prev

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik przekazuje upominek Panu Dariuszowi Wolanowi dyrektorowi ZSCKR w Potoczku.

next


Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik przekazuje upominek Panu Dariuszowi Wolanowi dyrektorowi ZSCKR w Potoczku.
z_141.jpg

Thumbnails