Uczniowie podczas praktyk zawodowych w Grecji - kwiecien 2019

Uczniowie po zapoznaniu się  z zakładem pracy, urządzeniami na których przyjdzie im pracować oraz szkoleniu Bhp  już w pełni  realizuje program praktyk zawodowych. 

Zajęcia praktyczne prowadzone są  po osiem godzin dziennie. Podczas zajęć uczniowie  doskonalą swoje umiejętności  poszerzając wiadomości adekwatnie do swojego zawodu.

 Technik żywienia i usług gastronomicznych  odbywa praktykę na kuchni. Młodzież poznaje nowe metody organizacji produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych a także doskonali swoje umiejętności podczas sporządzania potraw i napojów w hotelowej restauracji.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbywa swoją praktykę w warsztatach naprawy maszyn rolniczych, gdzie mają okazję doskonalić swoje umiejętności podczas naprawy sprzętu i maszyn rolniczych. Uczniowie uczą się prawidłowo oceniać stan techniczny pojazdów,  poznają metody obsługiwania urządzeń, systemów energetycznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanej w pojazdach , maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik rolnik uczestniczy w zajęciach w szklarni oraz gospodarstwie rolnym poznając zasady organizacji prac związanych z nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Uczniowie poznają zasady organizacji prac w gospodarstwie greckim.


2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-01.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-01.jpg
96.54 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-02.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-02.jpg
109.94 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-03.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-03.jpg
76.81 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-04.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-04.jpg
84.04 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-05.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-05.jpg
103.22 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-06.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-06.jpg
82.32 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-07.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-07.jpg
57.89 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-08.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-08.jpg
75.00 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-09.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-09.jpg
84.24 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-10.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-10.jpg
76.61 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-11.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-11.jpg
92.18 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-12.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-12.jpg
87.95 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-14.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-14.jpg
94.34 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-15.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-15.jpg
76.88 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-16.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-16.jpg
88.40 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-18.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-18.jpg
140.02 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-19.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-19.jpg
135.71 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-20.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-20.jpg
129.28 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-21.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-21.jpg
131.51 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-22.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-22.jpg
142.72 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-23.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-23.jpg
149.00 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-24.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-24.jpg
153.79 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-25.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-25.jpg
148.02 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-26.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-26.jpg
158.63 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-27.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-27.jpg
140.47 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-28.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-28.jpg
134.51 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-29.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-29.jpg
62.17 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-30.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-30.jpg
59.76 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-31.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-31.jpg
61.33 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-32.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-32.jpg
60.93 KB
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-201.jpg
2019_04_05_zsck-potoczek-Praktyki-GRECJA1-201.jpg
105.88 KB

Created by IrfanView