Staż w DEULA Nienburg

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w piątek 10 marca 2017r. zakończyli zagraniczny dwutygodniowy staż zawodowy w ośrodku kształcenia zawodowego DEULA Nienburg w Niemczech. Wyjazd został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Praca Edukacja Rozwój i dotyczył zastosowania rolnictwa precyzyjnego w aspekcie nawożenia i ochrony roślin. Uczestnicy stażu zdobyli różnorakie umiejętności i kompetencje takie jak: obsługa ciągników współpracujących z inteligentnymi maszynami, wykorzystywanie map plonu, jakości i zasobności gleby przy określaniu nawożenia, wykorzystania różnego rodzaju czujników i wskaźników do określania wielkości nawożenia pogłównego, wykorzystania czujników i wskaźników podczas zwalczania chwastów, zastosowanie urządzeń GPS podczas wykonywania zabiegów nawożenia i ochrony roślin, wykorzystania i obsługi systemów sterowania pracą agregatów podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia, umiejętność obsługi maszyn do nawożenia precyzyjnego, uświadomienie korzyści ekonomicznych ze stosowania „rolnictwa precyzyjnego” dla rolnictwa i  środowiska naturalnego. Dodatkowo odbyły się wyjazdy edukacyjne do fabryki AMAZONE I CLAAS. W czasie wolnym uczniowie mieli możliwość poznania historii, kultury i tradycji Niemiec.

                                                                                   Katarzyna Siembida

Poniższe zdjęcia wykonał Łukasz Łazur z klasy 3 BT


2017_03_11_praktyka_III_001.jpg
2017_03_11_praktyka_III_001.jpg
186.88 KB
2017_03_11_praktyka_III_002.jpg
2017_03_11_praktyka_III_002.jpg
177.26 KB
2017_03_11_praktyka_III_003.jpg
2017_03_11_praktyka_III_003.jpg
180.11 KB
2017_03_11_praktyka_III_004.jpg
2017_03_11_praktyka_III_004.jpg
191.87 KB
2017_03_11_praktyka_III_005.jpg
2017_03_11_praktyka_III_005.jpg
176.67 KB
2017_03_11_praktyka_III_006.jpg
2017_03_11_praktyka_III_006.jpg
198.09 KB
2017_03_11_praktyka_III_007.jpg
2017_03_11_praktyka_III_007.jpg
229.63 KB
2017_03_11_praktyka_III_008.jpg
2017_03_11_praktyka_III_008.jpg
227.45 KB
2017_03_11_praktyka_III_009.jpg
2017_03_11_praktyka_III_009.jpg
214.40 KB
2017_03_11_praktyka_III_010.jpg
2017_03_11_praktyka_III_010.jpg
206.96 KB
2017_03_11_praktyka_III_011.jpg
2017_03_11_praktyka_III_011.jpg
210.87 KB
2017_03_11_praktyka_III_012.jpg
2017_03_11_praktyka_III_012.jpg
202.32 KB
2017_03_11_praktyka_III_013.jpg
2017_03_11_praktyka_III_013.jpg
241.94 KB
2017_03_11_praktyka_III_014.jpg
2017_03_11_praktyka_III_014.jpg
225.75 KB
2017_03_11_praktyka_III_015.jpg
2017_03_11_praktyka_III_015.jpg
194.92 KB
2017_03_11_praktyka_III_016.jpg
2017_03_11_praktyka_III_016.jpg
254.27 KB
2017_03_11_praktyka_III_017.jpg
2017_03_11_praktyka_III_017.jpg
208.33 KB
2017_03_11_praktyka_III_018.jpg
2017_03_11_praktyka_III_018.jpg
230.08 KB
2017_03_11_praktyka_III_019.jpg
2017_03_11_praktyka_III_019.jpg
198.35 KB
2017_03_11_praktyka_III_020.jpg
2017_03_11_praktyka_III_020.jpg
186.76 KB
2017_03_11_praktyka_III_021.jpg
2017_03_11_praktyka_III_021.jpg
213.39 KB
2017_03_11_praktyka_III_022.jpg
2017_03_11_praktyka_III_022.jpg
183.33 KB
2017_03_11_praktyka_III_023.jpg
2017_03_11_praktyka_III_023.jpg
206.01 KB
2017_03_11_praktyka_III_024.jpg
2017_03_11_praktyka_III_024.jpg
208.01 KB
2017_03_11_praktyka_III_025.jpg
2017_03_11_praktyka_III_025.jpg
231.53 KB
2017_03_11_praktyka_III_026.jpg
2017_03_11_praktyka_III_026.jpg
205.57 KB
2017_03_11_praktyka_III_027.jpg
2017_03_11_praktyka_III_027.jpg
202.31 KB
2017_03_11_praktyka_III_028.jpg
2017_03_11_praktyka_III_028.jpg
203.54 KB
2017_03_11_praktyka_III_029.jpg
2017_03_11_praktyka_III_029.jpg
203.53 KB
2017_03_11_praktyka_III_030.jpg
2017_03_11_praktyka_III_030.jpg
216.78 KB
2017_03_11_praktyka_III_031.jpg
2017_03_11_praktyka_III_031.jpg
248.80 KB
2017_03_11_praktyka_III_032.jpg
2017_03_11_praktyka_III_032.jpg
168.18 KB
2017_03_11_praktyka_III_033.jpg
2017_03_11_praktyka_III_033.jpg
218.56 KB
2017_03_11_praktyka_III_034.jpg
2017_03_11_praktyka_III_034.jpg
224.64 KB
2017_03_11_praktyka_III_035.jpg
2017_03_11_praktyka_III_035.jpg
240.60 KB
2017_03_11_praktyka_III_036.jpg
2017_03_11_praktyka_III_036.jpg
224.48 KB
2017_03_11_praktyka_III_037.jpg
2017_03_11_praktyka_III_037.jpg
209.29 KB
2017_03_11_praktyka_III_038.jpg
2017_03_11_praktyka_III_038.jpg
228.31 KB
2017_03_11_praktyka_III_039.jpg
2017_03_11_praktyka_III_039.jpg
232.08 KB
2017_03_11_praktyka_III_040.jpg
2017_03_11_praktyka_III_040.jpg
204.51 KB
2017_03_11_praktyka_III_041.jpg
2017_03_11_praktyka_III_041.jpg
233.45 KB
2017_03_11_praktyka_III_042.jpg
2017_03_11_praktyka_III_042.jpg
219.37 KB
2017_03_11_praktyka_III_043.jpg
2017_03_11_praktyka_III_043.jpg
222.43 KB
2017_03_11_praktyka_III_044.jpg
2017_03_11_praktyka_III_044.jpg
219.25 KB
2017_03_11_praktyka_III_045.jpg
2017_03_11_praktyka_III_045.jpg
209.79 KB
2017_03_11_praktyka_III_046.jpg
2017_03_11_praktyka_III_046.jpg
215.02 KB
2017_03_11_praktyka_III_047.jpg
2017_03_11_praktyka_III_047.jpg
208.00 KB
2017_03_11_praktyka_III_048.jpg
2017_03_11_praktyka_III_048.jpg
217.27 KB
2017_03_11_praktyka_III_049.jpg
2017_03_11_praktyka_III_049.jpg
205.19 KB
2017_03_11_praktyka_III_050.jpg
2017_03_11_praktyka_III_050.jpg
209.42 KB
2017_03_11_praktyka_III_051.jpg
2017_03_11_praktyka_III_051.jpg
221.51 KB
2017_03_11_praktyka_III_052.jpg
2017_03_11_praktyka_III_052.jpg
216.30 KB
2017_03_11_praktyka_III_053.jpg
2017_03_11_praktyka_III_053.jpg
225.86 KB
2017_03_11_praktyka_III_054.jpg
2017_03_11_praktyka_III_054.jpg
228.71 KB
2017_03_11_praktyka_III_055.jpg
2017_03_11_praktyka_III_055.jpg
212.64 KB
2017_03_11_praktyka_III_056.jpg
2017_03_11_praktyka_III_056.jpg
202.51 KB
2017_03_11_praktyka_III_057.jpg
2017_03_11_praktyka_III_057.jpg
200.77 KB
2017_03_11_praktyka_III_058.jpg
2017_03_11_praktyka_III_058.jpg
208.31 KB
2017_03_11_praktyka_III_059.jpg
2017_03_11_praktyka_III_059.jpg
213.12 KB
2017_03_11_praktyka_III_060.jpg
2017_03_11_praktyka_III_060.jpg
222.01 KB
2017_03_11_praktyka_III_061.jpg
2017_03_11_praktyka_III_061.jpg
223.11 KB
2017_03_11_praktyka_III_062.jpg
2017_03_11_praktyka_III_062.jpg
227.26 KB
2017_03_11_praktyka_III_063.jpg
2017_03_11_praktyka_III_063.jpg
219.96 KB
2017_03_11_praktyka_III_064.jpg
2017_03_11_praktyka_III_064.jpg
210.13 KB
2017_03_11_praktyka_III_065.jpg
2017_03_11_praktyka_III_065.jpg
215.64 KB
2017_03_11_praktyka_III_066.jpg
2017_03_11_praktyka_III_066.jpg
205.12 KB
2017_03_11_praktyka_III_067.jpg
2017_03_11_praktyka_III_067.jpg
212.66 KB
2017_03_11_praktyka_III_068.jpg
2017_03_11_praktyka_III_068.jpg
211.11 KB
2017_03_11_praktyka_III_069.jpg
2017_03_11_praktyka_III_069.jpg
187.92 KB
2017_03_11_praktyka_III_070.jpg
2017_03_11_praktyka_III_070.jpg
226.60 KB
2017_03_11_praktyka_III_071.jpg
2017_03_11_praktyka_III_071.jpg
212.43 KB
2017_03_11_praktyka_III_072.jpg
2017_03_11_praktyka_III_072.jpg
220.83 KB
2017_03_11_praktyka_III_073.jpg
2017_03_11_praktyka_III_073.jpg
224.24 KB
2017_03_11_praktyka_III_074.jpg
2017_03_11_praktyka_III_074.jpg
207.26 KB
2017_03_11_praktyka_III_075.jpg
2017_03_11_praktyka_III_075.jpg
208.12 KB
2017_03_11_praktyka_III_076.jpg
2017_03_11_praktyka_III_076.jpg
224.58 KB
2017_03_11_praktyka_III_077.jpg
2017_03_11_praktyka_III_077.jpg
208.50 KB
2017_03_11_praktyka_III_078.jpg
2017_03_11_praktyka_III_078.jpg
188.53 KB
2017_03_11_praktyka_III_079.jpg
2017_03_11_praktyka_III_079.jpg
208.59 KB
2017_03_11_praktyka_III_080.jpg
2017_03_11_praktyka_III_080.jpg
231.50 KB
2017_03_11_praktyka_III_081.jpg
2017_03_11_praktyka_III_081.jpg
206.30 KB
2017_03_11_praktyka_III_082.jpg
2017_03_11_praktyka_III_082.jpg
199.17 KB
2017_03_11_praktyka_III_083.jpg
2017_03_11_praktyka_III_083.jpg
226.74 KB
2017_03_11_praktyka_III_084.jpg
2017_03_11_praktyka_III_084.jpg
192.16 KB
2017_03_11_praktyka_III_085.jpg
2017_03_11_praktyka_III_085.jpg
187.24 KB
2017_03_11_praktyka_III_086.jpg
2017_03_11_praktyka_III_086.jpg
183.41 KB
2017_03_11_praktyka_III_087.jpg
2017_03_11_praktyka_III_087.jpg
186.29 KB
2017_03_11_praktyka_III_088.jpg
2017_03_11_praktyka_III_088.jpg
225.82 KB
2017_03_11_praktyka_III_089.jpg
2017_03_11_praktyka_III_089.jpg
232.60 KB
2017_03_11_praktyka_III_090.jpg
2017_03_11_praktyka_III_090.jpg
213.18 KB
2017_03_11_praktyka_III_091.jpg
2017_03_11_praktyka_III_091.jpg
241.11 KB
2017_03_11_praktyka_III_092.jpg
2017_03_11_praktyka_III_092.jpg
207.61 KB
2017_03_11_praktyka_III_093.jpg
2017_03_11_praktyka_III_093.jpg
166.81 KB
2017_03_11_praktyka_III_094.jpg
2017_03_11_praktyka_III_094.jpg
194.72 KB
2017_03_11_praktyka_III_095.jpg
2017_03_11_praktyka_III_095.jpg
225.42 KB
2017_03_11_praktyka_III_096.jpg
2017_03_11_praktyka_III_096.jpg
235.14 KB
2017_03_11_praktyka_III_097.jpg
2017_03_11_praktyka_III_097.jpg
230.98 KB
2017_03_11_praktyka_III_098.jpg
2017_03_11_praktyka_III_098.jpg
231.49 KB
2017_03_11_praktyka_III_099.jpg
2017_03_11_praktyka_III_099.jpg
235.54 KB
2017_03_11_praktyka_III_100.jpg
2017_03_11_praktyka_III_100.jpg
232.11 KB
2017_03_11_praktyka_III_101.jpg
2017_03_11_praktyka_III_101.jpg
229.24 KB
2017_03_11_praktyka_III_102.jpg
2017_03_11_praktyka_III_102.jpg
225.76 KB
2017_03_11_praktyka_III_103.jpg
2017_03_11_praktyka_III_103.jpg
216.12 KB
2017_03_11_praktyka_III_104.jpg
2017_03_11_praktyka_III_104.jpg
229.29 KB
2017_03_11_praktyka_III_105.jpg
2017_03_11_praktyka_III_105.jpg
239.43 KB
2017_03_11_praktyka_III_106.jpg
2017_03_11_praktyka_III_106.jpg
214.35 KB
2017_03_11_praktyka_III_107.jpg
2017_03_11_praktyka_III_107.jpg
211.42 KB
2017_03_11_praktyka_III_108.jpg
2017_03_11_praktyka_III_108.jpg
213.34 KB
2017_03_11_praktyka_III_109.jpg
2017_03_11_praktyka_III_109.jpg
187.28 KB
2017_03_11_praktyka_III_110.jpg
2017_03_11_praktyka_III_110.jpg
228.60 KB
2017_03_11_praktyka_III_111.jpg
2017_03_11_praktyka_III_111.jpg
239.46 KB
2017_03_11_praktyka_III_112.jpg
2017_03_11_praktyka_III_112.jpg
169.04 KB
2017_03_11_praktyka_III_113.jpg
2017_03_11_praktyka_III_113.jpg
206.12 KB
2017_03_11_praktyka_III_114.jpg
2017_03_11_praktyka_III_114.jpg
228.20 KB
2017_03_11_praktyka_III_115.jpg
2017_03_11_praktyka_III_115.jpg
227.68 KB
2017_03_11_praktyka_III_116.jpg
2017_03_11_praktyka_III_116.jpg
237.93 KB
2017_03_11_praktyka_III_117.jpg
2017_03_11_praktyka_III_117.jpg
225.56 KB
2017_03_11_praktyka_III_118.jpg
2017_03_11_praktyka_III_118.jpg
220.15 KB
2017_03_11_praktyka_III_119.jpg
2017_03_11_praktyka_III_119.jpg
174.58 KB
2017_03_11_praktyka_III_120.jpg
2017_03_11_praktyka_III_120.jpg
211.43 KB
2017_03_11_praktyka_III_121.jpg
2017_03_11_praktyka_III_121.jpg
213.53 KB
2017_03_11_praktyka_III_122.jpg
2017_03_11_praktyka_III_122.jpg
210.98 KB
2017_03_11_praktyka_III_123.jpg
2017_03_11_praktyka_III_123.jpg
213.70 KB
2017_03_11_praktyka_III_124.jpg
2017_03_11_praktyka_III_124.jpg
210.68 KB
2017_03_11_praktyka_III_125.jpg
2017_03_11_praktyka_III_125.jpg
253.21 KB
2017_03_11_praktyka_III_126.jpg
2017_03_11_praktyka_III_126.jpg
198.47 KB
2017_03_11_praktyka_III_127.jpg
2017_03_11_praktyka_III_127.jpg
216.65 KB
2017_03_11_praktyka_III_128.jpg
2017_03_11_praktyka_III_128.jpg
186.88 KB
2017_03_11_praktyka_III_129.jpg
2017_03_11_praktyka_III_129.jpg
213.19 KB
2017_03_11_praktyka_III_130.jpg
2017_03_11_praktyka_III_130.jpg
209.29 KB
2017_03_11_praktyka_III_131.jpg
2017_03_11_praktyka_III_131.jpg
172.35 KB
2017_03_11_praktyka_III_132.jpg
2017_03_11_praktyka_III_132.jpg
184.75 KB
2017_03_11_praktyka_III_133.jpg
2017_03_11_praktyka_III_133.jpg
205.63 KB
2017_03_11_praktyka_III_134.jpg
2017_03_11_praktyka_III_134.jpg
190.08 KB
2017_03_11_praktyka_III_135.jpg
2017_03_11_praktyka_III_135.jpg
182.79 KB
2017_03_11_praktyka_III_136.jpg
2017_03_11_praktyka_III_136.jpg
235.84 KB
2017_03_11_praktyka_III_137.jpg
2017_03_11_praktyka_III_137.jpg
229.33 KB
2017_03_11_praktyka_III_138.jpg
2017_03_11_praktyka_III_138.jpg
206.91 KB
2017_03_11_praktyka_III_139.jpg
2017_03_11_praktyka_III_139.jpg
206.89 KB
2017_03_11_praktyka_III_140.jpg
2017_03_11_praktyka_III_140.jpg
216.62 KB
2017_03_11_praktyka_III_141.jpg
2017_03_11_praktyka_III_141.jpg
183.10 KB
2017_03_11_praktyka_III_142.jpg
2017_03_11_praktyka_III_142.jpg
204.03 KB
2017_03_11_praktyka_III_143.jpg
2017_03_11_praktyka_III_143.jpg
202.26 KB
2017_03_11_praktyka_III_144.jpg
2017_03_11_praktyka_III_144.jpg
186.22 KB
2017_03_11_praktyka_III_145.jpg
2017_03_11_praktyka_III_145.jpg
194.11 KB
2017_03_11_praktyka_III_146.jpg
2017_03_11_praktyka_III_146.jpg
221.96 KB
2017_03_11_praktyka_III_147.jpg
2017_03_11_praktyka_III_147.jpg
220.39 KB
2017_03_11_praktyka_III_148.jpg
2017_03_11_praktyka_III_148.jpg
205.81 KB
2017_03_11_praktyka_III_149.jpg
2017_03_11_praktyka_III_149.jpg
211.21 KB
2017_03_11_praktyka_III_150.jpg
2017_03_11_praktyka_III_150.jpg
190.75 KB
2017_03_11_praktyka_III_151.jpg
2017_03_11_praktyka_III_151.jpg
158.91 KB
2017_03_11_praktyka_III_152.jpg
2017_03_11_praktyka_III_152.jpg
251.30 KB
2017_03_11_praktyka_III_153.jpg
2017_03_11_praktyka_III_153.jpg
204.73 KB
2017_03_11_praktyka_III_154.jpg
2017_03_11_praktyka_III_154.jpg
197.94 KB
2017_03_11_praktyka_III_155.jpg
2017_03_11_praktyka_III_155.jpg
229.99 KB
2017_03_11_praktyka_III_156.jpg
2017_03_11_praktyka_III_156.jpg
204.21 KB
2017_03_11_praktyka_III_157.jpg
2017_03_11_praktyka_III_157.jpg
194.96 KB
2017_03_11_praktyka_III_158.jpg
2017_03_11_praktyka_III_158.jpg
216.78 KB
2017_03_11_praktyka_III_159.jpg
2017_03_11_praktyka_III_159.jpg
203.65 KB
2017_03_11_praktyka_III_160.jpg
2017_03_11_praktyka_III_160.jpg
195.67 KB
2017_03_11_praktyka_III_161.jpg
2017_03_11_praktyka_III_161.jpg
177.14 KB
2017_03_11_praktyka_III_162.jpg
2017_03_11_praktyka_III_162.jpg
195.53 KB
2017_03_11_praktyka_III_163.jpg
2017_03_11_praktyka_III_163.jpg
178.43 KB
2017_03_11_praktyka_III_164.jpg
2017_03_11_praktyka_III_164.jpg
187.97 KB

Created by IrfanView