prev

Dariusz Wolan Dyrektor ZSCKR w Potoczku; Józef Zając Senator RP, Prorektor ds. Rozwoju prof. PANS w Chełmie ,  Beata Fałda Prorektor ds. Studenckich PANS w Chełmie w czasie uroczystości.

next


Dariusz Wolan Dyrektor ZSCKR w Potoczku; Józef Zając Senator RP, Prorektor ds. Rozwoju prof. PANS w Chełmie ,  Beata Fałda Prorektor ds. Studenckich PANS w Chełmie w czasie uroczystości.
z_086.jpg

Thumbnails