Jubileusz 60-lecia ZSCKR w Potoczku. 27 maja 2022r.

      Filmowy skrót z uroczystości.      

W piątek 27 maja 2022 roku w naszej szkole odbył się Jubileusz 60-lecia. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku nie przypomina swojej prekursorki, Zasadniczej Szkoły Rolniczej sprzed lat. Szkoła przeszła dogłębną modernizację i rozbudowę budynków zarówno samej szkoły, jak i internatu oraz warsztatów szkolnych. Młodzież korzysta z wymiany międzynarodowej i jeździ na zagraniczne praktyki.

Pamiatkowe_zdjecie_z_uroczystosci_Jubileuszu_60-lecia.

            Główne Obchody Jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą o godz. 10:00 której przewodniczył ksiądz kanonik Krzysztof Woźniak dziekan Dekanatu Modliborzyckiego – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Fatimskiej w Brzezinach, w koncelebrze księdza Artura Dyjaka – proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim, księdza Bogusława Wójtowicza – proboszcza parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Glinianach, absolwentów szkoły – księdza Bogdana Kudelskiego, O. Ryszarda Koczwarę, księdza Zbigniewa Lenarta, katechetów naszej szkoły – księdza Pawła Byczka, księdza Wojciecha Marca.

            Uroczystą akademię rozpoczęto od powitania przez Pana Dyrektora Dariusza Wolana zebranych na hali sportowej gości.

            Zaproszeni goście ciepło i serdecznie wypowiadali się o placówce. Ułatwiając gościom podróż sentymentalną w przeszłość nauczyciele przygotowali ekspozycję zdjęć, dokumentów z minionych lat, gazetki, oraz części artystyczne w wykonaniu uczniów, a wszystko to ku pamięci minionych 60 lat istnienia naszej placówki. W budynku szkoły można było przenieść się w dawne czasy, przeglądając szkolne kroniki, księgę pamiątkową, bogatą kolekcję pucharów i medali sportowych.

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”. Słowami Jana Pawła II wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim, którzy tego wspaniałego dnia zechcieli być z nami.

Z całego serca pragniemy złożyć podziękowania za przybycie Pani Annie Gembickiej – Posłance na Sejm RP, Sekretarzowi Stanu nadzorującego Departament Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panu prof. dr hab. Józefowi Zając – Senatorowi RP, Prorektorowi Państwowej Akademii Nauk Stosownych w Chełmie, Pani Annie Radeckiej–Dyrektorowi Departamentu Oświaty
i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani dr Beacie Fałda – Prorektorowi Państwowej Akademii Nauk Stosownych w Chełmie, Panu dr hab. Bartoszowi Sołowiejowi – Prorektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Czcigodnym Księżom, Wicewojewodzie Lubelskiemu, Przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego, Przedstawicielom Kuratorium Oświaty
w Lublinie.

            Serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi Mazurowi Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 60-lecia ZSCKR w Potoczku wraz z licznie przybyłymi absolwentami.

            Dziękujemy starostom, wicestarostom powiatów, wójtom, burmistrzom, zastępcom
i przewodniczącym rady miast i gmin, dyrektorom Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektorom szkół ponadpodstawowych i podstawowych wraz z pocztami sztandarowymi, kierownikom jednostek powiatowych, przedsiębiorcom współpracujących ze szkołą, Radzie Rodziców, emerytowanym nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielami, przedstawicielom świata mediów. Niech Wasze życzenia będą bodźcem dla nas, by uparcie dążyć do wytyczonego celu.

            Wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju szkoły, a także pomogli w organizacji
i przeprowadzeniu tej uroczystości, za szczere życzenia i pamięć o szkole składamy serdeczne podziękowania.

poniżej galeria zdjęć z uroczystości


Absolwenci w czasie zwiedzania szkoły.
z_001.jpg
Absolwentka szkoły opowiada jaka sala była kiedyś w miejscu obecnej 12.
z_002.jpg
z_003.jpg Skansen maszyn 2022r
z_003.jpg
z_004.jpg Owijarka bel Sipma.
z_004.jpg
z_005.jpg Chwytak bel z owijarką.
z_005.jpg
z_006.jpg  Ciągnik Lamborghini z prasą Warfama.
z_006.jpg
z_007.jpg Zgrabiarka Pottinger
z_007.jpg
z_008.jpg Kosiarka dyskowa Novadisc Pottinger
z_008.jpg
z_009.jpg
z_009.jpg
z_010.jpg  Ciągnik Lamborghini z prasą Warfama
z_010.jpg
Ciągnik kubota z rozrzutnikiem UNIA
z_011.jpg
z_012.jpg
z_012.jpg
z_013.jpg  Kroniki szkoły
z_013.jpg
z_014.jpg  Sztalugi z pamiątkowymi zdjęciami z różnych lat
z_014.jpg
z_015.jpg   Ołtarz i dekoracja przed uroczystością
z_015.jpg
z_016.jpg  dekoracja przed uroczystością
z_016.jpg
z_017.jpg  Ciagnik Kubota- wystawka lokalnego Subdelera
z_017.jpg
z_018.jpg  Nauczyciele i uczniowie ZSCKR w Potoczku rejestrujący przybyłych gości.
z_018.jpg
z_019.jpg  Uczniowie biorący udział w części artystycznej.
z_019.jpg
z_020.jpg
z_020.jpg
z_021.jpg  Serwis kawowy w Sali 31
z_021.jpg
z_22.jpg  Absolwentka szkoły opowiadająca o zmianach w Sali 3
z_22.jpg
z_023.jpg  Widok na stoiska wystawowe z trybun hali sportowej
z_023.jpg
z_024.jpg  Delegacje ze sztandarami przybyłymi na uroczystość.
z_024.jpg
z_025.jpg  Delegacje ze sztandarami ze szkoły w Sandomierzu
z_025.jpg
z_026.jpg Delegacje ze sztandarami cd.
z_026.jpg
z_027.jpg  Delegacja ze sztandarem Urzędu Gminy Potok Wielki
z_027.jpg
z_028.jpg  Delegacja ze sztandarami z szkoły Podstawowej w Potoczku.
z_028.jpg
z_029.jpg  Delegacje ze sztandarami ze szkoły w Różańcu.
z_029.jpg
z_030.jpg  Delegacje ze sztandarami z szkoły podstawowej w Potoku Wielkim.
z_030.jpg
z_031.jpg  Delegacje ze sztandarami na pierwszym miejscu sztandar gospodarzy
z_031.jpg
z_032.jpg   Goście przed rozpoczęciem uroczystości, na pierwszym planie przewodnicząca KGW w Potoczku oraz Komendant OSP w gminie Potok Wielki.
z_032.jpg
z_033.jpg  Chórek w czasie mszy świętej
z_033.jpg
z_034.jpg  Delegacje ze sztandarami z ZSCKR w Chrobrzu.
z_034.jpg
z_035.jpg  Delegacje ze sztandarami
z_035.jpg
z_036.jpg Delegacje ze sztandarami
z_036.jpg
z_037.jpg  Delegacje ze sztandarami
z_037.jpg
z_038.jpg  Delegacje ze sztandarami
z_038.jpg
z_039.jpg  Delegacje ze sztandarami z Sandomierza w czasie Mszy Świętej.
z_039.jpg
z_040.jpg  Wiejski stół ZSCKR w Potoczku pracownice szkoły z uczennicami
z_040.jpg
z_041.jpg  Delegacja ze sztandarem ze szkoły w Różańcu
z_041.jpg
z_042.jpg  Delegacje ze sztandarami
z_042.jpg
z_043.jpg  Delegacje ze sztandarami na pierwszym planie w mundurach uczniowie ZSCKR w Potoczku
z_043.jpg
z_044.jpg  Uczniowie szkoły ZSCKR w Potoczku z oddziału mundurowego
z_044.jpg
z_045.jpg  Przybyli goście w czasie na pierwszym planie Pan Janusz Lewandowski (właściciel firmy współpracująca ze szkołą)
z_045.jpg
z_046.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_046.jpg
z_047.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości w dolnym lewym rogu Pan Wiesław Mianowany były Dyrektor szkoły w Potoczku
z_047.jpg
z_059.jpg
z_059.jpg
z_060.jpg  Absolwenci Szkoły.
z_060.jpg
z_061.jpg  Absolwenci Szkoły.
z_061.jpg
z_062.jpg  Absolwenci szkoły.
z_062.jpg
z_063.jpg  Absolwenci szkoły.
z_063.jpg
z_064.jpg  Rodzice uczniów szkoły oraz uczniowie.
z_064.jpg
z_065.jpg
z_065.jpg
z_066.jpg  Pracownicy szkoły Sławomir Gałka i Zagóra Józef oraz uczniowie i nauczyciele
z_066.jpg
z_067.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_067.jpg
z_068.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_068.jpg
z_069.jpg  Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami w czasie mszy.
z_069.jpg
z_070.jpg Msza św.
z_070.jpg
z_071.jpg  Przybyli goście w czasie zdjęcie z trybun hali sportowej.
z_071.jpg
z_072.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości zdjęcie z trybun w pierwszym rzędzie Dyrektor ZSCKR w Potoczku Dariusz Wolan oraz Senator RP Józef Zając.
z_072.jpg
z_073.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości zdjęcie z trybun w pierwszym rzędzie Dyrektor ZSCKR w Potoczku Dariusz Wolan oraz Senator RP Józef Zając.
z_073.jpg
z_074.jpg Goście w czasie uroczystości: delegacje, rodzice, absolwenci, nauczyciele i przyjaciele szkoły
z_074.jpg
z_075.jpg  Księża w czasie mszy świętej.
z_075.jpg
z_076.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_076.jpg
z_077.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_077.jpg
z_078.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_078.jpg
z_079.jpg Przybyli goście w czasie uroczystości
z_079.jpg
z_080.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_080.jpg
z_081.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_081.jpg
z_082.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_082.jpg
z_083.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_083.jpg
z_084.jpg Przybyli goście w czasie uroczystości
z_084.jpg
z_085.jpg  Pani Elżbieta Denejko Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wizytator Krzysztof Paluch z Kuratorium Oświaty w Lublinie, wicedyrektor szkoły Pan Andrzej Olszyński
z_085.jpg
z_086.jpg  Dariusz Wolan Dyrektor ZSCKR w Potoczku; Józef Zając Senator RP, Prorektor ds. Rozwoju prof. PANS w Chełmie , Beata Fałda Prorektor ds. Studenckich PANS w Chełmie w czasie uroczystości.
z_086.jpg
z_087.jpg  Przybyli goście i absolwenci w czasie uroczystości.
z_087.jpg
z_088.jpg  Poczty sztandarowe. Pierwszy z ZSCKR w Potoczku trzymany przez przedstawicieli oddziału mundurowego strażackiego szkoły
z_088.jpg
z_089.jpg  Chórek w czasie śpiewów w czasie mszy.
z_089.jpg
z_090.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości.
z_090.jpg
z_101.jpg  Uczniowie szkoły w czasie obchodów jubileuszu.
z_101.jpg
z_102.jpg  Rodzice i uczniowie.
z_102.jpg
z_103.jpg  Zaproszenie goście w czasie uroczystości.
z_103.jpg
z_104.jpg  Emerytowani nauczyciele szkoły.
z_104.jpg
z_105.jpg  Przybyli goście oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.
z_105.jpg
z_106.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości.
z_106.jpg
z_107.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości Dyrektorzy ZSCKR z całego kraju.
z_107.jpg
z_108.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości Dyrektorzy ZSCKR z całego kraju.
z_108.jpg
z_109.jpg  Zaproszeni goście z okolicznych gmin i instytucji
z_109.jpg
z_110.jpg  Wicestarosta janowski wraz z Panią skarbnik. W tle absolwenci szkoły.
z_110.jpg
z_111.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości
z_111.jpg
z_112.jpg Przybyli goście w czasie uroczystości.
z_112.jpg
z_113.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości.
z_113.jpg
z_114.jpg Przybyli goście w czasie uroczystości.
z_114.jpg
z_115.jpg Przybyli goście w czasie uroczystości.
z_115.jpg
z_116.jpg Przybyli goście w czasie uroczystości.
z_116.jpg
z_117.jpg  Przybyli goście w czasie uroczystości.
z_117.jpg
z_118.jpg  Uczniowie klasy 2 BT i absolwenci.
z_118.jpg
z_119.jpg  Uczniowie, absolwenci szkoły z tyłu Pan Stanisław Borycki
z_119.jpg
z_120.jpg  Stanisław Borycki w tle młodzież szkoły
z_120.jpg
z_121.jpg  W drugim rzędzie Zenon Mazur z uczniami klasy 3BT.
z_121.jpg
z_122.jpg  Widok na uczestników uroczystości.
z_122.jpg
z_123.jpg stiska wystawowe
z_123.jpg
z_124.jpg Dyrektor i wicedyrektor ZSCKR w Potoczku witający gości
z_124.jpg
z_125.jpg  Dyrektor i wicedyrektor ZSCKR w Potoczku witający gości.
z_125.jpg
z_126.jpg  Przemawiająca wiceminister MRiRW, posłanka na Sejm RP Anna Gembicka
z_126.jpg
z_127.jpg  Dyrektor ZSCKR w Potoczku z wiceminister Anną Gembicką
z_127.jpg
z_128.jpg  Dyrektor ZSCKR Dariusz Wolan, Senator na Sejm RP Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, wiceminister Anna Gembicka
z_128.jpg
z_129.jpg  Odznaczeni medalami za długoletnią służbę: Piotr Wielgus, Agnieszka Kozioł, Ewa Pęk, Maria Wolan, wicedyrektor Andrzej Olszyński
z_129.jpg
z_130.jpg  Wręczenie medalu przez Panią wiceminister wicedyrektorowi Andrzejowi Olszyńskiemu.
z_130.jpg
z_131.jpg  Wręczenie medalu przez Panią wiceminister pani Dianie Sadowskiej.
z_131.jpg
z_132.jpg  Wręczenie medalu przez Panią wiceminister Pani Agnieszce Kozioł.
z_132.jpg
z_133.jpg  Wiceminister Anna Gembicka, Dyrektor ZSCKR Dariusz Wolan, Senator na Sejm RP Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik w czasie wręczania medali.
z_133.jpg
z_134.jpg  Nauczyciele odznaczeni medalami.
z_134.jpg
z_135.jpg  Wręczenie medalu przez Panią wiceminister Pani Helenie Ślusarz.
z_135.jpg
z_136.jpg  Wspólne zdjęcie odznaczonych nauczycieli.
z_136.jpg
z_137.jpg  Nauczyciele i emerytowani nauczyciele odznaczeni medalami. Medal otrzymuje Pan Jerzy Sołtys.
z_137.jpg
Nauczyciele odznaczeni medalami wspólne zdjęcie.
z_138.jpg
z_139.jpg  Nauczyciele odznaczeni medalami podziękowanie w imieniu wszystkich wygłasza Pani Marianna Siembida.
z_139.jpg
z_140.jpg Przemawia wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik.
z_140.jpg
z_141.jpg  Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik przekazuje upominek Panu Dariuszowi Wolanowi dyrektorowi ZSCKR w Potoczku.
z_141.jpg
z_142.jpg W imieniu posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego przemawia Pani Magdalena Kamińska
z_142.jpg
z_143.jpg  Przemawia Józef Zając Senator RP, Prorektor ds. Rozwoju prof. PANS w Chełmie
z_143.jpg
z_144.jpg  W imieniu marszałka woj. lubelskiego przemawia Pan Tomasz Mizuraz
z_144.jpg
z_145.jpg Przemawia starosta powiatu stalowowolskiego Janusz Zarzeczny.
z_145.jpg
z_146.jpg  Przemawia p Elżbieta Denejko Dyrektor Wydzaiłu Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie.
z_146.jpg
z_147.jpg
z_147.jpg
z_148.jpg Przekazanie upominku przez p Elżbieta Denejko Dyrektor Wydzaiłu Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie
z_148.jpg
z_149.jpg  Przemawia prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni
z_149.jpg
z_150.jpg
z_150.jpg
z_151.jpg  Przekazanie upominku przez Pana wicewójta gminy Potok Wielki
z_151.jpg
z_152.jpg Dyrektorzy Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez MRiRW z całej polski.
z_152.jpg
z_153.jpg Dyrektorzy ZSCKR prowadzonych przez MRiRW.
z_153.jpg
z_154.jpg  Dyrektorzy ZSCKR prowadzonych przez MRiRW przekazują upominki.
z_154.jpg
z_155.jpg Dyrektorzy szkół z powiatu janowskiego.
z_155.jpg
z_156.jpg  Dyrektorzy szkół z powiatu janowskiego.
z_156.jpg
z_157.jpg  Dyrektorzy szkół z powiatu janowskiego przekazanie pamiątkowych upominków.
z_157.jpg
z_158.jpg Dyrektorzy szkół z powiatu janowskiego przekazanie upominku przez Dyrektora ZST w Janowie Lubelskim
z_158.jpg
z_159.jpg KGW z Potoczka ,poczęstunek.
z_159.jpg
z_160.jpg Dyrektorzy szkół podstawowych – przekazanie upominku.
z_160.jpg
z_161.jpg  Przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu, Radny powiatu Janowskiego Pan Stanisław Mazur.
z_161.jpg
z_162.jpg Widok z trybun w czasie uroczystości.
z_162.jpg
z_163.jpg Wpisy do pamiątkowej księgi gości.
z_163.jpg
z_164.jpg  Przemawia przewodnicząca Rady Rodziców ZSCKR w Potoczku, Małgorzata Lewandowska.
z_164.jpg
z_165.jpg Uczennica szkoły Emilia Łazarz, występ muzyczny.
z_165.jpg
z_166.jpg  Przemawia Burmistrz Modliborzyc, absolwent szkoły Witold Kowalik.
z_166.jpg
z_167.jpg Wspomnienia absolwentki - Anna Suchora.
z_167.jpg
z_168.jpg  Scenka przedstawiana przez uczniów w czasie uroczystości
z_168.jpg
z_169.jpg Scenka przedstawiana przez uczniów w czasie uroczystości
z_169.jpg
z_170.jpg  Scenka przedstawiana przez uczniów w czasie uroczystości
z_170.jpg
z_171.jpg  Scenka przedstawiana przez uczniów w czasie uroczystości przygotowanie mąki do pieczenia chleba
z_171.jpg
z_172.jpg Scenka przedstawiana przez uczniów w czasie uroczystości.
z_172.jpg
z_173.jpg  Polonez wyjście chłopców.
z_173.jpg
z_174.jpg  Polonez w wykonaniu Uczniów
z_174.jpg
z_175.jpg Polonez w wykonaniu uczniów
z_175.jpg
z_176.jpg Polonez w wykonaniu uczniów
z_176.jpg
z_177.jpg Polonez w wykonaniu uczniów
z_177.jpg
z_178.jpg Polonez w wykonaniu uczniów
z_178.jpg
z_179.jpg  Polonez w wykonaniu uczniów
z_179.jpg
z_180.jpg Czytanie w czasie mszy świętej.
z_180.jpg
z_181.jpg  Dyrekcja ZSCKR w Potoczku witająca przybyłych gości.
z_181.jpg
z_182.jpg  Dyrektor ZSCKR, Senator na Sejm RP Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, wiceminister Anna Gembicka w czasie uroczystości.
z_182.jpg

Created by IrfanView