Nauczyciele ZSCKR w Potoczku

Rok szkolny 1921/1922 (pełno i niepełnozatrudnieni)

 

 

ks. Byczek Paweł

byczek.pawel@zsckrpotoczek.pl

religia

Chmieliński Andrzej

chmielinski.andrzej@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe,  

Cieślak Małgorzata

cieslak.malgorzata@zsckrpotoczek.pl

matematyka

Czajka Agata

czajka.agata@zsckrpotoczek.pl

wychowawca internatu,

doradca zawodowy

Drewniowski Łukasz

drewniowski.lukasz@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe

Florczak Dorota

florczak.dorota@zsckrpotoczek.pl

historia,

wiedza o społeczeństwie,

historia i społeczeństwo

Galek Jacek

galek.jacek@zsckrpotoczek.pl

przedmioty weterynaryjne

Giska Marian

giska.marian@zsckrpotoczek.pl

wychowawca internatu,

Hołody Marek

kierownik.pnz@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe

Jabłoński Krzysztof

jablonski.krzysztof@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe,

nauka jazdy

Jargiło-Siembida Katarzyna

siembida.katarzyna@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe,  

Karkusiewicz Mariusz

karkusiewicz.mariusz@zsckrpotoczek.pl

wychowanie fizyczne,

wychowawca internatu

Kosikowska Monika

kosikowska.monika@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe,  

Kozioł Agnieszka

koziol.agnieszka@zsckrpotoczek.pl

język. angielski,

przedmioty zawodowe

Krakowska-Widz Monika

krakowska-widz.monika@zsckrpotoczek.pl

język polski,

folozofia

Król Ewa

krol.ewa@zsckrpotoczek.pl

język polski

ks. Marzec Wojciech marzec.wojciech@zsckrpotoczek.pl religia

Mazur Zenon

mazur.zenon@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe

Mianowany Wiesław

mianowany.wieslaw@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe 

Nieściur Paweł

niescior.pawel@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe 

Olszyńska Jolanta

olszynska.jolanta@zsckrpotoczek.pl

matematyka,  

fizyka

Olszyński Andrzej

olszynski.andrzej@zsckrpotoczek.pl

informatyka,  

Pęk Ewa

pek.ewa@zsckrpotoczek.pl

wychowawca internatu,

doradca zawodowy,

wychowanie do życia w rodzinie

Sadowska Diana

sadowska.diana@zsckrpotoczek.pl

bibliotekarka

Siembida Marianna

marianna.siembida.zsckr@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe,

podstawy przedsiębiorczości,

Spyra Piotr

spyra.piotr@zsckrpotoczek.pl

wychowanie fizyczne,

język niemiecki,

Szyszka Magdalena

szyszka.magdalena@zsckrpotoczek.pl

język angielski,

przedmioty zawodowe

Ślusarz Helena

slusarz.helena@zsckrpotoczek.pl

przedmioty zawodowe,

podstawy przedsiębiorczości,

bibliotekarka

Wielgus Justyna

wielgus.justyna@zsckrpotoczek.pl

wychowanie fizyczne,
przedmioty zawodowe,

Wielgus Piotr

wielgus.piotr@zsckrpotoczek.pl

biologia,

przedmioty zawodowe

Wolan Dariusz

dyrektor@zsckrpotoczek.pl

wychowanie fizyczne,

przedmioty zawodowe

Wolan Maria

wolan.maria@zsckrpotoczek.pl

pedagog, chemia,

Zabiegliński Mariusz

zabieglinski.mariusz@zsckrpotoczek.pl

edukacja dla bezpieczeństwa, 

przedmioty zawodowe,

Zarzeczna Agnieszka

zarzeczna.agnieszka@zsckrpotoczek.pl

 

przedmioty zawodowe,

Zientek Grzegorz

zientek.grzegorz@zsckrpotoczek.pl

nauka jazdy, 

przedmioty zawodowe,

Zientek Janusz

zientek.janusz@zsckrpotoczek.pl

nauka jazdy