prev

Wiceminister Anna Gembicka, Dyrektor ZSCKR Dariusz Wolan, Senator na Sejm RP Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik w czasie wręczania medali.

next


Wiceminister Anna Gembicka, Dyrektor ZSCKR Dariusz Wolan, Senator na Sejm RP Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik w czasie wręczania medali.
z_133.jpg

Thumbnails