AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU

 „Umarłych wieczność dotąd trwa,

Dokąd pamięcią się im płaci”

                        Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem  zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2020 roku  w Zamościu zmarł śp. Władysław Droździel, wspaniały człowiek, nauczyciel i wychowawca, długoletni dyrektor naszej szkoły.

 Był dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego w Potoczku w latach 1966-1978. Sprawny i skuteczny organizator, był ceniony i szanowany za rozległą wiedzę i umiejętności. W czasie Jego zarządzania szkołą powstały nowe kierunki kształcenia odpowiadające potrzebom rynku pracy. To dzięki Niemu w 1972 roku zostało utworzone  3-letnie Technikum Rolnicze, na potrzeby którego zaadaptowano budynek szkoły (dawny dworek). W tym czasie wykonano także szereg inwestycji: wybudowano internat i blok dla kadry nauczycielskiej, doprowadzono drogę dojazdową do szkoły i wykonano wokół szkoły ogrodzenie.  Jako włodarz szkoły rolniczej dążył do podniesienie poziomu kształcenia praktycznego, czego wyrazem była również gruntowna modernizacja obory i chlewni. Bliski sercu był Mu również sport szkolny i wysoka sprawność fizyczna wychowanków. Aby zapewnić warunki do uprawiania sportu powstały m.in. boiska do gier zespołowych i uprawiania lekkiej atletyki.

W naszej pamięci śp. Dyrektor Władysław Droździel pozostanie nie tylko jako utalentowany organizator, który przyczynił się do rozwoju szkoły, ale także Człowiek wielkiej życzliwości, pasji i zaangażowania, potrafiący zjednywać innych i inspirować ich do działania.  

 Msza w intencji  zmarłego śp. Władysława Droździela  zostanie odprawiona  03.11.2020r.  w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim o godz. 17.00.

 oraz w kościele Ojców Redemptorystów pw. Św. Mikołaja Biskupa  ul. Kościuszki , w Zamościu:

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                     Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy ZSCKR w Potoczku

powrót do góry strony
====================================================

W związku z ogłoszenie przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego przejścia w szkołach ponadgimnazjalnych na nauczanie zdalne odwołujemy wcześniejszą zmianę planu lekcji i planu zajęć na I sem. KKZ.

W okresie do 8 XI 2020r. wszystkie zajęcia lekcje i praktyczna nauka zawodu będą się odbywać w formie zdalnej. Praktyki zawodowe ulegają przerwaniu i uczniowie mają lekcje wg planu lekcji.

 

powrót do góry strony
====================================================

KOMUNIKAT

Z dniem 5 października 2020r wprowadzamy zakaz wstępu do szkoły osób z zewnątrz.

Preferowany jest kontakt:

·      Telefoniczny – 158740268

·      Pocztą elektroniczną - sekretariat@zsckrpotoczek.pl

Kontakt osobisty tylko w wyjątkowych sytuacjach, obowiązuje wówczas zakrywanie ust i nosa.

powrót do góry strony
====================================================

Nauczycielom najpiękniejsze kwiaty…


"Jakże nie pisać wierszy, akże nie płonąć w podzięce, za dar najpiękniejszy - za serce".

Tymi słowami uczniowie klasy II P4 na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pragnęli podziękować pedagogom za ich codzienny trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. W tym roku z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, apel był filmowany przez Pana Łukasza Drewniowskiego. Uczniowie i uczennice z wymienionej klasy stanęli na wysokości zadania
i wykazali się ponadprzeciętnymi zdolnościami aktorskimi w odgrywaniu scenek, recytacji wierszy
i śpiewaniu specjalnie na tę okoliczność przygotowanych piosenek.

Na koniec dyrektor szkoły Pan Dariusz Wolan podziękował nauczycielom i wychowawcom za ich codzienną pracę i zaangażowanie oraz przyznał nagrody wyróżniającym się nauczycielom.

Wszystkim pedagogom w tym szczególnym dniu pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, wielu pomysłów, entuzjazmu i zapału w dalszej pracy, a także cierpliwości w przekazywaniu wiedzy.

Apel przygotowały Panie: Diana Sadowska, Helena Ślusarz, Ewa Król.

Ewa Król

         

 

powrót do góry strony
====================================================

UDZIAŁ  NASZEJ SZKOŁY  W  KAMPANII ,, LUBELSKIE- WSPÓLNIE DLA PSZCZÓŁ”.

Nasza szkoła wzięła udział w kampanii  ,, Lubelskie- wspólnie dla pszczół”. W pierwszej edycji ZSCKR w Potoczku otrzymał pięć uli typu warszawskiego.  Uczniowie klasy 2B4 kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w przygotowaniach do zasiedlenia tych uli. Pomalowali je i przygotowali ramki do wtopienia węzy. Wszystkie otrzymane ule zostaną zasiedlone już na wiosnę 2021 roku.

Zenon Mazur

 

 

powrót do góry strony
====================================================

Szlakiem granic przyszkolnego gospodarstwa

Pod takim hasłem 9 października 2020 roku klasa 2 P4 odbyła z wychowawczynią i panią Danutą Sołtys kondycyjny spacer celem uświadomienia młodzieży jak położone jest szkolne gospodarstwo rolne. Ciekawym punktem wyprawy okazało się zdobycie dobrego punktu obserwacyjnego na „Gaj Górze”, gdzie świetnie mogliśmy też dostrzec wszystkie kolory polskiej jesieni.

Utrudzeni w marszu uczniowie mogli odpoczywać przy wspólnym ognisku, gdzie dzieliliśmy się spostrzeżeniami i planowaliśmy kolejne inicjatywy klasowe..

Helena Ślusarz z młodzieżą

.

     

.

powrót do góry strony
====================================================

Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy informację o rozstrzygnięciu pierwszego etapu konkursu „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Celem Konkursu jest edukacja oraz budowanie świadomości w zakresie tradycji i dorobku polskiego sektora rolno – spożywczego oraz możliwości związanych z pracą w tym obszarze gospodarki oraz promowanie spożycia i produkcji wołowiny oraz mięsa z indyka poprzez platformę edukacyjną wspierającą potencjalnych przyszłych pracowników sektora rolno-spożywczego i połączenie ich z praktyką. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.akademiawiedzyomiesie.pl

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Z ZSCKR z Potoczku wystartowały dwie drużyny:

  1. Klasa 2P4” - grupa 9 osób pod kierunkiem Heleny Ślusarz

  2. Aktywni z Potoczka” - grupa 7 osób pod kierunkiem pani Justyny Wielgus

Laureatami konkursu są niestety inne 4 zespoły.

Obie drużyny z Potoczka zostały wyróżnione (z 18 innymi) za kreatywność w tworzeniu hasła promującego pracę w zakładach przetwórstwa mięsa drobiowego i wołowego. Nasze też prace będą inspiracją do promocji tego profilu. Otrzymaliśmy także informację z biura konkursu, że otrzymamy nagrody pocieszenia od organizatora.

Dziękujemy młodzieży za pracę w zespołach i zachęcamy wszystkich uczniów do podobnych i kolejnych inicjatyw..

 

powrót do góry strony
====================================================

Wieczór filmowy w internacie

7 października 2020r., z inicjatywy Rady Młodzieżowej Internatu, odbył się w naszym internacie „wieczór filmowy”.

Celem imprezy było wdrażanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawania dzieł kina polskiego i światowego.

 Wieczór minął w przyjaznej atmosferze i był okazją do wzajemnej integracji.

 Po projekcji filmu młodzież dzieliła się swoimi opiniami i wrażeniami.  

 

powrót do góry strony
====================================================

„Zdrowe żywienie to mądre myślenie.”

Pod takim hasłem został zorganizowany 29.09.2020r. szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia. Do konkursu zgłosili się uczniowie z klasy I i II technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Magdalena Szymona, Joanna Krawczyk, Kamila Konopa, Mateusz Nawrocki, Julia Orzechowska, Sara Kwapińska, Pelc Wiktoria, Seweryn Małaczyński, Pieniążek Kinga,  Pietroń Małgorzata. Konkurs polegał na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 26 pytań.

We wtorek, 7.10.2020r. ogłoszone zostały wyniki konkursu, które przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęła Magdalena Szymona z klasy I FTP

II  miejsce zajęła Joanna Krawczyk z klasy I FTP

III miejsce zajął Mateusz Nawrocki z klasy II P4

Dyrektor szkoły Dariusz Wolan  wręczył uczniom dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potoku Wielkim.

                                                                                                                      Ewa Pęk

 

powrót do góry strony
====================================================

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

W dniu 06.10.2020 przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Lublinie spotkali się z uczniami naszej szkoły.

Głównym celem spotkania było przedstawienie oferty wojska dotyczącej dalszej edukacji i możliwości podjęcia służby zawodowej w Wojsku Polskim.

Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień zapoznali zebranych z ogólnym funkcjonowaniem służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego( szkoły oficerskie i podoficerskie), ochotniczych form służby wojskowej ( służba przygotowawcza oraz służba w WOT) oraz zasadami wstąpienia do zawodowej służby wojskowej.

 

  

 

powrót do góry strony
====================================================

 

Zachęcamy do zapoznania się  z broszurą przygotowana na polecenie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  "Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?"

 Rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, produkcja marginalna, ograniczona i lokalna, rzeźnie rolnicze, a ostatnio także polski ebazarek, to realne możliwości rozwoju gospodarstw, i uzyskiwania dodatkowych dochodów, i wzmocnienia gospodarczej aktywności rolników. To także przełamanie monopolu rzeszy pośredników w skupie, przetwórstwie i handlu.

Jednocześnie jest to element powrotu do tradycyjnych więzi pomiędzy rolnikiem, a konsumentem. Ta odbudowa więzi społecznych jest również krokiem do lepszego zrozumienia pracy rolnika, funkcjonowania wsi i obszarów wiejskich, co w dzisiejszych czasach nabiera coraz większego znaczenia.

W tej publikacji zebrane są wszystkie niezbędne informacje o możliwościach aktywnego funkcjonowania na rynku poprzez sprzedaż wytworzonych we własnym gospodarstwie produktów oraz o gwarancjach bezpieczeństwa konsumentów, a także o Kodeksie Etyki Żywnościowej.

pobierz broszurę

powrót do góry strony
====================================================

Europejski dzień języków

Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy europejski dzień języków obcych. Tym razem w nieco skromniejszej oprawie przypomnieliśmy jak ważna w dzisiejszym świecie jest nauka języków. Znajomość języków pozwala nam poznawać nowych ludzi, różne kultury, obyczaje. Możemy łatwiej znaleźć pracę, nie tylko za granicą ale również w Polsce. Możemy podróżować bez przeszkód do każdego kraju. Uczniowie klasy 3 BT przedstawili nam ciekawostki językowe a duet z klas 1FTP oraz 2FTP zaśpiewał piosenkę w języku angielskim. Apel został przygotowany przez nauczycielki języka angielskiego, Agnieszkę Kozioł i Magdalenę Szyszka.


powrót do góry strony
====================================================

Dzień Chłopaka - kultywujemy tradycje internatu

W Dniu Chłopaka ślemy życzenia:
Samych radości i marzeń spełnienia
Kochanej osoby do przytulania
Bratniej duszy do pogadania


Zdrowie niech Wam dopisuje
Auto nigdy się nie psuje
Ogólnie życia bezstresowego
Kolorowego i szałowego.
By słoneczny był każdy poranek
Takie życzenia od koleżanek!

Zgodnie z tradycją i ku radości płci męskiej w środę, 30  września 2020 r. w internacie,  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka. Dziewczęta: Aleksandra Ligaj, Sara Kwapińska, Izabela Pęk, Kinga Pieniążek, Małgorzata Pietroń, Kamila Konopa oraz Magdalena Szymona stanęły na wysokości zadania. Przygotowały i poprowadziły koncert życzeń z dedykacjami dla chłopców. Specjalna dedykacja skierowana była do dyrektora szkoły Dariusza Wolana, który zaszczycił nas swoją obecnością.

Niespodzianką wieczoru było wyłonienie spośród wychowanków największego dżentelmena internatu. Tytuł ten otrzymał Błażej Bącal z kl. I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Serdecznie gratulujemy!!!

Aby wyrazić swoją sympatię dziewczęta złożyły chłopcom życzenia i wręczyły słodkie upominki,. 

.


powrót do góry strony
====================================================

Zakąski serowe godne polecenia.

Uczniowie klasy II  FTP w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych polecają następujące przystawki serowe, które sporządzali  we wrześniu 2020 roku na zajęciach praktycznych pod kierunkiem pani Danuty Sołtys:

Roladki z serem białym i wędliną

Roladki z serem topionym i wędliną

Przystawka z tortillą, serem i warzywami

Pieczarki zapiekane z serem i szynką

Młodzież poprzez ocenę sensoryczną  sporządzonych przystawek oceniła, że na miano najbardziej efektownej i smacznej zasługuje zakąska o nazwie:

Zapiekane ślimaki z serem i szynką

Przepis:

1.       Ketchup i majonez mieszamy ze sobą, po czym dodajemy przyprawy

2.       Ciasto francuskie smarujemy powstałym sosem z przyprawami. Na sosie rozkładamy plasterki sera królewskiego.

3.       Następnie rozsypujemy po całości cebulę (pokrojoną w kostki).

4.       Nakładamy szynkę w plastrach, po czym rolujemy ciasto francuskie zaczynając od dłuższego boku.

5.       Ostrym nożem kroimy plastry o szerokości ok. 1,5 cm. Kładziemy w formie wyłożonej papierem do pieczenia.

6.       Pokrojone kawałki smarujemy jajkiem i posypujemy bazylią.

7.       Wkładamy do piekarnika. Pieczemy w temperaturze 180°C przez 20 minut. Wychodzi około 24 ślimaków.

SmacznegoJ

Danuta Sołtys z młodzieżą z II klasy FTP

powrót do góry strony
====================================================

starsze wiadomości