ADRES  

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

 W POTOCZKU
Potoczek 43  
23-313 Potok Wielki

email: sekretariat@zsckrpotoczek.pl   

fax. 158740268 

telefony: