Praktyczna nauka zawodu w naszej szkole

nowsze wiadomości

Konkurs kulinarny „Smaki zdrowia”

             W dniu 28 marca 2019 roku odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku konkurs kulinarny „Smaki zdrowia”. Tematem przewodnim były sałatki na wiosnę. Konkurs składał się z testowej części teoretycznej, po czym uczniowie sporządzili i dokonali właściwej ekspedycji i reklamy przygotowanej sałatki przed komisją konkursową.

          Głównym celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia i wspieranie uczniów w ich kreatywności i przedsiębiorczości w rozwijaniu talentów gastronomicznych. Uczniowie pracowali głównie w grupach dwuosobowych, co oddawało realne warunki współpracowania w zespole, adekwatne do funkcjonujących zakładów gastronomicznych na potencjalnym rynku pracy.

          Komisja konkursowa w składzie:

-Dariusz Wolan – dyrektor szkoły;

-Danuta Sołtys – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych;

-Justyna Wielgus – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych;

-Helena Ślusarz - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych,

wyłoniła zwycięzców.

Pierwsze miejsce uzyskali: Aleksandra Bębenek i Jakub Łoszak z klasy II FTP.

Drugie miejsce otrzymali: Anna Widz z klasy I FTP i Patrycja Adamek z klasy II FTP.

Trzecie miejsce uzyskali: Mateusz Przywara i Krzysztof Zarębski z klasy I FTP.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz ciekawe nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

          Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy w przyszłości do tego typu własnych inicjatyw.

                                                 Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych

 

                                       

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

 

WARSZTATY SZKOLNE ZSCKR W POTOCZKU WZBOGACONE O NOWĄ ZGRZEWARKĘ PUNKTOWĄ

Nasze warsztaty szkolne zostały wzbogacone o nową zgrzewarkę punktową. Zgrzewarka pomaga wzbogacić wiedzę i umiejętności praktyczne naszych uczniów podczas napraw pojazdów i maszyn rolniczych różnymi technikami spawalniczymi. Istotą procesu zgrzewania jest lokalne rozgrzanie dwu metalowych części do stanu plastyczności i ich spojenie pod zewnętrznym naciskiem. Jako pierwsi nowo zakupione urządzenie mieli okazję wypróbować uczniowie trzeciej klasy technikum kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

A.     Chmieliński

                                                                                                   Z. Mazur

       

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

Egzaminy zawodowe w ZSCKR Potoczek

W dniach 19-22 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbyły się egzaminy z kwalifikacji R03 (obecnie RL03) – prowadzenie produkcji rolniczej. Aktualne jest jeszcze możliwość rozpoczęcia nauki na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym  który rusza od lutego. Chętnych zapraszamy do sekretariatu w godzinach pracy szkoły. Zapraszamy!

   

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

Zakończenie I etapu budowy warsztatów szkolnych

Po 14 miesiącach od rozpoczęcia prac ziemnych dobiegła końca budowa hali warsztatów szkolnych. To pierwszy etap całego kompleksu przeznaczonego do praktycznej nauki zawodu w branży mechaniczno-rolniczej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Nowy jednokondygnacyjny budynek w konstrukcji stalowej o wymiarach 14 x 30 m został podzielony na cztery przejazdowe segmenty przeznaczone do realizacji zajęć praktycznych z zakresu obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. W celu organizacji egzaminów zawodowych poszczególne segmenty budynku warsztatów można ze sobą łączyć wykorzystując drzwi przesuwne.  Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 mln złotych. Obecnie trwają jeszcze prace porządkowe i wyposażanie pomieszczeń w urządzenia diagnostyczne, narzędzia, zestawy do prowadzenia obsługi i napraw sprzętu rolniczego. Od stycznia 2019 r. w nowej hali warsztatów będą już realizowane zajęcia praktyczne. W przyszłym roku planujemy rozpocząć II etap budowy, tj. budynek dwukondygnacyjny, w   którym znajda się m.in. pracownie obróbki materiałów, agrotroniki, spawalnia, zaplecze magazynowe i sanitarne, garaże.

Nowe pomieszczenia warsztatowe z bogatym zapleczem technicznym pozwolą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a tym samym umożliwią lepsze przygotowanie młodzieży do pracy w wybranym zawodzie.

                 

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

 

AUTOPREZENTACJA

Autoprezentacja to umiejętność prezentowania siebie przed innymi ludźmi. Podstawą jej efektywności jest świadomość swoich mocnych stron oraz posiadanych kompetencji w obszarze pracy. Autoprezentacja związana jest ze świadomym kierowaniem wywieranym wrażeniem zarówno w sytuacjach prywatnych, szkolnych jak i zawodowych.

Mając na uwadze przygotowanie uczniów do poruszania się na rynku pracy zorganizowane zostały warsztaty z autoprezentacji w ramach realizowanego projektu ,,Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”.

Warsztaty odbyły się w dniach 15 -16 grudnia 2018r. uczestniczyła w nich 10-osobowa grupa młodzieży kształcąca się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat tworzenia swojego wizerunku, przygotowania się do publicznych wystąpień, radzenia sobie ze stresem i emocjami w trakcie własnej prezentacji. Zdobyte umiejętności pozwolą uczniom zbudować pewność siebie i zwiększyć wiarę we własne możliwości oraz lepiej zaprezentować się podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

           

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

 

„ WARSZTATY Z ZAKRESU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH”

12 grudnia 2018 uczniowie klasy 2BT kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział warsztatach z diagnostyki ciągników rolniczych. Warsztaty dla uczniów i nauczycieli zorganizowała firma SAVONA SP. z.o.o  z Rudnika Szlacheckiego. W warsztatach wzięło udział dziewięciu uczniów i dwóch nauczycieli. Podczas zajęć uczniowie pogłębiali wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu nowoczesnej diagnostyki współczesnych ciągników rolniczych. Zenon Mazur

   

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

 

Sztuka carvingu

  W dniach 8-9 grudnia.2018r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z carvingu zorganizowane w ramach realizowanego projektu ,,Wyższe kompetencje zawodowe szansą na rynku pracy”.

Warsztaty prowadzone były pod okiem  doświadczonych  instruktorów. Uczestnicy warsztatów poznali tajniki wykonywania i przechowywania dekoracji z warzyw i owoców, a także własnoręcznie wykonali wszystkie dekoracje zaproponowane przez trenera prowadzącego warsztaty.

Podczas pierwszej części zajęć powstały kompozycje drobne takie jak:  kwiaty z papryki, kapusty pekińskiej, rzodkiewki, liście z cukini, róża z kalarepy. Druga część warsztatów to: rzeźba w arbuzie, melonie oraz składanie kompozycji wielokwiatowych.  

Efekty carvingowych zmagań można obejrzeć na załączonych fotografiach.

Justyna Wielgus

                     

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

 

,,KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH W OPARCIU O WYNIKI BADAŃ IUNG-PIB”

5 grudnia 2018 roku uczniowie trzeciej klasy kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w wyjeździe do Puław na warsztaty pt. ,, Konkurencyjność i innowacyjność gospodarstw rolnych w oparciu o wyniki badań IUNG-PIB” . Podczas warsztatów uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu:

- organizacji działalności własnych gospodarstw

- zwiększenia konkurencyjności własnego gospodarstwa poprzez stosowanie uprawy      bezorkowej

- możliwości uprawy soi w Polsce 

Zenon Mazur

   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORKI SZKÓŁ ROLNICZNYCH
 PROWADZONYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

24 września 2018 nasza szkoła wzięła udział w konkursie orki w Gołotczyźnie. W konkursie wzięło udział 22 szkoły z całej Polski. Naszą szkołę reprezentował uczeń IV klasy technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Karol Witek oraz nauczyciel Grzegorz Ziętek. Konkurs odbył się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

Podczas konkursu  oceniano:

- głębokość orki w trzech wyznaczonych punktach

- prostoliniowość ostatnich bruzd

- ocenę jakość pracy pługa

- równe pole po wszystkich przejazdach

- stosowanie się do zasad BHP

          Nasz reprezentant zajął wysokie 10 miejsce.  Dzięki udziałowi w konkursie uczeń doskonalił swoje umiejętność, które pozwolą mu w przyszłości ulepszyć swoją technikę uprawy roli. Zdobyta wiedza i doświadczeni na pewno zaowocuje w kolejnych konkursach.

Zenon Mazur

        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

 

Wrzesień – to czas Agro Show !!!

W tym roku międzynarodowa wystawa rolnicza Agro Show 2018 odbyła się już po raz dwudziesty. Uczniowie naszej szkoły w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnik zwiedzali stoiska wystawowe w miniony piątek 21 września. Wystawa w Bednarach to jedyna taka impreza rolnicza na tak dużą skalę w Polsce, z zakresu techniki rolniczej i nie tylko. Podczas wystawy można było porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać nowe rozwiązania techniczne na prezentowanych nowościach, a także  zobaczyć maszyny i urządzenia rolnicze w pracy na pokazowym ringu. Opiekunami młodzieży byli : Krzysztof Jabłoński, Mariusz Zabiegliński oraz Łukasz Drewniowski.

                                                                                                                 JK

                   

-------------------------------------------------------------------------------------------

powrót do góry strony

starsze wiadomości