Projekty realizowane w ZSCKR w Potoczku

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE nr 2022-1-PL01-KA121-000061701

____________________________________________________________________

Rusza rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000061701  na praktykę zagraniczną do Włoch współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej!

 W dniach 12-19 grudnia 2022 w naszej szkole odbędzie się rekrutacja uczniów  do udziału w projekcie dwutygodniowej  praktyki zagranicznej do Włoch.

W ramach programu ERASMUS +w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe      28 uczniów i uczennic technikum w zawodach : technik  weterynarii , technik żywienia i usług gastronomicznych oraz  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z  3 opiekunami wyjedzie w dniach 14.05.2023 – 27.05.2023 r na  dwutygodniową praktykę zawodową do miejscowości Cattolica  w prowincji Rimini. To już kolejny wyjazd uczniów naszej szkoły na praktykę  zagraniczną współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach przyznanej akredytacji na lata 2021-2027.Uczniowie będą odbywali praktykę zawodową w firmach i przedsiębiorstwach zgodnie z kierunkiem kształcenia, co umożliwi poznanie ich funkcjonowania i zarządzania a jednocześnie nabycie dodatkowych umiejętności i doświadczenia zawodowego uczniów za granicą. Uczniowie będą mogli poznać również kulturę Włoch oraz doskonalić język angielski. W czasie wolnym zaplanowane są również wyjazdy kulturowo-turystyczne oraz wizyty w wybranych przedsiębiorstwach. Relację z pobytu młodzieży na praktykach będzie można śledzić na bieżąco na szkolnej stronie FB .

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe do projektu dla osób zainteresowanych udziałem w praktyce zagranicznej dostępne będą w bibliotece szkolnej oraz na stronie szkolnej w zakładce projekty.

                                                                                  Piotr Spyra

                                                                               koordynator projektu

szczegóły w postaci spakowanego pliku 7z

____________________________________________________________________

Rezultaty PROJEKTU PT.: ,, ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE - PEWNY START NA PROFESJONALNYM RYNKU PRACY” NR .2020-1-PL01-KA102-078893 FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ : 

Pobierz w postaci spakowanego pliku ZIP

____________________________________________________________________

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012383.

____________________________________________________________________

Rekrutacja do projektu - rusza od 2.02.2022r

1. Ogłoszenie o naborze do programu. ( może być widoczna pełna treść) 

2. Formularz zgłoszeniowy do projektu finansowanego w ramach Programu ERASMUS+nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012383

3. Regulamin rekrutacji do projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012383

4. Regulamin uczestnictwa w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012383

____________________________________________________________________

 

 

Dodatkowe możliwości rozwoju dla uczniów ZSCKR w Potoczku

 W dniu 18 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nastąpiło uroczyste podpisanie  porozumienia na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Uczestniczył w nim m.in. dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Pan Dariusz Wolan.

Wśród 37 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania  w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe  znalazł się  projekt przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły, który  będzie realizowany przez blisko 3 lata, a jego wartość przekroczy 500 tys. zł. Głównym celem projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”  jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, organizację staży i szkoleń zawodowych, doposażenie pracowni oraz doskonalenie nauczycieli. Jednym z zadań finansowanych w ramach projektu jest organizacja kursów i szkoleń dla uczniów. W branży gastronomicznej będą zorganizowane kursy: barmański, baristyczny, kelnerski, carvingu oraz warsztaty z autoprezentacji;  natomiast w branży mechaniczno-rolniczej kursy spawalnicze w metodzie MAG i TIG, kurs operatorów koparko-ładowarek, wózków jezdniowych podnośnikowych, szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony oraz warsztaty z diagnostyki ciągników rolniczych. Dodatkowe uprawnienia  i kwalifikacje uzyskane przez uczniów po ukończeniu kursów zwiększą ich szanse na rynku pracy. Ponadto przez trzy kolejne okresy wakacyjne organizowane będą płatne czterotygodniowe staże zawodowe, których celem, oprócz uzyskanego przez uczniów wynagrodzenia, będzie umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu planowane jest doposażenie warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesne urządzenia  wspomagające naukę zawodu. Zostaną zakupione m. in.: piec konwekcyjno-parowy, profesjonalny ekspres do kawy, wyposażenie baru, narzędzia do carvingu, zestawy do obsługi kelnerskiej, zestawy panelowe i stanowiska demonstracyjne z zakresu budowy i działania pojazdów rolniczych, urządzenia spawalnicze, elektronarzędzia. Zadania zawarte w projekcie przewidują również doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz poszerzenie współpracy z pracodawcami.

 Realizacja projektu jest kolejną „inwestycją” opracowaną z myślą o rozwoju uczniów ZSCKR w Potoczku i zwiększenia ich kompetencji na rynku pracy.