NOWY PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH W NASZEJ SZKOLE

 Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe! W ramach projektu, którego realizacja rozpocznie się już 1 sierpnia 2018 roku, uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zagranicznych stażach zawodowych w Grecji. Staż trwać będzie 14 dni i obejmować będzie 30 uczniów kształcących się na kierunkach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki.

Głównymi celami projektu są:

- Przygotowanie uczniów do poruszania się w dynamicznych i wymagających, warunkach współczesnego rynku pracy. Nabycie przez uczniów takich cech jak: mobilność zawodowa i umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków pracy,
- Praktyczne przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym,
- Podniesienie praktycznych kompetencji uczniów związanych z kierunkiem, na którym się kształcą,
- Przełamanie w uczniach barier komunikacyjnych związanych z komunikacją w języku angielskim, zarówno na płaszczyźnie interpersonalnej, jak i branżowej,
- Rozwinięcie umiejętności współpracy uczniów w zespole międzynarodowym.

Spotkania informacyjne i rekrutacja rozpoczną się w przyszłym roku szkolnym, tj. 2018/2019, natomiast sam wyjazd planowany jest na koniec marca 2019 r. Więcej informacji wkrótce!