Nauczyciele ZSCKR w Potoczku

Rok szkolny 2019/2020 (pełno i niepełnozatrudnieni)

 

Chmieliński Andrzej

chmielinski.andrzej@zsckrpotoczek.pl

 • przedmioty zawodowe

Cieślak Małgorzata

 • matematyka

Czajka Agata

 • wychowawca internatu, doradca zawodowy

Drewniowski Łukasz drewniowski.lukasz@zsckrpotoczek.pl
 • przedmioty zawodowe

Florczak Dorota

florczak.dorota@zsckrpotoczek.pl

 • historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze,  j. polski, historia i społeczeństwo

Hołody Marek

 • przedmioty zawodowe

Jabłoński Krzysztof

jablonski.krzysztof@zsckrpotoczek.pl

 • przedmioty zawodowe

Karkusiewicz Mariusz

 • wychowanie fizyczne

Kozioł Agnieszka

koziol.agnieszka@zsckrpotoczek.pl

 • język. angielski, przedmioty zawodowe

Krakowska-Widz Monika

 • język polski,

Król Ewa

 nauczyciel na urlopie macierzyńskim 

 • wychowawca internatu, język polski

Mazur Zenon

 • przedmioty zawodowe

Mianowany Wiesław

mianowany.wieslaw@zsckrpotoczek.pl

 • przedmioty zawodowe 

Nieściur Paweł

 • przedmioty zawodowe 

Olszyńska Jolanta

olszynska.jolanta@zsckrpotoczek.pl

 • matematyka,  fizyka

Olszyński Andrzej

 • informatyka,  

Pęk Ewa

 • wychowawca internatu, doradca zawodowy,

 • wychowanie do życia w rodzinie

Sadowska Diana

 • bibliotekarka

Siembida Katarzyna

 • przedmioty zawodowe, wychowawca internatu,

Siembida Marianna

 • przedmioty zawodowe,
  podstawy przedsiębiorczości
  ,

Sołtys Danuta

 • przedmioty zawodowe

Sołtys Jerzy

soltys.jerzy@zsckrpotoczek.pl

 • przedmioty zawodowe

Spyra Piotr

spyra.piotr@zsckrpotoczek.pl

 • wychowanie fizyczne, język niemiecki,

ks. Sulicki Paweł

 • religia

Szyszka Magdalena

 • język angielski, przedmioty zawodowe

Ślusarz Helena

slusarz.helena@zsckrpotoczek.pl

 • przedmioty zawodowe,
  podstawy przedsiębiorczości,
  bibliotekarka

Wielgus Justyna

 • wychowanie fizyczne,
  przedmioty zawodowe
  ,

Wielgus Piotr

 • biologia, przedmioty zawodowe

Wolan Dariusz

 • wychowanie fizyczne,

 • przedmioty zawodowe

Wolan Maria

wolan.maria@zsckrpotoczek.pl

 • pedagog, chemia

Zabiegliński Mariusz

 • edukacja dla bezpieczeństwa,  przedmioty zawodowe,

Zientek Grzegorz

zientek.grzegorz@zsckrpotoczek.pl

 • nauka jazdy,  przedmioty zawodowe,

Zientek Janusz

 • nauka jazdy