Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko,

W dawnej postaci –jednak nie umiera;

Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko

I świeże kształty dla siebie przybiera.

                                   Adam Asnyk

 

27 KWIETNIA 2007R. odbyły się uroczyste obchody 45-LECIA SZKOŁY połączone ze ZJAZDEM ABSOLWENTÓW (roczniki od założenia szkoły do ukończenia w roku 1996)

w tym dniu również uczniowie klas IV uroczyście zakończyli naukę w naszej szkole

Jubileusz w fotografii

 

GALERIA 1

 

 

 

Program Obchodów 45-lecia Szkoły:

1200    Uroczysta Msza św.

1250    powitanie przybyłych gości

1300    okolicznościowe przemówienia

1330    rozdanie świadectw ukończenia szkoły tegorocznym absolwentom

1400    prezentacja historii szkoły

1430  -  część artystyczna

1530  – wspólne spotkanie przy kawie absolwentów z nauczycielami i wychowawcami, zwiedzanie szkoły, pamiątkowe zdjęcia

1630  – spotkanie przy ognisku