AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU

Nowsze wiadomości

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

 Nabór uczniów do udziału w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012383 już niedługo się rozpocznie!

Projekt skierowany jest do 39 uczniów naszej szkoły z kierunków:

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki- 13 uczniów

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 13 uczniów

Technik rolnik – 13 uczniów

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą   w dwutygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, które odbędą się w dniach 29.05-11.06.2022 roku we Włoszech. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie uczestniczyć będą w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu jest  Piotr Spyra , który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

02.02.2022

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

07.02.2022

Spotkanie informacyjne o projekcie

11.02.2022

Zakończenie rekrutacji do projektu

15.02.2022

Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników

       20.02.2022

Odwołania od decyzji Komisji Naborowej


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w bibliotece szkolnej , bezpośrednio u koordynatora projektu oraz dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć w bibliotece szkolnej wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

szczegóły w zakładce PROJEKTY

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------    

 

Pamiętamy o naszym Patronie

 Od 1 września 2019r. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Potoczku noszą imię Powstańców Styczniowych. Wspominając Tych, którzy przelewali krew za wolność naszego kraju, młodzież z klas technikum pod kierunkiem pani Agnieszki Kozioł i pana Mariusza Zabieglińskiego przygotowała akademię upamiętniającą 159 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Powstanie, choć zakończyło się klęską uznawane jest za największe i najbardziej znaczące z XIX-wiecznych zrywów niepodległościowych. Swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Podczas kilkunastu miesięcy stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. W naszym regionie do walk doszło m.in. w rejonie Potoka Wielkiego, Słupia, Modliborzyc, Zaklikowa, Janowa, Batorza.

Pogłębienie zagadnień związanych z dziejami powstania styczniowego oraz zachowanie pamięci o bohaterach walki za naszą wolność było również celem szkolnego konkursu historycznego pod hasłem „Czy znasz Patrona Szkoły”. Finał konkursu, w którym udział wzięło 11uczniów z poszczególnych klas, odbył się 21 stycznia. Największą wiedzą wykazał się Mateusz Lewandowski z klasy IV BT, który zajął I miejsce oraz Mikołaj Sulowski z klasy III BT i Adrian Kuziora z klasy I BTF, zdobywcy II i III miejsca. Uczniowie otrzymali z rąk dyrektora szkoły Dariusza Wolana dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

 Dorota Florczak

      

Tutaj możesz obejrzeć okolicznościową akademię

 

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------   

Uczniowie klasy III FTP, w zawodzie technik rolnik, wzięli udział w lekcjach poglądowych.

Lekcje zostały zorganizowane 24 stycznia 2022r. w ramach współpracy Szkoły z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i wsi. ZSCKR w Potoczku prowadzi stałą współpracę z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim.

Mając na uwadze przekonanie, że człowiek najlepiejUczniowie w ODR JL przyswaja wiedzę o tym co widzi i czego doświadcza, uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania i kompetencjami pracowników  PZDR. Następnie Pani Agnieszka Skubik – kierowniczka w/w Instytucji  wspólnie z uczniami dokonała analizy danych gromadzonych w ramach polskiego FADN oraz ich wykorzystywania do:

- corocznego określania dochodów gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Wspólnoty,

- analizy gospodarstw rolnych,

- oceny skutków projektowych zmian dotyczących rolnictwa Współnoty.

Kolejnym zagadnieniem, które ciągle wzbudza zainteresowanie przyszłych rolników, to „premia dla młodych rolników”. Pani Kierownik, wspólnie z uczniami wykonała symulację niezbędnych dokumentów do otrzymania „wymarzonej premii’.

Uczniowie, jako potencjalni przyszli klienci PZDR, zostali wyposażeni w wiedzę o tym, że nie są pozostawieni w gąszczu zmieniających się przepisów, że mogą sięgać po pomoc do różnych instytucji, w tym do PZDR.

Marianna Siembida – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych  

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------   

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z KRAJOWYM ZRZESZENIEM PRODUCENTÓW RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku współpracuje z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Koordynatorami akcji w szkole są nauczyciele, w szczególności pan Wiesław Mianowany. Widocznym efektem tego działania jest promocja spożywania miodu rzepakowego jako naturalnego źródła energii, powstającego przy współpracy pomiędzy producentami rzepaku a pszczelarzami.

Miód rzepakowy zawiera m. in. glukozę, fruktozę, witaminy z grupy B, C żelazo, potas, magnez, bor, olejki eteryczne i enzymy dzięki czemu poprawia koncentrację oraz przyśpiesza i wspomaga regenerację po wysiłku fizycznym i umysłowym. Już jedna łyżeczka miodu rzepakowego powoduje szybki i skuteczny zastrzyk łatwo przyswajalnej energii.

W dniu 20 stycznia 2022 roku przeprowadzono w Szkole, w pracowni żywienia degustacje miodu rzepakowego otrzymanego w ilości 30 sticków od Zrzeszenia.

Młodzież miała okazję ugruntować sobie wiedzę o życiodajnych właściwościach miodu. Uczniowie byli zadowoleni w praktycznej lekcji o miodzie.

Dodatkowo rozprowadzono w ZSCKR w Potoczku pakiety promujące w postaci 10 kalendarzy trójdzielnych i 10 kalendarzy biurkowych typu „piramidka”.

Helena Ślusarz

 

     

 

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------   

 

Stypendystki Lubelskiej kuźni talentów w ZSCKR w Potoczku

 Miło nam poinformować, że dwie uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Kamila Konopa i Magdalena Szymona zostały wyróżnione stypendium przyznawanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego uzdolnionym uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 

Kamila i Magda są uczennicami klasy II Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Są osobami kreatywnymi i ambitnymi, zawsze służą pomocą innym.

W szkole, jak twierdzą, spełniają się kulinarnie i realizują swoje pasje. Dziewczyny mają liczne zainteresowania, Kamilę interesuje literatura, film i taniec, natomiast Magda słucha muzyki, z przyjemnością uczy się języka niemieckiego i pochłania ją sztuka wizażu.

Gratulujemy uczennicom otrzymanego stypendium, mamy nadzieję, że pozwoli ono rozwijać ich uzdolnienia, a dla innych będzie inspiracją do podejmowania wyzwań.

Projekt „Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

.

   

 

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------  

Rozbudowa bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego.

Miniony 2021 rok to rok kolejnych inwestycji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Jedną nich jest budynek dydaktyczno-socjalny, który powstaje obok hali warsztatowej i będzie stanowił z uzupełnienie bazy dydaktycznej  kształcenia praktycznego tworząc wspólnie z halą nowoczesny i funkcjonalny kompleks warsztatów szkolnych.
Budowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej ponad 1000 m
2. Znajdą się tam m.in.: obszerne pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej, spawalnia, pracownia agrotroniki, sala szkoleniowa, pomieszczenia biurowe i socjalne oraz, w podpiwniczeniu, garaże.

Budynek będzie wyposażony w windę umożliwiającą swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Istotnym elementem inwestycji jest łącznik, który umożliwi swobodne przejście bez wychodzenia na zewnątrz, z hali sportowej do powstającego budynku i hali warsztatowej.

Znajdą się w nim szatnie i pomieszczenia socjalne.
Inwestycja umożliwi lepszą organizację kształcenia zawodowego, poprawi bezpieczeństwo uczniów, zwiększy możliwości szkoły w zakresie organizacji szkoleń, pokazów, konkursów, pozwoli na zwiększenie liczby stanowisk roboczych podczas zajęć praktycznych oraz liczby stanowisk egzaminacyjnych w trakcie przeprowadzanych w szkole egzaminów zawodowych.

.

       

.

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------ 

Egzaminy zawodowe

W dniach 10 i 11 stycznia 2022 roku w większości szkół średnich zawodowych odbyły się egzaminy zawodowe w sesji styczeń – luty 2022. W naszej szkole do egzaminów przystąpili uczniowie klas IV technikum w następujących zawodach i kwalifikacjach:
1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – kwalifikacja MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.
2. Technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
3. Technik rolnik – kwalifikacja RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Egzamin w części pisemnej polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań, natomiast w części praktycznej zdający wykonywali zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów z części pisemnej i 75% z części praktycznej. Wszystkim zdającym egzaminy życzymy pozytywnego wyniku i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------  

Bal studniówkowy klas czwartych

,,(...) I szły pary po parach hucznie i wesoło
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło
Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów (...)”
Pan Tadeusz księga XII

W sobotni wieczór, 8 stycznia 2022, uczniowie klas maturalnych naszego technikum bawili się na swoim balu studniówkowym w Hotelu Janów w Borownicy. Uroczyste przywitanie wszystkich zebranych, podziękowania nauczycielom oraz odtańczenie poloneza miało miejsce o godz.19.00. Oficjalnego otwarcia studniówki dokonał dyrektor szkoły pan Dariusz Wolan.

Oprócz dyrektora szkoły głos zabrał Wójt Gminy Potok Wielki, pan Leszek Nosal oraz przedstawiciele Rady Rodziców, Małgorzata Lewandowska i Jan Breś. Następnie czwartoklasiści podziękowali i obdarowali kwiatami swoje wychowawczynie: panią Agnieszkę Kozioł i Justynę Wielgus. A żeby tradycji stało się zadość pan Dyrektor dokonał uroczystego pasowania uczniów na abiturientów.  DJ przez całą noc porywał wszystkich do tańca, a najwytrwalsi bawili się do samego końca. Zabawa była szampańska, kreacje piękne a przeżycia niezapomniane. Ta wyjątkowa noc zapadnie wszystkim w pamięci na długo. Teraz czas na naukę! Za 100 dni matura. Maturzystom życzymy powodzenia w maju!

Agnieszka Kozioł

Justyna Wielgus

               

 

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------ 

 

Nowy ciągnik w ZSCKR w Potoczku.

Rok 2021 zakończył się dla nas bardzo optymistycznym akcentem. W ostatnich dniach roku szkolny park maszynowy został poszerzony o nowy ciągnik rolniczy marki Kubota o mocy nominalnej wynoszącej 123 KM z przeznaczeniem do prac na zajęciach praktycznych z uczniami, oraz do pomocy w cięższych pracach polowych w szkolnym gospodarstwie.

Ciągnik ten jest maszyną bardzo nowoczesną, wyposażoną w 4 cylindrowy silnik o dużej pojemności wynoszącej ponad 6000 cm3 oraz skrzynie biegów powershift z 8 biegami przełączanymi pod obciążeniem, który dzięki swojej elastyczności idealnie sprawdzi się u nas w czasie prac transportowych, polowych a także w czasie prac maszynami do zbioru zielonek.

Kubota M6-122 została wyposażona również w klimatyzowaną kabinę z wielofunkcyjnym podłokietnikiem, pneumatycznym siedzeniem oraz amortyzowaną przednią oś.

W bieżącym roku planujemy również doposażyć ciągnik w system nawigacji satelitarnej oraz przedni TUZ i potrzebne obciążenie.

,

 

link do filmu prezentujący ciągnik: https://youtu.be/EdIRPpZZncc

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------ 

 

 

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy w 2022 roku: zdrowia, szczęścia miłości, mądrości i poczucia bezpieczeństwa.

Niech będzie on  dla Was źródłem inspiracji, wielu nowych pomysłów.

 

 

 

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------

Nasza stacja METEO

W mijającym roku na gruntach szkolnego gospodarstwa rolnego posadowiono nowoczesną stacje agrometeorologiczną wyposażoną w czujniki do mierzenia temperatury, ilości opadów, siły i kierunku wiatru oraz wilgotności powietrza.

Przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, który realizuje projekt „Integrowana Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”.

Celem projektu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci stacji agrometeorologicznych. Stacja agrometeorologiczna jest całkowicie zautomatyzowana i stanowi cenne, nowoczesne narzędzie do prowadzenia zajęć praktycznych i lekcji teoretycznych z produkcji roślinnej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z odczytów stacji:
https://meteo-logger.edwin.pcss.pl/?Key=6ab6562b-3bce-44ec-a558-6c0cc21d0453#/location/0a6dd81b116e4c35b7ad8edcdecc9e5f/data/overview

 

             

 

Powrót do góry strony

------------------------------------------------------

starsze wiadomości