prev

Pani Elżbieta Denejko Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wizytator Krzysztof Paluch z Kuratorium Oświaty w Lublinie, wicedyrektor szkoły Pan Andrzej Olszyński

next


Pani Elżbieta Denejko Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wizytator Krzysztof Paluch z Kuratorium Oświaty w Lublinie, wicedyrektor szkoły Pan Andrzej Olszyński
z_085.jpg

Thumbnails