AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU

nowsze wiadomości

 

ZEBRANIE RODZICÓW – 5 luty 2023r. godz. 1400

Spotkanie ogólne odbędzie się na hali sportowej.

Po spotkaniu ogólnym spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów w klasach.

Wcześniej o godz. 1330   spotkanie na stołówce internatu rodziców uczniów mieszkających w internacie.

powrót do góry strony

-----------------------------------------------  

 

WYCIECZKA SZKOLNA DO LUBLINA

Uczniowie naszej szkoły przed wejściem na lodowisko Icemania w Lublinie

 

31 stycznia 2023 r. odbyła się szkolna wycieczka do Lublina na lodowisko Icemania i do kina zorganizowana przez panią Magdalenę Szyszkę.

Uczniowie przez 1h 15 m mieli możliwość nie tylko aktywnie spędzać czas, ale także doskonalić swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Następnie uczniowie mogli odpocząć i zrelaksować się podczas oglądania filmu “Avatar”.

W wycieczce wzięło udział 50 uczniów oraz 5 nauczycieli. Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni i deklarowali chęć brania udziału w kolejnych wyjazdach.

Magdalena Szyszka

jazda na lodwisko naszych uczniów w dniu 31.01.2023 r.  Zdjęcie grupowe naszych uczniów na lodowisku Icemania  zdjęcie ucznia z kl I btf oraz uczennic z klasy I pt podczas jazdy na lodzie  Nauka jazdy na lodzie uczennic z kl I pt 

 

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------  

 

Zdjęcie 1 – zawodniczki lubelskiego klubu sportowego, hala sportowa przy ZSCKR w Potoczku	Zdjęcie 1 – zawodniczki lubelskiego klubu sportowego, hala sportowa przy ZSCKR w Potoczku

Ferie na sportowo w ZSCKR w Potoczku

Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży to główny cel działalności wszystkich Szkolnych Klubów Sportowych.

Cieszy fakt, że organizacje te chętnie wykorzystują naszą szkolną infrastrukturę sportową do promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.

Podczas tegorocznych ferii zimowych, które trwały w województwie lubelskim od 16 do 26 stycznia 2023r., w ZSCKR w Potoczku odbyły się 2 turnusy sportowe. Brały w nich udział lubelskie kluby sportowe: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DWÓJKA", LUBELSKA UNIA SPORTU,  UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GIMNAZJUM 16".

Młodzież przez dwa tygodnie  ćwiczyła pod czujnym okiem trenerów elementy gier zespołowych.

 Hala sportowa, wysoki standard bazy noclegowej, jaką stanowi internat oraz pyszne i zdrowe posiłki przygotowywane przez panie kucharki, to niewątpliwie nasze atuty, które stanowią atrakcyjną ofertę dla klubów sportowych.

Uczestnicy nie kryli zadowolenia z pobytu i zapewniali, że wrócą do nas w wakacje.

A. Czajka

Zdjęcie 1 – zawodniczki lubelskiego klubu sportowego, hala sportowa przy ZSCKR w Potoczku

powrót do góry strony

-----------------------------------------------  

 

STUDNIÓWKA 2023

Bo coś w szaleństwach jest młodości,Studniówka– 2023r. – 21.01.2023r. Na zdjęciu dyrektor szkoły pan Dariusz Wolan , uczniowie 4P4: Julia Orzechowska i Seweryn Małaczyński, poczet sztandarowy : Mateusz Szatkowski, Mkołaj Sulowski, Tomasz Knieja i inni uczestnicy – część oficjalna studniówki, przemówienia
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu”

Leopold Staff


W piękny zimowy wieczór, w dniu 21 stycznia 2023 roku  w sali balowej „Promessa” w Modliborzycach odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku - klas maturalnych Technikum w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uroczystą część balu studniówkowego poprowadzili Julia Orzechowska i Seweryn Małaczyński.

Część oficjalna miała podniosły, wyjątkowy charakter, przepełniony ciepłymi podziękowaniami skierowanymi w stronę dyrekcji szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników. Nie zabrakło też serdecznych życzeń dla maturzystów. Swoją obecnością bal uświetnił Wójt Gminy Potok Wielki pan Leszek Nosal.

Po uroczystej ceremonii pasowania na abiturienta szkoły z rąk dyrektora pana Dariusza Wolana, bal studniówkowy rozpoczął tradycyjny polonez w wykonaniu młodzieży i osób zaproszonych. Nad całością uroczystości czuwali rodzice, na czele z przewodniczącą Rady Rodziców panią Edytą Małaczyńską, którym to należą się szczególne podziękowania.


Wychowawcy klas IVP4 i IVB4: H. Ślusarz, K. Jabłoński z młodzieżą

Uczniowie z klasy IV P4 i IV B4 na Studniówce– 2023r. – 21.01.2023r.-ustawienie młodzieży do pasowania na abiturienta szkoły  Studniówka– 2023r. – 21.01.2023r.- podziękowania. Uczniowie: Małgorzata Daniel i Krystian Sulowski dziękują dyrektorowi panu Dariuszowi Wolanowi za trudy pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tle inni uczestnicy Studniówki 2023.  Uczniowie z klasy IV P4 na Studniówce– 2023r. – 21.01.2023r.- pasowanie na abiturienta szkoły z rąk dyrektora pana Dariusza Wolana:od lewe Izabela Pęk, Wiktoria Pelc, Katarzyna Jaśkiewicz, Sara Kwapińska. W tle inni uczestnicy.  Uczniowie z klasy IV B4 na Studniówce– 2023r. – 21.01.2023r.- pasowanie na abiturienta szkoły z rąk dyrektora pana Dariusza Wolana:od lewe Patryk Biernat, Paweł. W tle inni uczes  Uczniowie z klasy IV P4 i IV B4 na Studniówce– 2023r. – 21.01.2023r.- młodzieży tańczy Poloneza. W pierwszej parze na zdjęciu Wiktoria Pelc i Dawid Czuj., później Małgorzata Daniel i Łukasz Liwak. W tle inni tańczący.  na zdjęciu uczniowie z klasy głównie IV B4 tańczący Poloneza na Studniówce– 2023r. – 21.01.2023r.  Studniówka– 2023r. – 21.01.2023r. Na zdjęciu dyrektor szkoły pan Dariusz Wolan, wychowawca IV B4 Krzysztof Jabłoński i uczniowie 16 osób.  Studniówka– 2023r. – 21.01.2023r. Na zdjęciu dyrektor szkoły pan Dariusz Wolan, wychowawca IV P4 Helena Ślusarz i uczniowie 12 osób.

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------    

Wystawa pt. „Stare gatunki i odmiany zbóż”. Uczniowie szkoły w czasie oglądania eksponatów.

Od stycznia 2023 można oglądać w naszej szkole wystawę pt. „Stare gatunki i odmiany zbóż”. Została ustawiona na hali sportowej , gdzie młodzież ma możliwość obejrzenia jej, jednocześnie porównując znajdujące się na niej eksponaty zbóż z odmianami obecnie uprawianymi.     Organizatorem Wystawy jest Dział Innowacji w Rolnictwie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym (IHAR-PIB) w Radzikowie.
              Wystawa jest jednym z elementów realizowanego projektu pt. „Stworzenie
bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych
oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego” w skrócie nazywanym AGROBANK.
              Podczas wystawy można zapoznać się z odmianami tradycyjnymi i regionalnymi, które dostępne są w Banku Genów IHAR-PIB w Radzikowie – jednym z największych Banków zasobów genowych w Europie, w którym przechowuje się nasiona 78 tys. odmian, linii
hodowlanych i populacji miejscowych.
              Wystawa, na której można podziwiać 52 odmiany pradawnych gatunków pszenicy jęczmienia i owsa została udostępniona szkołom rolniczym prowadzonym i nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wystawa dawnych odmian gatunków zbóż organizowana w ZSCKR w Potoczku w Sali 31  Tablice wystawowe ,na których znajdują się dodatkowe informacje na temat wystawy

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------   

Egzaminy zawodoweegzamin praktyczny: model W - absolwenci kkz

Styczeń  to dla wielu uczniów szkół zawodowych  okres, w którym  potwierdzają swoje kwalifikacje zawodowe. W naszej szkole do egzaminów zawodowych  przystąpili uczniowie klas IV P4, B4 i FTP technik rolnik oraz absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 Egzaminy przeprowadzano w dniach 9 – 15 stycznia 2023r. w następujących  zawodach i kwalifikacjach.

1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – kwalifikacja ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.
2. Technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
3. Technik rolnik oraz absolwenci kkz – kwalifikacja ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Egzamin w części pisemnej polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań, natomiast w części praktycznej zdający wykonywali zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów z części pisemnej i 75% z części praktycznej.

Wszystkim zdającym egzaminy życzymy pozytywnego wyniku i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

.

egzamin praktyczny model D  - kl. 4 P4  egzamin praktyczny model W - kl. 4 B4  egzamin pisemny - kl. 4 FTP  egzamin pisemny - kl. 4 B4

.

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------  

BEZPIECZEŃSTWO  PODCZAS  FERII  ZIMOWYCH

 Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach sprawiają wiele radości i wzmacniają naszą kondycję fizyczną. Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność.

·        Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni.

 ·        Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.

 ·        Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe.

 ·        Bawiąc się śnieżkami, zachowaj ostrożność. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała. Nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego i jest naruszeniem przepisów prawnych.

 ·        Gdy jeździsz na łyżwach, korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk.

 ·        Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów i rzek.  Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze wiąże się  z ryzykiem. Grubość i wytrzymałość tafli jest zmienna i zależy nie tylko od warunków atmosferycznych, ale także od specyfiki samego zbiornika, jego linii brzegowej, głębokości, dopływów czy budowli wodnych. Bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu poruszanie się po tafli lodu jest śmiertelnie niebezpieczne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. 

·        Idąc na spacer koniecznie zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy, by w nagłych przypadkach zaalarmować odpowiednie służby. 

·        Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

 ·        Zawsze informuj rodziców lub opiekunów gdzie wychodzisz, z kim i kiedy wrócisz. 

·        Nigdy nie oddalaj się z osobami obcymi, osobom takim nie otwieraj też drzwi domu czy mieszkania. 

·        Po zmroku noś odblaski, poruszaj się chodnikiem, a w ostateczności lewym poboczem drogi.  

·        Przez jezdnię przechodź wyłącznie w miejscach oznaczonych. 

·        Wychodząc na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na dłuższy spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie.

 

Rodzicu, 

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:

 

POLICJA – 997

 STRAŻ POŻARNA – 998

 POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

NUMER ALARMOWY 112

 

Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii.

powrót do góry strony

----------------------------------------------- 

Nowe pojazdy w ZSCKR w Potoczku

Zdjęcie z dnia 12.01.2023 przedstawia ciągnik rolniczy Kubota bokiem wystawiony przed szkolną halą warsztatową

 Z końcem 2022 roku powiększyliśmy nasz park maszynowy o kolejny ciągnik marki Kubota. Jest to model M4-063 o mocy znamionowej silnika 65 Km. Wyposażony jest między innymi w  6 biegową skrzynię biegów w pełni synchronizowaną z rewersem elektrohydraulicznym, klimatyzację, siedzenie pasażera oraz specjalne przystosowanie do prowadzenia kursu na prawo jazdy kat. T.

Ciągnik ten docelowo zastąpi ciągnik New Holland który w naszej szkole służy młodzieży już ładne kilka lat.

Oprócz nowego ciągnika nasze oko cieszy również nowy samochód marki Toyota. Zakupiony model Proace Verso Combi w podróż może zabrać aż 9 osób. Wyposażony jest w najnowsze systemy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Auto będzie służyło pracownikom i młodzieży do wszelakich wyjazdów.

Dzięki pozyskaniu nowego auta, w naszej flocie obecnie znajdują się dwa minibusy 9 osobowe, co pozwala bez problemu zabrać nawet większą grupę uczniów na zajęcia terenowe lub wycieczkę.

.

  Zdjęcie z dnia 12.01.2023 przedstawia ciągnik rolniczy Kubota przodem   przedstawia samochód osobowy TOYOTA wystawiony prawą stroną przed budynkiem szkoły.  przedstawia samochód osobowy TOYOTA wystawiony lewą stroną przed budynkiem szkoły.

 

powrót do góry strony

-----------------------------------------------

Starsze wiadomości