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na dostawę sprzętu do precyzyjnego rolnictwa z wykorzystaniem sygnału GPS na potrzeby ZSCKR w Potoczku.  szczegóły

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego    FORMULARZ OFERTOWY


Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr PN 1/2018  

pod nazwą Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu  pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowaniaOgłoszenie nr 513695-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

 


 

Zawiadomienia o wyborze oferty w przetargu PN/8/2017r pod nazwa„ Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku” realizowanych w ramach projektu pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe .

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę artykułów spożywczych.

 


Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr PN 8/2017 pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”

realizowanych w ramach projektu  pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

 


 

Ogłoszenie nr 633136-N-2017 z dnia 2017-12-14 r. 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr PN 7/2017 pod nazwą „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”

realizowanych w ramach projektu

pn. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiegoo na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

 

Informacja dla wykonawców postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak PN/7/2017  na „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku”

FORMULARZ OFERTOWY i ZAŁĄCZNIKI     wersja WORD

Załącznik nr 11  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w PotoczkuZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY i załaczniki


ZAPYTANIE OFERTOWE


Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu  o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru do zadania „Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie  przy ZSCKR w Potoczku – Przebudowa pokoi z wymianą instalacji” Etap I


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni  gastronomicznej, dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie nr 596037-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ZSCKR w Potoczku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Tak

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
do zadania „Budowa budynku warsztatów szkolnych przy ZSCKR w Potoczku”- Etap I.         szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE  na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie przy ZSCKR w Potoczku – Przebudowa pokoi z wymianą instalacji Etap I 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przedmiar CO


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dokumentacja do przetargu w postaci skompresowane - plik 7z

odpowiedzi na pytania


ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

 w ramach projektu „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”

 


Ogłoszenie nr 575415-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: Budowa budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  szczegóły

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Opis budowlany

Dokumentacja przetargowa I etap - plik skompresowany 7z.

ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Wykaz Bram Segmentowych

Przekrój D-D

Odpowiedzi do przetargu