prev

Nauczyciele i emerytowani nauczyciele odznaczeni medalami. Medal otrzymuje Pan Jerzy Sołtys.

next


Nauczyciele i emerytowani nauczyciele odznaczeni medalami. Medal otrzymuje Pan Jerzy Sołtys.
z_137.jpg

Thumbnails