Dyrekcja ZSCKR w Potoczku

Dyrektor

Dariusz Wolan

 Andrzej Olszyński

WICEDYREKTOR

Hołody Marek

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Barbara Dyjach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Rudnicka

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY Powrót do góry strony