OSP przy ZSCKR w POTOCZKU

SZKOLNA JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W POTOCZKU

 

NOWY SPRZĘT DLA OSP PRZY ZSCKR W POTOCZKUDefibrylator szkoleniowy

Dzięki staraniom szkolnych strażaków i dofinansowaniu, które otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przy ZSCKR w Potoczku z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w kwocie 10 tys. zł, został zakupiony następujący sprzęt:

defibrylator AED

torba medyczna PSP R1 wraz z wyposażeniem

deska ortopedyczna wraz z kompletem szyn Kramera

Kolejnym przedsięwzięciem dzięki, któremu udało się pozyskać nowe środki była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w wysokości 15 tysięcy. W ramach dofinansowania zakupiono 4 komplety ubrań specjalnych i 4 komplety ubrań koszarowych.

Pracownia edukacji dla bezpieczeństwa zyskała defibrylator ćwiczebny zakupiony dzięki środkom szkolnym.

Strażacy naszej OSP biorą udział w licznych szkoleniach i konkursach. Ostatnio uczestniczyli w gali wręczania nagród II etapu konkursu „Moje Bezpieczne Środowisko,” podczas którego otrzymali nagrody.

Mariusz Zabiegliński

Zestaw medyczny PSP R1   Gala konkursu „ Moje bezpieczne środowisko”  Ubrania specjalne z ubraniami koszarowymi  Wyposażenie torby medycznej  Defibrylator  

powrót do góry strony

----------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

 Drużyna przed samochodem

W niedzielę 11 września 2022 r. w miejscowości Osinki – gmina Potok Wielki zostały rozegrane Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych grup ‘’A’’ (męskie drużyny pożarnicze) oraz grupy ‘’C’’ (kobiece drużyny pożarnicze). Organizatorami zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim oraz Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim, a gospodarzem Gmina Potok Wielki. Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim dh. Witold Kowalik oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja Sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami. Pierwsza konkurencja obejmowało sprawdzenie linii ssawnej, linii głównej zakończonej rozdzielaczem i dwóch linii gaśniczych, których zadaniem jest odpowiednio obrócenie/złamanie tarczy oraz przewrócenie pachołków. Kolejną konkurencją był bieg sztafetowy na torze, który podzielony został na 7 odcinków po 50 m każdy. Udział w zawodach był dla naszej drużyny debiutem. Podczas zawodów mogliśmy zdobywać cenne doświadczenie, które wykorzystamy w następnym roku.

Krzysztof Kurasiewicz

Paweł Nieściur

podczas ustawiania sprzetu przed konkurencją   Zbiórka przed konkurencją

 

powrót do góry strony

----------------------------------------------------------------------------------

manewry 2021

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku utworzona została w 2019 r.     
Tworzą ją nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły. Swym zasięgiem obejmuje teren gminy Potok Wielki i powiatu janowskiego.

Działalność  OSP oparta jest na  wartościach patriotycznych, przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów (wzrost przestępczości, narkomania, alkoholizm itp.).

 Możliwość przynależenia do OSP wychodzi naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej. Ponadto bezinteresowna służba na  rzecz drugiego człowieka poprzez niesienie pomocy w przypadku pożarów i innych miejscowych zagrożeń jest dumą dla strażaka i uznaniem wśród społeczeństwa.

Uczniowie podczas dni otwartych szkoły prezentują zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w przypadku zatrzymania krążenia / masaż zewnętrzny i oddech zastępczy z wykorzystaniem fantomów i zestawów ambu/, jak postępować z osobą w przypadku porażenia prądem elektrycznym, omdlenia , epilepsji itp. Działają również na płaszczyźnie społecznej przy okazji różnego rodzaju świąt gminnych czy miejscowości.           
Jako nowo powstała jednostka budująca  pozycję uczestniczy w projektach, które pozwolą na rozwój i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na chronionym terenie. Ponadto prowadzone szkolenia i ćwiczenia pozwolą uzyskać przez uczniów szkoły  wymaganych certyfikatów aby z chwilą opuszczenia murów Naszej szkoły i  szkolnej jednostki OSP mogli zasilić już jako w pełni wyszkoleni strażacy swoje jednostki w miejscu zamieszkania.

Jednostka do działań operacyjnych dysponuje samochodem pożarniczym Star 200 GBA.    

   
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku   na bazie której powstała jednostka OSP to szkoła o ponad pięćdziesięcioletniej tradycji w kształceniu młodzieży w zawodach rolniczych w powiecie janowskim, w województwie lubelskim. Kształci w wielu atrakcyjnych kierunkach na poziomie technikum, szkoły branżowej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kierunki kształcenia realizowane w szkole dostosowane są do potrzeb rynku pracy i potrzeb lokalnego środowiska.

Oprócz solidnego wykształcenia pozwalającego konkurować na rynku pracy lub kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów, szkoła dba o wszechstronny rozwój młodzieży. Stara się o to, by młodzi ludzie mogli rozwijać w niej swoje pasje i zainteresowania, organizując różnego typu zajęcia pozalekcyjne, kursy, pokazy, wyjazdy, praktyki, szkolenia. Kładzie nacisk na indywidualizację procesu nauczania, by zarówno uczniowie zdolni, jak i ci z problemami w nauce mogli się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności.

Od 2009 r. organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki czemu ma ona charakter ponadregionalny i szerokie możliwości rozwoju.
W ciągu ostatnich lat placówka poszerzyła swoją ofertę edukacyjną, unowocześniła i wzbogaciła bazę dydaktyczną jak i szkoleniową a także dzięki gruntownym remontom, zyskała nowy wizerunek.
     

.

               

powrót do góry strony

----------------------------------------------------------------------------------