AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU

nowsze wiadomości

OFERTA PRACY w ZSCKR w Potoczku

Stanowisko pracy : nauczyciel praktycznej nauki zawodu oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych z zakresu produkcji zwierzęcej

Zakres obowiązków:  prowadzenie zajęć dydaktycznych (teoretycznych i praktycznych) w technikum rolniczym i technikum weterynarii z zakresu produkcji zwierzęcej,

Wykształcenie: wyższe  minimum pierwszego stopnia:  Inżynier zootechniki lub kierunków pokrewnych

Inne wymagania:

 

Informacje dotyczące zatrudnienia

 Wymiar etatu: 1 etat

Okres zatrudnienia: Umowa na czas określony – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Wysokość wynagrodzenia:  ustalona zostanie na podstawie Karty nauczyciela uzależniona od posiadanego wykształcenia i stopnia awansu zawodowego

Miejsce pracy: Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki

 

powrót do góry strony

-------------------------------------------

Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w OsówkuWojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r.  Delegacja ZSCKR w Potoczku składa Wieniec

12 lipca 2022 w Osówku oddano hołd mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego.
 

Okazją do spotkania był  Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, ustanowiony przez Sejm 29 września 2017 r. jako święto państwowe.

 Uczestnicy obchodów spotkali się przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji - upamiętniającym niemiecki mord  43 mieszkańców wsi Osówek.
  
W czasie II wojny światowej Niemcy i ich kolaboranci spacyfikowali ponad 800 wsi znajdujących się w obecnych granicach Polski, jak również wiele wiosek na Kresach Wschodnich, choć tu dokładna liczba nadal jest nieznana. Ponadto przyjmuje się, że ponad 10 tysięcy polskich wsi zostało dotkniętych różnymi formami niemieckich represji.
 

W uroczystości wzięli udział:

 Całą szkolną społeczność na uroczystości reprezentowali: Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r.  Poczet sztandarowy ZSCKR w Potoczku.

 

W czasie II wojny światowej mieszkańców polskich wsi rozstrzeliwano, wywożono do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty do III Rzeszy, a dobytek rabowano i niszczono, paląc gospodarstwa i całe wsie.  

Dla ocalenia od zapomnienia ofiar i upamiętnienia zasług polskiej wsi w walce z okupantami, jej patriotycznej postawy i cierpień w czasie II wojny światowej, 13 października 2017 r. prezydent podpisał ustawę, która ustanowiła nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Jest ono obchodzone 12 lipca, w rocznicę pierwszego dnia pacyfikacji Michniowa oraz apogeum mordów na Kresach Wschodnich.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy złożyli  kwiaty, wience i zapalili znicze pod monumentem i odśpiewali hymn państwowy. Wysłuchali melodii „Cisza” i skierowali kilka słów do uczestników podczas okolicznościowych przemówień. Część oficjalną poprzedziła msza św. w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych.

Należy podkreślić że corocznie w rocznicę pacyfikacji przez Niemców  Osówka (pacyfikacja odbyła się 29 września 1942r.)  j spotykamy się na  mszy  za pomordowanych,  po mszy składamy wieńce pod pomnikiem upamiętniającym zbrodnię.

Uroczystość ta jest organizowana prze wójta Gminy Potok Wielki, parafię w Brzezinach, lokalną społeczność. Biorą w niej udział mieszkańcy wsi i gminy,  szkoły z terenu gminy Potok Wielki.

Andrzej Olszyński Jolanta Olszyńska, Agata Czajka, Andrzej Chmieliński

 

Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r. Orkiestra wojskowa  Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r. Kompania Honorowa WP  Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r.   Pouczy Sztandarowe.  Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r.    Delegacje z wieńcami, na pierwszym planie Delegacja ZSCKR w Potoczku.  Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r.  Delegacja ZSCKR w Potoczku składa Wieniec  Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r.   Poczty Sztandarowe.  Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Osówku 12 lipca 2022r.   Przemawia Wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal.

 

 

 

powrót do góry strony

-------------------------------------------

Minęło już ponad miesiąc od naszego jubileuszu 60-lecia

Tym którzy byli zapraszamy do przypomnienia wydarzenia a pozostałych zapaszamy do zapoznania się z krótkim filmem i zdjęciami z uroczystości

powrót do góry strony

-------------------------------------------

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

plakat Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

szczegóły

powrót do góry strony

-------------------------------------------

starsze wiadomości