Witaj na stronie doradcy zawodowego

pomoc naszych doradców dla osmoklasistów

Uczniu, zwróć się do doradcy zawodowego gdy chcesz :

Rodzicu, zwróć się do doradcy zawodowego gdy :

Skorzystaj z pomocy szkolnego doradcy zawodowego!

 

Zapraszamy do kontaktu w formie online:

pek.ewa@zsckrpotoczek.pl
czajka.agata@zsckrpotoczek.pl

 

Cele i  zadania doradztwa zawodowego w szkole

Celem  ogólnym doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Doradca zawodowy:

 • określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane
   z wyborem dalszego kierunku kształcenia;

• wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji   

  działań związanych z doradztwem zawodowym;

• prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli  

  na działania związane z doradztwem zawodowym;

• planuje, koordynuje, monitoruje oraz promuje działania związane z

  doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy

  z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

• współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem

  zawodowym;

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem

  zawodowym;

• współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych,

  instytucjami rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego
  w  celu realizacji doradztwa zawodowego;