Podsumowanie stażu zawodowego w ośrodku szkoleniowym DEULA Nienburg w Niemczech.

W maju 2018 r zakończył się już kolejny dwutygodniowy  zagraniczny staż w ośrodku kształcenia zawodowego DEULA Nienburg  w Niemczech. W dwuletnim projekcie sfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój p.t. „Rolnictwo precyzyjne szansą na zmniejszenie ilości stosowanych nawozów i środków ochrony roślin a jednocześnie ochrony środowiska” wzięło udział łącznie dwie grupy 18 osobowe z dwójką opiekunów. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie kształcący się w zawodach technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat rolnictwa precyzyjnego w aspekcie nawożenia i ochrony roślin. Podczas stażu uczniowie mieli możliwość  praktycznej obsługi ciągników współpracujących z inteligentnymi maszynami, wykorzystywanie map plonu, jakości i zasobności gleby przy określaniu nawożenia, wykorzystania różnego rodzaju czujników i wskaźników do określania wielkości nawożenia pogłównego, wykorzystania czujników i wskaźników podczas zwalczania chwastów, zastosowanie urządzeń GPS podczas wykonywania zabiegów nawożenia i ochrony roślin. Na zajęciach praktycznych uczniowie mieli możliwość pracy i obsługi maszyn do nawożenia precyzyjnego oraz wykorzystania i obsługi systemów sterowania pracą agregatów podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia. Bardzo dobrze wyposażony ośrodek kształcenia zawodowego DELUA Nienburg  stanowi doskonałą bazę  edukacyjną do przeprowadzenia tego typu staży zawodowych, oraz daje możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi stosowanymi w rolnictwie do zmniejszenia ilości stosowanych nawozów i środków ochrony roślin a jednocześnie ochrony środowiska. Celem projektu było również uświadomienie  uczestnikom korzyści ekonomicznych ze stosowania  rolnictwa precyzyjnego dla  ochrony środowiska naturalnego. Podczas stażu uczniowie odbyli również wyjazdy edukacyjne do fabryk firm AMAZONE i CLASS , gdzie mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami stosowanymi w produkcji maszyn rolniczych.  Wyjazdy były również dobrą okazją do doskonalenia umiejętności językowych oraz  poznania historii, kultury i tradycji Niemiec.

                     

_____________________________________________________________________

do góry strony

  

Rekrutacja !!!

 Do projektu Rolnictwo precyzyjne szansą na zmniejszenie ilości stosowanych nawozów i  środków ochrony roślin a jednocześnie ochrony środowiska o numerze POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024330 realizowanego ze środków   PO WER przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

 Jesteś zainteresowana, zainteresowany!  Przeczytaj regulamin! Pobierz formularz u wychowawcy lub koordynatora!

 ZGŁOŚ SIĘ!

REGULAMIN

_____________________________________________________________________

do góry strony

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku realizuje  projekt pt. Rolnictwo precyzyjne szansą na zmniejszenie ilości stosowanych nawozów i  środków ochrony roślin a jednocześnie ochrony środowiska” o numerze 2016-1-PL01-KA102-024330 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: DOCX, PDF

_____________________________________________________________________

do góry strony

Przydatne linki

http://power.frse.org.pl/

http://www.power.gov.pl/

 

POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W okresie 2014-2020 UE przeznaczyła na Europejski Fundusz Społeczny ponad 80 mld euro, czyli prawie jedną czwartą swoich wydatków na politykę rozwoju regionalnego. Dla Polski przyznano z tej puli ok. 13,2 mld euro. To znacznie więcej niż w latach 2007-13, kiedy mieliśmy do dyspozycji nieco ponad 11 mld euro.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych. Taka decentralizacja zarządzania ma na celu przybliżenie decyzji o finansowaniu projektów do ich głównych odbiorców tak, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby regionów i ich społeczności.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich

„ Rolnictwo precyzyjne szansą na zmniejszenie ilości stosowanych nawozów i środków ochrony roślin a jednocześnie  ochrony środowiska”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 262 912,16 zł

Cel  projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności praktyczne stosowania aspektów rolnictwa precyzyjnego w różnych technologiach prowadzenia gospodarstwa rolnego

Projekt ma na celu rozwiązać problem nieracjonalnego  i niedokładnego stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w rolnictwie oraz braku umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik i maszyn do tych zabiegów, które staje się bardziej intensywne.

Projekt pokaże jak robić to efektywnie, mając przy tym wymierne korzyści materialne oraz co niemniej ważne korzyści dla środowiska, o które dbałość jesteśmy zobligowani przepisami prawa.

_____________________________________________________________________

do góry strony

OGŁOSZENIE

Jesteś uczniem/uczennicą technikum mechanizacji rolnictwa?, technikum rolniczego?

Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe? Przećwiczyć język niemiecki w kontaktach z potencjalnym pracodawca i rówieśnikami?

ZGŁOŚ SIĘ!!!

Do swojego wychowawcy lub koordynatora projektu p. K.Siembida

Wypełnij formularz i jędz na staż zawodowy do DEULA Niemburg, Niemcy!!!  

 Regulamin rekrutacji na tablicy ogłoszeń w budynku głównym szkoły ZSCKR w Potoczku  

_____________________________________________________________________

do góry strony

Zagraniczne staże zawodowe  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

 

W dniach 26.02 do 11.03 2017 r. 18 uczniów wraz z opiekunami odbędą kolejny już zagraniczny staż zawodowy w ośrodku DEULA Nienburg, Niemcy.  Staż finansowany jest ze środków PO WER ( Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)  Jego tematem jest „Rolnictwo precyzyjne szansą na zmniejszenie ilości stosowanych nawozów i środków ochrony roślin a jednocześnie ochrony środowiska” Uczestnicy stażu będą poszerzać wiedzę  na temat rolnictwa precyzyjnego i jego praktycznego zastosowania. Ponadto będą szlifować umiejętności językowe w rozmowach z instruktorami i rówieśnikami.  W czasie wolnym od zajęć poznają kulturę i zwyczaje Niemiec. Trzeba dodać że staże są całkowicie bezpłatne dla uczniów!!!

Dla uczniów którzy nie zakwalifikowali się na tegoroczny wyjazd ZSCKR w Potoczku ma dobre wieści w maju 2018r. odbędzie się kolejny staż w ośrodku DEULA Nienburg. Absolwenci gimnazjów i potencjalni przyszli uczniowie ZSCKR w Potoczku również mają szansę wyjechać na taki  staż!!!

 

                                               Koordynator projektu K.Siembida

_____________________________________________________________________

do góry strony

Staż w DEULA Nienburg

 Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w piątek 10 marca 2017r. zakończyli zagraniczny dwutygodniowy staż zawodowy w ośrodku kształcenia zawodowego DEULA Nienburg w Niemczech. Wyjazd został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Praca Edukacja Rozwój i dotyczył zastosowania rolnictwa precyzyjnego w aspekcie nawożenia i ochrony roślin. Uczestnicy stażu zdobyli różnorakie umiejętności i kompetencje takie jak: obsługa ciągników współpracujących z inteligentnymi maszynami, wykorzystywanie map plonu, jakości i zasobności gleby przy określaniu nawożenia, wykorzystania różnego rodzaju czujników i wskaźników do określania wielkości nawożenia pogłównego, wykorzystania czujników i wskaźników podczas zwalczania chwastów, zastosowanie urządzeń GPS podczas wykonywania zabiegów nawożenia i ochrony roślin, wykorzystania i obsługi systemów sterowania pracą agregatów podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia, umiejętność obsługi maszyn do nawożenia precyzyjnego, uświadomienie korzyści ekonomicznych ze stosowania „rolnictwa precyzyjnego” dla rolnictwa i  środowiska naturalnego. Dodatkowo odbyły się wyjazdy edukacyjne do fabryki AMAZONE I CLAAS. W czasie wolnym uczniowie mieli możliwość poznania historii, kultury i tradycji Niemiec.

                                                                                   Katarzyna Siembida

Więcej zdjęć z stażu zawodowego w dziale szkoła w fotografii

_____________________________________________________________________

do góry strony