Projekty realizowane w ZSCKR w Potoczku

„Zagraniczne kształcenie zawodowe – płaszczyzna rozwoju kompetencji i umiejętności przyszłych pracowników.” nr. 2018-1-PL01-KA102-048954

Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy

POWER

LEONARDO

CEKIN

 

Dodatkowe możliwości rozwoju dla uczniów ZSCKR w Potoczku

 W dniu 18 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nastąpiło uroczyste podpisanie  porozumienia na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Uczestniczył w nim m.in. dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Pan Dariusz Wolan.

Wśród 37 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania  w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe  znalazł się  projekt przygotowany przez nauczycieli naszej szkoły, który  będzie realizowany przez blisko 3 lata, a jego wartość przekroczy 500 tys. zł. Głównym celem projektu pt. „Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”  jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, organizację staży i szkoleń zawodowych, doposażenie pracowni oraz doskonalenie nauczycieli. Jednym z zadań finansowanych w ramach projektu jest organizacja kursów i szkoleń dla uczniów. W branży gastronomicznej będą zorganizowane kursy: barmański, baristyczny, kelnerski, carvingu oraz warsztaty z autoprezentacji;  natomiast w branży mechaniczno-rolniczej kursy spawalnicze w metodzie MAG i TIG, kurs operatorów koparko-ładowarek, wózków jezdniowych podnośnikowych, szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony oraz warsztaty z diagnostyki ciągników rolniczych. Dodatkowe uprawnienia  i kwalifikacje uzyskane przez uczniów po ukończeniu kursów zwiększą ich szanse na rynku pracy. Ponadto przez trzy kolejne okresy wakacyjne organizowane będą płatne czterotygodniowe staże zawodowe, których celem, oprócz uzyskanego przez uczniów wynagrodzenia, będzie umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu planowane jest doposażenie warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesne urządzenia  wspomagające naukę zawodu. Zostaną zakupione m. in.: piec konwekcyjno-parowy, profesjonalny ekspres do kawy, wyposażenie baru, narzędzia do carvingu, zestawy do obsługi kelnerskiej, zestawy panelowe i stanowiska demonstracyjne z zakresu budowy i działania pojazdów rolniczych, urządzenia spawalnicze, elektronarzędzia. Zadania zawarte w projekcie przewidują również doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz poszerzenie współpracy z pracodawcami.

 Realizacja projektu jest kolejną „inwestycją” opracowaną z myślą o rozwoju uczniów ZSCKR w Potoczku i zwiększenia ich kompetencji na rynku pracy.