prev

Dyrektor ZSCKR, Senator na Sejm RP Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, wiceminister Anna Gembicka w czasie uroczystości.

 


Dyrektor ZSCKR, Senator na Sejm RP Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, wiceminister Anna Gembicka w czasie uroczystości.
z_182.jpg

Thumbnails