ZSCKR w POTOCZKU  - DNI OTWARTE 2019  

 

Ponad 350 ósmoklasistów i gimnazjalistów odwiedziło naszą szkołę podczas Dni Otwartych, które odbyły się  13 i 14 maja 2019r.

 Dni otwarte rozpoczęły się pokazem ratownictwa i musztry w wykonaniu naszej klasy mundurowej. Następnie odbyły się spotkania  z dyrekcją szkoły. Dyrektor Dariusz Wolan i wicedyrektor Andrzej Olszyński przedstawili naszą ofertę edukacyjną, opowiedzieli o funkcjonowaniu szkoły, podkreślili atuty wyboru nauki w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia.

Po spotkaniu  młodzież zwiedziła obiekty szkolne: pracownie, warsztaty szkolne, siłownię, plac manewrowy, pokoje w internacie. W czasie zwiedzania uczniowie mogli wziąć udział w konkursach przedmiotowych.

Można było także podpatrzeć zajęcia praktyczne naszych uczniów,

Formą podsumowania Dni Otwartych był quiz dla przedstawicieli szkół (gimnazjalistów i ósmoklasistów), podczas którego mogli oni sprawdzić, co zapamiętali z pobytu w naszej szkole.

Na zakończenie quizu dyrektor wręczył nagrody zwycięzcom, a także podziękował młodzieży  i ich opiekunom za przyjazd,  poświęcony czas oraz życzył trafnych wyborów.

Dni otwarte zakończyły występy taneczne naszych uczniów oraz wspólny grill z kiełbaskami.

J. Olszyńska

 


2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-01.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-01.jpg
133.04 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-02.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-02.jpg
127.44 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-03.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-03.jpg
144.53 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-04.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-04.jpg
130.81 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-05.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-05.jpg
140.76 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-06.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-06.jpg
140.27 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-07.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-07.jpg
125.69 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-08.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-08.jpg
140.33 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-09.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-09.jpg
127.98 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-11.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-11.jpg
115.69 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-12.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-12.jpg
132.94 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-13.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-13.jpg
117.57 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-14.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-14.jpg
123.35 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-15.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-15.jpg
132.25 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-16.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-16.jpg
145.17 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-17.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-17.jpg
146.45 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-18.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-18.jpg
142.98 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-19.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-19.jpg
124.85 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-20.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-20.jpg
128.20 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-21.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-21.jpg
126.15 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-22.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-22.jpg
130.04 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-23.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-23.jpg
130.30 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-24.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-24.jpg
127.43 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-25.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-25.jpg
126.43 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-26.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-26.jpg
144.94 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-27.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-27.jpg
139.70 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-28.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-28.jpg
119.77 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-29.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-29.jpg
141.20 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-30.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-30.jpg
141.23 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-31.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-31.jpg
141.23 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-32.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-32.jpg
134.01 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-33.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-33.jpg
129.88 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-34.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-34.jpg
139.79 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-35.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-35.jpg
132.71 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-36.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-36.jpg
135.53 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-37.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-37.jpg
145.95 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-38.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-38.jpg
111.16 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-39.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-39.jpg
150.57 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-40.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-40.jpg
138.58 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-41.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-41.jpg
143.59 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-42.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-42.jpg
137.64 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-43.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-43.jpg
139.05 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-44.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-44.jpg
138.58 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-45.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-45.jpg
147.42 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-46.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-46.jpg
139.38 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-47.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-47.jpg
113.23 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-48.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-48.jpg
145.14 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-49.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-49.jpg
148.43 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-50.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-50.jpg
130.03 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-51.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-51.jpg
143.27 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-52.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-52.jpg
137.01 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-53.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-53.jpg
129.71 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-54.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-54.jpg
115.90 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-55.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-55.jpg
161.26 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-56.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-56.jpg
154.64 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-57.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-57.jpg
133.22 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-58.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-58.jpg
130.24 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-59.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-59.jpg
136.30 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-60.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-60.jpg
155.36 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-61.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-61.jpg
116.74 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-62.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-62.jpg
132.70 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-63.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-63.jpg
121.93 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-64.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-64.jpg
133.60 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-65.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-65.jpg
147.94 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-66.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-66.jpg
162.60 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-67.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-67.jpg
142.66 KB
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-68.jpg
2019_05_13_zsck-potoczek-Dni_otw-68.jpg
161.79 KB

Created by IrfanView