AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU

nowsze wiadomosci

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. 2019 – 2024

 

„ Przed Wami dni, których jeszcze nie znacie „Pan Dyrektor ZSCKR w Potoczku w czasie rozpoczęcia uroczystości zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych w dniu 26.04.2024 roku

 Dnia 26-go kwietnia 2024 roku słowa te stały się mottem przewodnim uroczystego zakończenie nauki dla klas maturalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, w Potoczku. W tym roku mury naszej szkoły opuścili uczniowie klas V BT i V  FTP Technikum im. Powstańców Styczniowych w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik  oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Pan Dariusz Wolan, w  swoim okolicznościowym przemówieniu, w którym nie zabrakło ciepłych wspomnień i  refleksji, zwrócił się do tegorocznych absolwentów z życzeniami sukcesów na egzaminie maturalnym i w dalszych wyborach przyszłej drogi życiowej. Do życzeń dla uczniów i nauczycieli dołączyli się także rodzice absolwentów. Nie zabrakło również ciepłych słów oraz życzeń od naszych maturzystów.

Podczas uroczystości absolwenci otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły oraz wychowawców, świadectwa ukończenia szkoły, a uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce  również nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla rodziców. Po oficjalnej części uroczystości odbyła uroczysta akademia  przygotowana przez uczniów klas  IV FTP i IV BT. Na zakończenie uczniowie przygotowali również dla maturzystów drobne upominki, życząc im powodzenia w dalszych wyborach życiowych.

Jolanta Olszyńska

Dorota Florczak

Absolwenci Technikum im. Powstańców Styczniowych, klasa 5 BT wraz z dyrekcją szkoły na apelu z okazji zakończenia roku klas 5 w dniu 26.04.2024 roku   Absolwenci Technikum im. Powstańców Styczniowych, klasa 5 FTP wraz z dyrekcją szkoły na apelu z okazji zakończenia roku klas 5 w dniu 26.04.2024 roku   Absolwenci Technikum im. Powstańców Styczniowych w roku szkolnym 2023/2024 w czasie uroczystości zakończenia roku oraz rozdania świadectw i nagród. 26.04.2024 roku.  Uczeń klasy 5BT Tomasz Knieja w czasie odebrania świadectwa z wyróżnieniem z rąk dyrekcji szkoły. 26.04.2024 roku.  Uczniowie kończący szkoły w czasie części artystycznej na zakończenie uroczystości rozdania świadectw maturzystom. 26.04.2024 roku.

.

___________________________________

powrót do góry strony

 

Uczestniczyliśmy w obchodach 10. rocznicy nadania imienia Ofiar Katynia Publicznej Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim

W dniu 26 kwietnia 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim odbyły się uroczystości  wieńczące  obchody 10. rocznicy nadania szkole imienia Ofiar Katynia.

Naszą szkołę reprezentowali: Pan Dariusz Wolan – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Pan Andrzej Olszyński -  z-ca dyrektora, Pani Agata Czajka – opiekun pocztu sztandarowego oraz delegacja młodzieży: Natalia Wicik, Karolina Cieślak, Jagoda Chmura, Nikoletta Matyka, Dawid Sulowski i Arkadiusz Małysz.

A. Czajka

    poczet sztandarowy w składzie od lewej: Karolina Cieślak, Arkadiusz Małysz, Jagoda Chmura, Dawid Sulowski, Nikoletta Matyka, Natalia Wicik.  delegacja młodzieży podczas mszy świętej  część oficjalna obchodów, hala sportowa w Publicznej Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim.

 

 

___________________________________

powrót do góry strony

      APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI.

  Dnia 25.04.2024 roku w ZSCKR w Potoczku pod kierownictwem pana Mariusza Sapalskiego odbył się apel z okazji Dnia Ziemi. W apelu udział wzieli uczniowie naszej Szkoły w składzie: Kamila Konopa, Patrycja Kwiatek, Nikoletta Matyka oraz Amelia Maj. Tematyką apelu były zagadnienia związane z ochroną i poszanowaniem środowiska naturalnego naszej planety.

          Zwieńczeniem apelu było rozdanie nagród uczniom, którzy 23.04.2024r wzieli udział w Drużynowym Turnieju Geograficznym z okazji obchodów Dnia Ziemi. Turniej składał się z 3 etapów: testu, pytań punktowanych dla każdej z drużyn oraz losowych pytań z wspólnej puli pytań. Turniej poprzedziły eliminacje wewnątrzklasowe.

          Podium przedstawiało sie następująco:

I miejsce : Kamila Konopa, Dawid Czuj, Szymon Kata, Patryk Bis;

II miejsce : Wojciech Góra, Damian Grot, Jakub Zarzeczny, Julia Piekut;

III miejsce : Grzegorz Bącal, Mateusz Oleszek, Oliwia Kępka, Gabriela Pietras .

          Uczniowie zostali nagrodzeni przez pana wice - dyrektora ZSCKR w Potoczku pana Andrzeja Olszyńskiego atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.

Mariusz Sapalski

Nagrodzeni uczniowie w Turnieju Geograficznym z okazji obchodów Dnia Ziemi w składzie: K. Konopa, D. Czuj, P. Bis, J. Zarzeczny, D. Grot, J. Piekut, G. Pietras i O. Kępka wraz z organizatorem apelu i turnieju M. Sapalskim oraz wicedyrektorem A. Olszyńskim.

 

___________________________________

powrót do góry strony

 

 

Uroczyste pożegnanie wychowanków internatu

W dniu 25 kwietnia 2024r. odbyło się w naszym internacie uroczyste pożegnanie wychowanków klasy V technikum. Młodsi koledzy i koleżanki, pod kierunkiem wychowawców, przygotowali część artystyczną. Kamila Konopa, Martyna Freda i Kinga Gil zaprezentowały wiersze ukazujące w satyryczny sposób sylwetki naszych wychowanków. Niesamowitych wzruszeń dostarczyły nam piosenki w wykonaniu Julii Soboń. Z uśmiechem na ustach wspólnie obejrzeliśmy prezentację, w której uwiecznione zostały wspomnienia wielu pięknych chwil z życia w internacie, bohaterów naszego wieczoru.

W imieniu wychowawców życzenia absolwentom złożyła pani Agata Czajka. Miłym akcentem było wręczenie  pamiątkowych dyplomów, antyram ze zdjęciami oraz słodkich upominków. Jako przedstawiciel absolwentów głos zabrał Tomasz Knieja, podziękował za opiekę i miło spędzony czas w internacie: „Czas spędzony tutaj pozwolił nam dorosnąć, dojrzeć, nauczyć się odpowiedzialności. W sercu każdego z nas są historie i wspomnienia, do których z sentymentem będziemy wracać”.

Uroczystość zakończyła się dyskoteką. W ostatni wieczór nasi absolwenci bawili się przy dźwiękach ulubionej muzyki.

Drodzy absolwenci pamiętajcie, że każdy z Was jest niepowtarzalnym, wyjątkowym i wartościowym młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach. Przed Wami nowe doświadczenia, powoli wkraczacie w dorosłe życie. Życzymy Wam, abyście na tej nowej drodze spotykali wspaniałych ludzi,  przeżywali niesamowite przygody, a osiągane sukcesy niech będą pięknym zwieńczeniem tej wędrówki.

Wychowawcy i wychowankowie internatu

 wychowanki internatu od lewej: Kinga Gil, Martyna Freda, Kamila Konopa, Julia Soboń prezentują część artystyczną na pożegnanie wychowanków klasy V technikum.  wychowankowie kończący szkołę od lewej: Tomasz Knieja, Kacper Tyniec, Kacper Pizoń , Piotr Gustaw, Michał Zarębski, na drugim planie wychowankowie internatu.  Tomasz Knieja przemawia w imieniu wychowanków klasy V technikum  pamiątkowe zdjęcie wychowanków z wychowawcami od lewej: p. Agata Czajka, p. Mariusz Sapalski. Michał Zarębski, p. Iwona Szkutnik, Piotr Gustaw, Kacper Pizoń, Kacper Tyniec, Tomasz Knieja, p. Damian Puzio.  slajd z prezentacji ze zdjęciami absolwentów  młodzież podczas dyskoteki

___________________________________

powrót do góry strony

Z wizytą w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej

W dniu 24 kwietnia 2024r uczniowie naszej szkoły z klas: 1 LT, 2 PTL, 3 PTL , 4 FTP odwiedzili gospodarstwo – Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Zagrodzie w gminie Siennica Różana.

Gospodarstwo posiada 1000 ha na co składają się : 820 ha gruntów ornych ,100 ha stawów z groblami, 50 ha łąk i pastwisk i 30 ha pod budynkami.

Gospodarstwo również zajmuje się chowem i hodowlą bydła mięsnego.

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się się z nowoczesną technologią chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

Anna Chodorek.

Uczniowie oraz nauczycielka Anna Chodorek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku , pani Bożena Wieleba z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim oraz panie zootechnik współpracujące z gospodarstwem w Zagrodzie.  Pani zootechnik opiekująca się gospodarstwem w Zagrodzie przedstawia zagadnienia związane z chowem bydła mięsnego.  Obora wolnostanowiskowa , w gospodarstwie stosowany jest system alkierzowy z dostępem do wybiegów dla bydła.   Uczniowie podczas demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras miesnych.  Spotkanie uczniów z prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie na terenie obiektu w którym hodowane jest bydło mięsne.

 

 

 

___________________________________

powrót do góry strony

PRAKTYKI ZAWODOWE ZSCKR POTOCZEK W GRECJI

PROJEKT NR 2023-1-PL01-KA121-VET 000126837 DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

21 kwietnia 2024r. 25 uczniów pod opieką nauczycieli: Agnieszki Kozioł, Zenona Mazura i Grzegorza Zientka, wyjechało na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Zatrzymali się w hotelu San Panteleimon, w malowniczej miejscowości Neos Panteleimonas u podnóża góry Olympos nad morzem Egejskim. W tym roku wyjechali uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych. Będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w zakładach pracy, zgodnie z ich profilami nauczania. 

Weekend spędzą na wycieczkach kulturowych, na których zapoznają się z kulturą,  historią i sztuką Grecji.

 

1.	Grupa 25 uczniów z opiekunami przed hotelem San Panteleimon  2.	Dominika Golach i Joanna Cieliczka na praktyce w hotelu   3.	Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki na praktykach w warsztacie   4.	Uczniowie technikum rolniczego: Krystian Abram, Wiktor Wojewoda, Alan Krupka, Dawid Rybak, Tomasz Serwinek na praktykach w zakładzie przetwarzającym owoce  5.	Uczniowie na plaży   1.	Wiktor Długosz, Krystian Świś , Jakub Cieśla na plaży

 

___________________________________

powrót do góry strony

 

Apel poświęcony obchodom Światowego Dnia Lekarza Weterynarii

W dniu 23 kwietnia 2024 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył się apel poświęcony obchodom Światowego Dnia Lekarza Weterynarii po raz 27 w tym roku.

Program apelu przybliżył nam na czym polega zawód weterynarza oraz z jakimi jednostkami chorobowymi musi się mierzyć w pracy na co dzień.

Uroczysty apel został przygotowany przez uczennice klasy 1 LT (technik weterynarii ) :

Kingę Miś, Darię Krzemińską , Aleksandrę Widz, Nadię Surowiec, Julię Janczak, Oliwię Łupikarz, Julię Sielską .

Anna Chodorek.

 W dniu  23 kwietnia 2024 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył się apel poświęcony obchodom Światowego Dnia Lekarza Weterynarii po raz 27 w tym roku.  Program apelu przybliżył nam na czym polega zawód weterynarza oraz z jakimi jednostkami chorobowymi musi się mierzyć w pracy na co dzień.  Uroczysty apel został przygotowany przez uczennice klasy 1 LT (technik weterynarii ) :

 

___________________________________

powrót do góry strony

TEST SPRAWNOŚCIOWY DO POLICJI

Nauczyciele wychowania fizycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w każdym roku szkolnym przeprowadzają test sprawnościowy, który jest jednym z etapów rekrutacji do Policji.
Chętni uczniowie, szczególnie klas kończących szkołę, mogą spróbować swoich sił na specjalnym torze przeszkód, którego zaliczenie wymaga wykonania ośmiu ćwiczeń w czasie krótszym niż 1 min 41 s. Zadania na torze to: okrążenie stojaków, przewroty na materacu, przenoszenie manekina, przeskoki nad płotkami lekkoatletycznymi, rzuty piłkami lekarskimi, brzuszki z piłką lekarską, pokonanie górą skrzyń gimnastycznych, bieg wahadłowy.
Test jest taki sam dla mężczyzn oraz kobiet.
Spośród uczniów przystępujących do zadania wielu osiąga wymagany limit. Być może ktoś z nich w przyszłości podejmie pracę w Policji.

Justyna Wielgus, Mariusz Karkusiewicz

1.	Uczeń Klasy V podczas rzutu piłką lekarską o wadze 3 kg na odległość 5 m.   2.	Przeskoki przez skrzynię w wykonaniu ucznia klasy II BT Dawida Posta.   3.	Emilia Łazarz podczas biegu wahadłowego.   4.	Przewroty jeden z elementów testu.   5.	Przeniesienie manekina wokół tyczki.   6.	Przeskoki przez płotki.

 

___________________________________

powrót do góry strony

23 kwietnia- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

W dniu 22 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył się apel poświęcony tematyce promującej czytelnictwo i zalety czytania. Udział w nim wzięli uczniowie z klasy 1 PT: Wicik Mariusz, Wicik Mateusz, Zosia Szwedo, Alan Jakubaszek, Sylwia Nawrocka, Oliwia Krasińska, Beata Szkutnik i Paweł Sender pod kierunkiem Diany Sadowskiej i Heleny Ślusarz.
Pomysł organizacji Dnia Książki powstał w Katalonii – w 1926 roku. Inicjatorem był wydawca z Walencji Vicente Clavel Andrés. Święto to jest organizowane od 1995 roku przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Ustanowiono symboliczną datę 23 kwietnia jako Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
23 kwietnia to również dzień praw autorskich. W Polsce ustawa o prawie autorskim zaczęła działać dopiero od 1994 roku, aby przeciwdziałać piractwu. Prawo autorskie zgodnie z ustawą to „przepisy prawne określające uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego lub naukowego”. Obecnie obowiązująca ustawa określa: autorskie prawa osobiste i majątkowe. Bardzo ważne jest to, że autorskie prawa majątkowe są zbywalne i ograniczone w czasie – trwają od momentu powstania dzieła przez całe życie twórcy i wygasają 70 lat po śmierci autora.
W szkole apel o książce był doskonałą okazją zaproszenia wszystkich uczniów do biblioteki nie tylko od święta, ale również na co dzień, aby poprzez książki rozwijać wszystkie swoje możliwości, zainteresowania, talenty, aż po pasje zawodowe.
Podsumowania aspektów związanych z wartością czytania dokonał kierownik pan Marek Hołody, dziękując uczniom kl.1 PT za występ.
Diana Sadowska, Helena Ślusarz


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – 22.04.2024r.- Młodzież z klasy 1 PT: Wicik Mariusz, Wicik Mateusz, Zosia Szwedo, Alan Jakubaszek, Sylwia Nawrocka, Oliwia Krasińska, Beata Szkutnik i Paweł Sender na płycie boiska Hali sportowej.   Apel -Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich– 22.04.2024r.- Młodzież na apelu: Wicik Mariusz, Wicik Mateusz, Zosia Szwedo, Alan Jakubaszek, Sylwia Nawrocka, Oliwia Krasińska, Beata Szkutnik i Paweł Sender na płycie boiska Hali sportowej.  Podsumowanie apelu przez kierownika pana Marka Hołodego - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Na zdjęciu również uczniowie z klasy 1 PT: Wicik Mariusz, Wicik Mateusz, Zosia Szwedo, Alan Jakubaszek, Sylwia Nawrocka, Oliwia Krasińska, Beata Szkutnik i Paweł Sender na płycie boiska Hali sportowej ZSCKR w Potoczku – 22.04.2024r.

___________________________________

powrót do góry strony

 

MISTRZOSTWA POWIATU W KOSZYKÓWCE 3X3

Drużyna chłopców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zajęła I miejsce w Powiatowej Licealiadzie wotwarcie zawodów. Powitanie drużyn startujących: ZSCKR w Potoczku, ZS w Janowie Lubelskim, ZST w Janowie Lubelskim, LO w Janowie Lubelskim, - Powiatowa Licealiada w koszykówce 3x3 - Janów Lubelski 19.04.2024 r koszykówce 3x3, natomiast nasze dziewczęta zakończyły rywalizację na trzeciej pozycji. Zawody odbyły się 19 kwietnia 2024 r. w hali sportowej ZS w Janowie Lubelskim z udziałem trzech miejscowych szkół: LO, ZST, ZS oraz naszych reprezentacji. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców.
Koszykarze ZSCKR w Potoczku wygrali wszystkie mecze zdobywając puchar za mistrzostwo powiatu, zaś dziewczęta po zwycięstwie nad ZST w Janowie Lubelskim uplasowały się na trzecim stopniu podium.
Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Vanesa Czaja, Karolina Cieślak, Gabriela Oszust, Kinga Miś, Dominika Pizoń, Aleksandra Widz – opiekun p. Justyna Wielgus.
Reprezentację chłopców tworzyli: Jakub Zarzeczny, Paweł Baran, Krystian Świś, Jakub Cieśla, Szymon Wiśniewski, Arkadiusz Baran – opiekun p. Mariusz Karkusiewicz.
Końcowa klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:
Kategoria dziewcząt
I miejsce
ZS w Janowie Lubelskim
II miejsce – LO
w Janowie Lubelskim
III miejsce – ZSCKR w Potoczku
IV miejsce – ZST w Janowie Lubelskim
Kategoria chłopców
I miejsce – ZSCKR w Potoczku
II miejsce – LO w Janowie Lubelskim
III miejsce - ZS
T w Janowie Lubelskim
IV miejsce –
ZS w Janowie Lubelskim
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Justyna Wielgus, Mariusz Karkusiewicz

drużyna chłopców ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z ZST Janów Lubelski -Powiatowa Licealiada w koszykówce 3x3 - Janów Lubelski 19.04.2024 r  drużyna dziewcząt ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z LO Janów Lubelski -Powiatowa Licealiada w koszykówce 3x3 - Janów Lubelski 19.04.2024 r  zawodniczka ZSCKR w Potoczku Vanesa Czaja z dyplomem za III m, pierwszy z lewej nauczyciel wf ZS w Janowie Lubelskim Cezary Dobrowolski- Powiatowa Licealiada w koszykówce 3x3 - Janów Lubelski 19.04.2024 r  zawodnik ZSCKR w Potoczku Jakub Zarzeczny z pucharem i dyplomem za I m, pierwszy z lewej- Cezary Dobrowolsk, nauczyciel wf ZS w Janowie Lubelskim, pierwszy z prawej -Jarosław Mędrek, nauczyciel wf ZST w Janowie Lubelskim - Powiatowa Licealiada w koszykówce 3x3 - Janów Lubelski 19.04.2024 r.   pamiątkowe zdjęcie drużyny chłopców ZSCKR Potoczek, pierwszy z lewej -  pamiątkowe zdjęcie drużyny dziewcząt ZSCKR Potoczek, pierwsza z prawej -nauczycielka wf Justyna Wielgus- Powiatowa Licealiada w koszykówce 3x3 - Janów Lubelski 19.04.2024 r. 

 

___________________________________

powrót do góry strony

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny.

W środę, 19 kwietnia 2024r. w Janowie Lubelskim odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, w którym rywalizowali uczniowie czterech szkół średnich z terenu Powiatu Janowskiego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej, podczas której młodzi kierowcy musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego i historii polskiej motoryzacji oraz praktycznej, sprawdzającej umiejętności obsługi samochodu i jazdy po wyznaczonym torze.

Naszą Szkołę reprezentował zespół, który w konkursie zajął II miejsce w składzie: Zioło Dawid (kl. II BTF) Rycerz Szymon (kl. IV BT) Zdybel Krzysztof (kl. IV BT), pod opieką Grzegorza Zientka, nauczyciela i instruktora nauki jazdy.

Turniej odbył się pod patronatem Polskiego Związku Motorowego, Kuratorium Oświaty
i Komendy Głównej Policji, zaś nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali janowscy policjanci.

            Uczestnikom gratulujemy zajęcia II miejsca i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

 konkurs motoryzacyjny 2024.04.19  Zdybel Krzysztof klasa IV BT  konkurs motoryzacyjny 2024.04.19  od lewej Zdybel Krzysztof klasa IV BT od prawej Zioło Dawid klasa II BTF  konkurs motoryzacyjny 2024.04.19  Rycerz Szymon klasa IV BT  konkurs motoryzacyjny 2024.04.19 od lewej Zdybel Krzysztof klasa IV BT Grzegorz Zientek nauczyciel, Zioło Dawid klasa II BTF i Rycerz Szymon klasa IV BT 

___________________________________

powrót do góry strony

Próbna ewakuacja internatu

W dniu 18 kwietnia 2024, w internacie odbyły się ćwiczenia z próbnej ewakuacji budynku. Uczniowie dosyć sprawnie opuścili budynek i pod nadzorem wychowawców, udali się na miejsce zbiórki na boisku szkolnym. Po zakończonych czynnościach, wszyscy uczestnicy na stołówce szkolnej ćwiczyli resuscytacje krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem defibrylatora.

Mariusz Zabiegliński

Krzysztof Kurasiewicz

 

Uczniowie internatu w punkcie zbiórki na boisku szkolnym  Uczniowie wykonujący pokaz RKO z u użyciem defibrylatora  Uczniowie wraz z opiekunem biorący udział w pokazie RKO.

 

___________________________________

powrót do góry strony

SZKOLNY TURNIEJ BILARDOWY

W internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 18 kwietnia 2024 r. odbył się Finał Szkolnego Turnieju Bilardowego w odmianę gry–8 bil, którego organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy z wychowawcami internatu.
Z uwagi na liczne grono młodzieży zainteresowanej grą w zawodach, zostały one podzielone na dwa etapy. Najpierw odbyły się eliminacje wśród uczniów mieszkających w internacie, a następnie turniej finałowy już z możliwością udziału uczniów spoza internatu.
Rozgrywki finałowe przeprowadzono
systemem „pucharowym do dwóch przegranych”.
Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji I miejsce zajął Paweł Baran z kl. 3BTF, II miejsce – Kacper Tyniec z kl. 5BT, III miejsce – Jakub Cieśla z kl. 2BT. Gratulujemy!
Mariusz Karkusiewicz

pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju finałowego, pierwsze z lewej wychowawczyni internatu Agata Czajka, pierwszy z prawej nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz – Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 18.04.2024r.  Jakub Cieśla podczas rozbicia trójkąta na początku pojedynku – Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 18.04.2024r.  Paweł Baran podczas pojedynku finałowego – Turniej Bilardowy o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 18.04.2024r.  Marcel Jesionek w grze eliminacyjnej podczas Turnieju Bilardowego o Mistrzostwo ZSCKR w Potoczku – 18.04.2024r.

___________________________________

powrót do góry strony

PROZDROWOTNY KONKURS KULINARNY  DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku został zorganizowany międzyszkolny konkurs ósmoklasistów.

Młodzież klas 8 z terenu gminy Potok Wielki i okolic została zaproszona do udziału w dwuetapowym konkursie o żywieniu:

 I ETAP- NAPISANIE RECEPTURY NA SAŁAKĘ WIOSENNĄ I PRZEDSTAWIENE AUTORSKIEGO WYKONANIA NA ZDJĘCIU. 

II ETAP- TEST O TEMATYCE PROZDROWOTNEJ W ZSCKR W POTOCZKU – W PRACOWNIACH GASTRONOMICZNYCH.

Konkurs miał  na celu:7.	Wspólne zdjęcie osób nagrodzonych

- rozwijanie zainteresowań uczniów ze szkół podstawowych żywieniem i jego oddziaływaniem na organizm człowieka,
- upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia,
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
- zapobieganie otyłości i nadwadze,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami,
- promocja szkoły wśród uczniów.

W DNIU 15 KWIETNA 2024 r. odbył się drugi etap konkursu i podsumowanie wyników.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Potoczka, Potoka Wielkiego i Potoka-Stany.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Julia Grzesiak

II miejsce- Oliwia Wilk

III miejsce  - Kinga Lenart.

Komisja konkursowa wyróżniła również pracę Julii Martyna, Adriana Szarama i Mai Winiarczyk.

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy kreatywności i pomysłowości. Serdecznie dziękujemy za udział w prozdrowotnych formach aktywności praktyczno-intelektualnej.

                                                                       Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych

 1.	Uczniowie klasy II PTL przygotowani do pokazu z nakrywania do stołu . Podstawowe elementy obsługi kelnerskiej.   1.	Uczniowie klas podstawowych podczas testu teoretycznego o tematyce prozdrowotnej.  3.	Pokaz podstawowych zasad w składaniu serwetek .  4.	Ćwiczenia z nakrywania do stołu uczniów klas podstawowych pod okiem doświadczonych kolegów z klasy II PTL.  5.	Wręczenie nagrody za zajęcie miejsca III   6.	Wręczenie nagrody za zajęcie miejsca I  8.	Zdjęcie z opiekunami i wszystkimi osobami biorącymi udział w konkursie oraz nauczycielami przedmiotów gastronomicznych z naszej szkoły.  

___________________________________

powrót do góry strony

 

Kwalifikacje rolnicze w zasięgu ręki

Dobiegła końca kolejna edycja kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji ROL.04. - prowadzenie produkcji rolniczej, wyodrębnionej w zawodzie: rolnik 613003.  W dniu 14 kwietnia 2024r. słuchacze otrzymali stosowne ZAŚWIADCZENIA o ukończeniu kursu.  Uprawniają one do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.

 Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Słuchacz  po ukończeniu kursu jest przygotowany do wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,  zwierzęcej, prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

Kurs jest adresowany do osób, które chcą dokonać zakupu ziemi rolnej, przy czym wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków, chcą nabyć ziemię rolną w przetargu za pośrednictwem KOWR-u, uzyskały, lub chcą uzyskać premię dla młodego rolnika lub inne wsparcie ze środków UE, chcą przejąć gospodarstwo rolne, z różnych innych przyczyn są zainteresowane pozyskaniem kwalifikacji w tym zawodzie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku prowadzi ciągły nabór i uruchamia kolejne edycje kursów. Zapraszamy osoby zainteresowane nabyciem kwalifikacji rolniczych.                      

                                                                                                                                                                                                   Słuchacze kursu kwalifikacyjnego ROL.04. Okres trwania kursu od wrzesień 2022r do kwiecirń 2024r.

 

___________________________________

powrót do góry strony

 

Wywiadówka w ZSCKR w Potoczku Dyrektor przemawiający na Wywiadówce ogólnej - SPOTKANIE – 14.04.2024r. na hali sportowej w ZSCKR w Potoczku.

W niedzielę 14 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:30 na stołówce Internatu odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy mieszkają w Internacie.

Następnie o godzinie 14:00 na hali sportowej odbyło się spotkanie z rodzicami wszystkich klas.

Na wywiadówce ogólnej były poruszane zagadnienia:

- Zapoznanie rodziców ze Standardami ochrony nieletnich przedstawiła pedagog pani Maria Wolan.

- Rekrutacja szkoły - przedstawiła pani Dorota Florczak.

- Zielone AGRO SHOW w Potoczku i Konkurs orki jesiennej - przedstawił pan Paweł Nieściur.

- Ogłoszenia ze zwróceniem uwagi na dni wolne od zajęć dydaktycznych do końca roku szkolnego podał dyrektor szkoły Dariusz Wolan. Następnie zaprosił wszystkich na zwiedzanie nowych warsztatów szkolnych oraz poczęstunek przygotowany przez młodzież z Technikum z zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych pod nadzorem pań uczących w gastronomii.

Na koniec odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami w klasach.

Wszyscy nauczyciele do godziny 16:00 byli do dyspozycji rodziców w pokoju nauczycielskim.

Diana Sadowska

Wywiadówka ogólna - SPOTKANIE – 14.04.2024r. na hali sportowej w ZSCKR w Potoczku - Grono pedagogiczne.   Rodzice na wywiadówce ogólnej - SPOTKANIU – 14.04.2024r. na trybunach hali sportowej w ZSCKR w Potoczku.   Wywiadówka ogólna - SPOTKANIE – 14.04.2024r. poczęstunek przygotowany przez młodzież z Technikum z zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych pod nadzorem pań uczących w gastronomii.

 

___________________________________

powrót do góry strony 

I Turniej Badmintona Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W ZSCKR w Nowosielcach odbył się I Turniej Badmintona Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zawodach, które rozegrano 13.04.2024 r. wzięło udział 13 zespołów złożonych z pracowników oświaty szkół rolniczych. Wśród startujących drużyn byli również reprezentanci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Pamiątkowe zdjęcie drużyny ZSCKR Potoczek - od lewej stoją: Piotr Spyra, Mariusz Karkusiewicz, Justyna Wielgus, Ewa Dycha -I Turniej Badmintona Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Nowosielce 13.04.2024 r.

Najwyższe miejsce z naszych zawodników zajął pan Mariusz Karkusiewicz, który w grze pojedynczej mężczyzn zdobył III miejsce.
Pani Ewa Dycha i pan Piotr Spyra w grze mieszanej dotarli do drugiego etapu rozgrywek. Pani Justyna Wielgus w grze pojedynczej kobiet zakończyła rywalizację na fazie grupowej, ale otrzymała od organizatorów specjalną nagrodę najlepszej zawodniczki na tym etapie zawodów. Poziom turnieju był wysoki i wyrównany, w wielu meczach decydował tie – break.

Tym bardziej cieszy dobry występ naszej ekipy.

 Mariusz Karkusiewicz

Pani Justyna Wielgus podczas gry pojedynczej kobiet- I Turniej Badmintona Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Nowosielce 13.04.2024 r.  Pani Ewa Dycha i pan Piotr Spyra podczas gry mieszanej- I Turniej Badmintona Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Nowosielce 13.04.2024 r.  Pan Mariusz Karkusiewicz podczas gry pojedynczej mężczyzn- I Turniej Badmintona Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Nowosielce 13.04.2024 r.  Uroczyste zakończenie turnieju. Pani Justyna Wielgus z ZSCKR w Potoczku z pucharem (w środku), pierwsza z lewej Magdalena Gajewska - wójt gminy Zarszyn, pierwszy z prawej Tomasz Prawda - dyrektor ZSCKR w Nowosielcach - I Turniej Badmintona Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Nowosielce 13.04.2024 r.  Uroczyste zakończenie turnieju. Pan Mariusz Karkusiewicz z ZSCKR w Potoczku z pucharem (w środku), pierwsza z lewej Magdalena Gajewska - wójt Gminy Zarszyn, pierwszy z prawej Tomasz Prawda - dyrektor ZSCKR w Nowosielcach - I Turniej Badmintona Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW o puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Nowosielce 13.04.2024 r. 

___________________________________

powrót do góry strony

 

Wycieczka: Kraków – Zakopane 11, 12 kwietna 2024r.

Przepiękna pogoda, wyśmienite humory i atrakcyjne miejsca do zwiedzania i wypoczynku. To wszystko zabrali ze sobą i mieli zapewnione wychowankowie internatu - uczniowie ZSCKR w Potoczku. Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły,  wyjazd został częściowo dofinansowany  za aktywność artystyczną i sportową dla grupy osiemnastu chłopców. Organizatorami wyjazdu byli wychowawcy internatu.

Wielka Krokiew, od lewej: Marian Giska, Patryk Grządka, Szymon Wilk, Tomasz Hyjek, Dominik Jasiński, Arkadiusz Baran, Skica Adrian, Paweł Baran, Wiktor Wojewoda, Dominik Przywara, Jakub Smoczyński, Radosław Okoń, Tomasz Serwinek, Filip Grządka, Damian Puzio, Jakub Pataraniak

Zamek królewski w Krakowie na wawelskim wzgórzu w dawnej stolicy Piastów i Jagiellonów był pierwszym przystankiem na mapie wycieczki. Pani przewodnik w interesujący sposób przypomniała krótką historię Krakowa, płynnie przechodząc do właściwego tematu, bogatej lekcji historii w komnatach zamkowych dotyczącej odsieczy wiedeńskiej i zdobyczy przywiezionych przez króla Jana III Sobieskiego w 1863 roku.  Artefakty historyczne zdobyte w bitwie i pod Wiedniem, po pogromie wojsk tureckich pod wodzą Wielkiego Wezyra Kara Mustafy w postaci zbroi, uprzęży, oręża, różnego rodzaju uzbrojenia, najlepiej obrazują zamieszczone fotografie. Po zakończeniu pięknej lekcji historii odwiedziliśmy wawelskiego smoka ziejącego ognie nad brzegiem Wisły. Drogą królewską w pięknym słońcu dotarli wszyscy na krakowski rynek, gdzie przywitał nas trębacz hejnałem z wieży kościoła mariackiego. Spacer po rynku, odwiedzenie sukiennic i złożenie pokłonu wielkiemu polskiemu wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi zakończyło wizytę w prastarej stolicy.

Zakopane przywitało nas relaksującą kąpielą w Termach Zakopiańskich  z pięknym widokiem na Tatry. Obfita obiadokolacja na kwaterze w wilii Bernadetta w Białym Dunajcu i ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasy i zapachem góralskich oscypków,  zakończyło bogaty pierwszy dzień.

Początek drugiego dnia to 8.00 pobudka, śniadanie, punktualny wyjazd do Zakopanego i marsz pod Wielką Krokiew, najbardziej znaną polską skocznię narciarską. Bonus w postaci bezchmurnego nieba na szlaku wokół krokwi , przepiękne widoki , rześkie powietrze, czysty górski strumień to atrybuty którymi góry oprócz wysokości górują nad innymi rejonami. Czas wolny i spacer po zakopiańskich Krupówkach  to obowiązkowy element każdej wycieczki dla „Ceprów”.

Po małym odpoczynku na Krupówkach wszyscy „zdobyli” Gubałówkę mijając po drodze pasące się owce. Wysiłek wynagrodziła natura pięknym lazurowym błękitem, dzięki czemu w całej okazałości  można było podziwiać góry po horyzont dookoła, po czym powrót uwieńczony gromkimi brawami dla sympatycznego kierowcy na parkingu przed internatem.

Marian Giska, Damian Puzio

Zamek na Wawelu, od lewej: Jakub Pataraniak, Radosław Okoń, Tomasz Hyjek, Wiktor Wojewoda, Patryk Grządka, Filip Grządka, Dominik Przywara, Kacper Drozda, Szymon Wilk, Damian Puzio, Marian Giska, Paweł Baran, Adrian Kuziora, Tomasz Serwinek, Adrian Skica, Arkadiusz Baran, Krystian Abram, Jakub Smoczyński, Dominik Jasiński  Fotografia przy Kaplicy Zygmuntowskiej, od lewej: Jakub Pataraniak, Paweł Baran, Adrian Kuziora, Tomasz Hyjek, Jakub Smoczyński, Patryk Grządka, Filip Grządka, Kacper Drozda, Szymon Wilk, Arkadiusz Baran, Adrian Skica, Wiktor Wojewoda, Dominik Przywara, Marian Giska, Sebastian Jugaszek, Radosław Okoń, Tomasz Serwinek, Krystian Abram, Dominik Jasiński  Lekcja muzealna na Wawelu pt. – Trofea odsieczy wiedeńskiej, od lewej: Adrian Kuziora, Paweł Baran, Arkadiusz Baran, Sebastian Jugaszek, Wiktor Wojewoda, Tomasz Hyjek, Dominik Przywara, Dominik Jasiński  Jedna z komnat na Wawelu w tle namiot spod Wiednia, od lewej: Adrian Kuziora, Dominik Przywara, Patryk Grządka  Dalszy ciąg lekcji muzealnej, w tle Pani prowadząca wykład, opancerzenie z czasów Jana III Sobieskiego, a także uczniowie  uczniowie, od lewej: Paweł Baran, Wiktor Wojewoda, Tomasz Hyjek  – Fotografia przedstawiająca płaszcz kawalera Orderu Świętego Ducha Jana III Sobieskiego  Sukiennice, opiekun wycieczki Pan Marian Giska  Dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu, od lewej: Damian Puzio, Kacper Drozda, Filip Grządka, Patryk Grządka, Tomasz Serwinek, Adrian Skica, Szymon Wilk, Radosław Okoń, Arkadiusz Baran, Paweł Baran, Adrian Skica, Marian Giska, Jakub Smoczyński, Dominik Jasiński, Tomasz Hyjek, Jakub Pataraniak  Fotografia u stóp ziejącego Smoka wawelskiego, od lewej: Radosław Okoń, Tomasz Hyjek, Tomasz Serwinek, Arkadiusz Baran, Adrian Kuziora, Patryk Grządka, Kacper Drozda, Filip Grządka, Dominik Przywara, Baran Paweł, Jakub Smoczyński, Jakub Pataraniak, Damian Puzio  Fotografia przy pomniku Adama Mickiewicza w Krakowie, od lewej: Jakub Pataraniak, Patryk Grządka, Tomasz Hyjek, Kacper Drozda, Filip Grządka, Adrian Skica, Szymon Wilk, Dominik Jasiński, Arkadiusz Baran, Kuziora Adrian, Marian Giska, Paweł Baran, Dominik Przywara, Sebastian Jugaszek, Radosław Okoń, Tomasz Serwinek, Wiktor Wojewoda, Krystian Abram  Zdjęcie przedstawiające grupę wycieczkową na Termach Zakopiańskich, od lewej: Adrian Skica, Adrian Kuziora, Tomasz Hyjek, Filip Grządka, Kacper Drozda, Dominik Jasiński, Jakub Smoczyński, Paweł Baran, Tomasz Serwinek, Radosław Okoń, Dominik   Zdjęcie nr. 13 – Grupa szkolna na ul. Krupówki, od lewej: Dominik Jasiński. Damian Puzio, Kacper Drozda, Jakub Smoczyński, Adrian Skica, Jakub Pataraniak, Arkadiusz Baran, Filip Grządka, Patryk Grządka, Adrian Skica, Radosław Okoń, Paweł Baran, Marian Giska, Tomasz Hyjek, Wiktor Wojewoda, Sebastian Jugaszek, Tomasz Serwinek   Uczniowie na szlaku turystycznym, od lewej: Paweł Baran, Szymon Wilk, Jakub Smoczyński, Arkadiusz Baran, Filip Grządka, Kacper Drozda, Marian Giska, Patryk Grządka, Tomasz Hyjek  Szlak turystyczny, wejście wycieczki na Gubałówkę, od lewej: Paweł Baran, Jakub Smoczyński, za nimi – Szymon Wilk, Arkadiusz Baran, Adrian Skica, Dominik Jasiński  Grupa szkolna na Gubałówce w tle Góry Tatry, od lewej: Patryk Grządka, Kacper Drozda, Filip Grządka, Sebastian Jugaszek, Dominik Przywara, Radosław Okoń, Tomasz Serwinek, Wiktor Wojewoda, Abram Krystian, Szymon Wilk, Adrian Skica, Arkadiusz Baran, Damian Puzio, Adrian Kuziora, Tomasz Hyjek, Paweł Baran Dominik Jasiński, Marian Giska Jakub Smoczyński, Jakub Pataraniak  

___________________________________

powrót do góry strony


XLVII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWIUR)

12 kwietnia 2024 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się okręgowa edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWIUR).

Uczniowie rywalizowali w pięciu blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu oraz weterynaria. Konkurujący ze sobą uczniowie mieli do rozwiązania zadania testowe oraz praktyczne. W tym roku szkolnym szkołę reprezentowali: Patryk Bis, Aleksandra Student, Maksymilian Kowalik, Mateusz Oleszek oraz Tomasz Knieja.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju.

Jacek Galek

Mariusz Zabiegliński

Uczestnicy olimpiady wraz z nauczycielem Jackiem Galkiem przed budynkiem Rektoratu UP w Lublinie  Uczniowie przed Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. 

___________________________________

powrót do góry strony 

Zmiana terminu spotkania z rodzicami

Na 7 kwietnia 2024 r. mieliśmy zaplanowane spotkanie z rodzicami.

Na ten dzień zostały zaplanowane wybory samorządowe.

W związku z tym spotkanie z rodzicami przenosimy z 7 kwietnia 2024r. na 14 kwietnia 2024r.

Spotkanie ogólne rozpocznie się na hali sportowej o godz. 14:00.

Dla rodziców mieszkańców internatu spotkanie odbędzie o godz. 13:30 w internacie.

___________________________________

powrót do góry strony

 

Szkolenie „Nie bójmy się ratować”1.	Zdjęcie grupowe wszystkich n-li odbywających szkolenie z pierwszej pomocy.

W dniu 11 kwietnia 2024 r. we czwartek odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy pod hasłem „Nie bójmy się ratować".

Program szkolenia obejmował:

-udzielanie pierwszej pomocy

- wybieranie numeru alarmowego

- sprawdzenie parametrów życiowych człowieka

- udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Nauczyciele mieli możliwość poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomach i innych materiałach pomocniczych, dowiedzieli się praktycznych rzeczy jak się zachować podczas udzielania pierwszej pomocy i jak nieść pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.

Diana Sadowska

2.	N-le ćwiczący na fantomie podczas szkolenia z pierwszej pomocy dnia 12.04.24 r.  3.	Pan prowadzący pokazujący pierwszą pomoc przy zakrztuszeniu.  4.	N-lka pokazująca na prowadzącym pierwszą pomoc przy zakrztuszeniu dnia 12.04.24 r.  5.	N-le podczas szkolenia z pierwszej pomocy przy fantomie robiący sztuczne oddychanie.

 

 

___________________________________

powrót do góry strony

 

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ

Reprezentacja ZSCKR w Potoczku zajęła II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w piłce nożnej chłopców, która odbyła się 10 kwietnia 2024 r. w Janowie Lubelskim z udziałem trzech miejscowych szkół: LO, ZST, ZS oraz naszej drużyny. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Piłkarze ZSCKR w Potoczku zanotowali jedno zwycięstwo i dwa remisy, co dało w końcowej klasyfikacji wicemistrzostwo powiatu.
Nasza drużyna pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Mariusza Karkusiewicza wystąpiła w składzie: Kacper Kiszka, Dominik Kaproń, Dominik Przywara, Jakub Zarzeczny, Patryk Fila, Jakub Cieśla, Szymon Michalec, Filip Sulowski, Piotr Muszak, Karol Majewski, Dawid Sołtys, Krystian Bryczek.
Końcowa klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - ZST w Janowie Lubelskim
II miejsce – ZSCKR w Potoczku
III miejsce – LO w Janowie Lubelskim
IV miejsce – ZS w Janowie Lubelskim
Gratulujemy dobrego występu i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Mariusz Karkusiewicz

otwarcie mistrzostw. Powitanie drużyn startujących: ZSCKR w Potoczku, ZS w Janowie Lubelskim, ZST w Janowie Lubelskim, LO w Janowie Lubelskim, - Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców- Janów Lubelski 10.04.2024 r  drużyna chłopców ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z ZS Janów Lubelski- Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców- Janów Lubelski 10.04.2024 r  drużyna chłopców ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z LO Janów Lubelski- Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców- Janów Lubelski 10.04.2024 r  kapitan ZSCKR w Potoczku Kacper Kiszka odbiera dyplom za II m z rąk dyr ZST w Janowie Lubelskim Iwony Pająk- Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców- Janów Lubelski 10.04.2024 r  pamiątkowe zdjęcie drużyny ZSCKR w Potoczku – pierwszy z prawej nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz- Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców- Janów Lubelski 10.04.2024 r   

___________________________________

powrót do góry strony

Wizyta w PANS w Chełmie

Rolnictwo, dietetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne – o tych m.in. kierunkach studiów mogli zasięgnąć informacji zainteresowani uczniowie klas IV Technikum, którzy w dniu 10 kwietnia 2024 r. uczestniczyli w Drzwiach Otwartych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Podczas pobytu uczniowie mieli okazję zwiedzić uczelnię i zapoznać się z bazą dydaktyczną, wziąć udział w pokazach, wykładach i warsztatach oraz porozmawiać ze studentami i wykładowcami.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie to innowacyjna i nowoczesna uczelnia publiczna, która od 2001 r. kształci w obszarach nauk ścisłych, lotniczych, inżynieryjno-technicznych, rolniczych, społecznych i medycznych.

                                                                           Dorota Florczak

 Wizyta uczniów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chemie, 10.04.2024r.;  Wizyta uczniów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chemie, 10.04.2024r.;  Wizyta uczniów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chemie, 10.04.2024r.;  Wizyta uczniów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chemie, 10.04.2024r.;  Wizyta uczniów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chemie, 10.04.2024r.; 

___________________________________

powrót do góry strony

 

„Zdrowe żywienie - to mądre myślenie!”

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia przeprowadzony został szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu. Celem tego konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zasad racjonalnego żywienia, a także promocja zdrowego stylu życia. Konkurs skierowany był do wychowanków internatu i polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 26 pytań. Do konkursu zgłosiło się 12 osób. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęły ex aequo Kamila Konopa z klasy 4 FTP oraz Zuzanna Bącal z klasy 2 PT– uzyskały po 24 punkty na 26 możliwych.

II miejsce zajął Paweł Baran z klasy 3 BTF  z wynikiem 19 punktów.

III miejsce zajęła Nikoletta Matyka z klasy 2 PT  - zdobyła 18 punktów                         

W dniu 9.04.2024r. dyrektor szkoły Dariusz Wolan uroczyście wręczył uczniom dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potoku Wielkim.

                                                                                                                      Ewa Pęk

Opis zdjęć : Konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym żywieniu – 9.04.2024r. zdjęcie 1 – zwycięzcy konkursu wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu: Zuzanna Bącal z klasy 2 PT, Paweł Baran z klasy 3 BTF, Nikoletta Matyka z klasy 2 PT.

 

 

 

___________________________________

powrót do góry strony

Światowy Dzień Zdrowia   

W dniu 9 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył się apel z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Udział w apelu wzięli uczniowie z klasy 1PT oraz 2PT.

Światowy Dzień Zdrowia upamiętnia rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Celem obchodów święta jest poruszenie najważniejszych problemów zdrowotnych dotyczących społeczeństwa na świecie. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest „Moje zdrowie, moje prawo

Bardzo ważnym elementem obchodów tego święta były życzenia składane pracownikom Ośrodka Zdrowia w Potoczku.

                                                                                                            Agnieszka Zarzeczna.

 

Apel- część artystyczna   Występ uczniów kl.1PT i 2PT podczas apelu. Podczas apelu uczniowie przedstawili wiele rad i wskazówek jak dbać i szanować swoje zdrowie.Występ uczniów kl.1PT i 2PT podczas apelu. Podczas apelu uczniowie przedstawili wiele rad i wskazówek jak dbać i szanować swoje zdrowie.  Występ muzyczny uczennic z kl.2 PT. Uczennice kl.2PT zaśpiewały piosenkę ,która przybliżyła nam problem palenia ,używek które negatywnie wpływają na nasze zdrowie.           Podziękowania Dyrektora naszej szkoły Dariusza Wolana. Pan Dyrektor podziękował paniom przedmiotów gastronomicznych za pięknie przygotowany apel, a uczniom za występ i zaangażowanie .  Podziękowania dla Służby Zdrowia . Uczennice kl.2 PT na zajęciach praktycznych upiekły pyszną szarlotkę

 

___________________________________

powrót do góry strony

 

Konkurs historyczny „Polska – Węgry – Historia Przyjaźni”

Czternastu uczniów z klas I –IV Technikum wzięło udział w konkursie historycznym „Polska – Węgry –Historia Przyjaźni”, który odbył się 8 kwietnia 2024r. w naszej szkole pod opieką Doroty Florczak. Konkurs organizowany po raz trzeci przez Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka na celu m.in. zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich oraz podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy dwoma narodami.

Uczniowie rozwiązując test wiedzy musieli w tym roku wykazać się szczegółową wiedzą z dziejów polsko – węgierskich w XX wieku. Prace  uczniów sprawdzane były przez p. Damiana Puzio i Mariusza Sapalskiego, a wśród grona osób, które najlepiej poradziły sobie z zadaniem znaleźli się: Karolina Lisek z kl. IV FTP, Piotr Oszust z kl. II BTF, Błażej Brodowski z kl. I BT, Łukasz Kozik z kl. III BTF, Aleksandra Student z kl. II PTL.

Tytuł finalisty konkursu zdobyła Karolina Lisek uzyskując wymagane 85% za rozwiązanie zadań i tym samym weźmie udział w II etapie, który odbędzie się 29 kwietnia w Lublinie. Główną nagrodą w konkursie jest 4000 zł.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy wiedzy, a Karolinie życzymy sukcesu w etapie finałowym!

 Dorota Florczak

 

Konkurs historyczny „Polska – Węgry – Historia Przyjaźni” – 08.04.2014r.	– uczniowie klas I- IV Technikum podczas rozwiązywania testu na konkursie historycznym „Polska – Węgry – Historia Przyjaźni” – ZSCKR w Potoczku, 08.04.2014r.

 

 

___________________________________

powrót do góry strony 

Konkurs „Sałatki w wiosennym wydaniu”Konkurs „Sałatki w wiosennym wydaniu”

 W ZSCKR w Potoczku propagowany jest zdrowy styl życia zgodny z zaleceniami Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Jednym z przykładów takiej promocji jest przeprowadzony 8 kwietnia 2024r.  konkurs kulinarny pod hasłem „Sałatki w wiosennym wydaniu”.

Konkurs składał się z dwóch etapów pisemnego w formie testu 40 pytań o zdrowym odżywianiu oraz z praktycznego polegającego na sporządzeniu  sałatki w drużynach dwuosobowych.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce zajęły: Aleksandra Dziurda i Gabriela Oszust

II miejsce zajęły: Zofia Jach i Karolina Cieślak

III miejsce zajęli: Beata Szkutnik i Mariusz Wicik.

Kolejne miejsca zajęły: Kinga Gil z Jolą Poniewozik, Kinga Czop z Zuzanną  Bącal oraz Marcin Kuś z Dominikiem Przywara.

Wymienieni uczniowie przy okazji apelu na  Światowy Dzień Zdrowia otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły pana Dariusza Wolana dyplomy i ciekawe nagrody do rozwijania talentów gastronomicznych.

Młodzieży serdecznie gratulujemy i zachęcamy do angażowania się w przyszłości w podobne inicjatywy.

Helena Ślusarz, Justyna Wielgus

Konkurs „Sałatki w wiosennym wydaniu”  2.	Uczennice Karolina Cieślak i Zofia Jach podczas pracy i przygotowywania dania konkursowego.   2.	Uczennice Karolina Cieślak i Zofia Jach podczas pracy i przygotowywania dania konkursowego.   4.	Chłopcy z klasy II PTL podczas pracy i przygotowywania wybranej przez siebie sałatki.   5.	Uczennice Jolanta Poniewozik i Kinga Gil z przygotowaną przez siebie sałatką wiosenną.   6.	Uczniowie klasy I Beata Szkutnik- Mateusz Wicik z przygotowanym daniem .   7.	Sałatka w wykonaniu ,  Zofia Jach -Karolina Cieślak.  8.	Cała grupa konkursowa z juri: Justyna Wielgus, Moniką Brankiewicz, Markiem Hołody i Heleną Ślusarz.  9.	Uroczyste wręczenie nagród za poszczególne miejsca oraz dyplomów za udział pozostałym uczestnikom konkursu.

 

___________________________________

powrót do góry strony

REJONOWA LICEALIADA W KOSZYKÓWCEpamiątkowe zdjęcie drużyny chłopców ZSCKR Potoczek, pierwszy z prawej -nauczyciel wf Mariusz Karkusiewicz - Rejonowa Licealiada w koszykówce - Kraśnik 05.04.2024 r

Drużyna chłopców ZSCKR w Potoczku zajęła III miejsce w Półfinale Mistrzostw Województwa w koszykówce.

W zawodach, które odbyły się 5 kwietnia br. w hali sportowej ZS nr 2 w Kraśniku uczestniczyli mistrzowie powiatów: janowskiego, kraśnickiego i biłgorajskiego, czyli ZSCKR w Potoczku, ZS nr 1 w Kraśniku, ZSBiO w Biłgoraju.

Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Koszykarze ZSCKR w Potoczku mimo przegranych meczów pokazali się z dobrej strony, prezentując wysoki poziom sportowy.

Szczególnie wyrównane spotkanie rozegrali z ZSBiO w Biłgoraju, w którym dopiero w końcówce meczu rywale osiągnęli kilkupunktową przewagę.

Nasza drużyna pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Mariusza Karkusiewicza wystąpiła w składzie: Dawid Czuj, Jakub Zarzeczny, Paweł Baran, Krystian Świś, Jakub Cieśla, Szymon Wiśniewski, Leszek Witek, Arkadiusz Baran, Dominik Przywara, Wiktor Wojewoda.

 Słowa uznania należą się naszym reprezentantom za sportową postawę i godne reprezentowanie szkoły.

Mariusz Karkusiewicz

 

drużyna chłopców ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z ZSBiO w Biłgoraju – rozegranie piłki w ataku - Rejonowa Licealiada w koszykówce - Kraśnik 05.04.2024 r  drużyna chłopców ZSCKR w Potoczku w meczu grupowym z ZS nr1 w Kraśniku -walka podczas rzutu sędziowskiego- Rejonowa Licealiada w koszykówce - Kraśnik 05.04.2024 r  zamknięcie zawodów i rozdanie dyplomów. Podziękowania dla drużyn startujących: ZS nr1 w Kraśniku, ZSCKR w Potoczku, ZSBiO w Biłgoraju - Rejonowa Licealiada w koszykówce - Kraśnik 05.04.2024 r

 

___________________________________

powrót do góry strony

starsze wiadomosci