AKTUALNOŚCI ZSCKR w POTOCZKU  

nowsze wiadomości

WIGILIJNE SPOTKANIE

W ciągu roku jest wiele takich dni, na które wszyscy z niecierpliwością czekamy. Oprócz ważnych dat osobistych należą do nich wpisane w polską tradycję i kulturę święta Bożego Narodzenia.

To szczególny czas, kiedy w naszych sercach rodzi się miłość, radość, to zapach zielonej choinki, mieniącej się wielością świecidełek, kruchość białego opłatka w dłoni, łza szczęścia, że jesteśmy sobie tak bliscy. Boże Narodzenie to także zaduma nad tajemnicą Bożego Wcielenia.

Wieloletnią i piękną tradycją naszej szkoły jest wspólna Wigilia, w której uczestniczy cała społeczność szkolna, emerytowani  nauczyciele i pracownicy oraz zaproszeni goście.

W piątek 20 grudnia 2019 r. uczniowie zaprezentowali wymowną część artystyczną związaną ze zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie, liryczne recytacje i serdeczne życzenia wprowadziły wszystkich w uroczysty przedświąteczny nastrój. Po apelu Pan Dyrektor podziękował uczniom i opiekunom za przygotowanie części artystycznej oraz złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Życzenia do zebranych skierował także Wójt Gminy Potok Wielki p. Leszek Nosal, który zaszczycił nas swoją obecnością na wigilijnym spotkaniu.

M. Krakowska-Widz, D. Sadowska, Z. Mazur

 

         

                           ______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

WIGILIA W INTERNACIE

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości i piękna, czas okazywania sobie nawzajem miłości i życzliwości. Ze świętami związane są różne tradycje, a jedną z nich jest wieczerza  wigilijna. Ta szczególna uroczystość odbyła się w naszym internacie 19 grudnia 2019r.  o godz. 18:00.

W świąteczny nastrój wprowadził nas montaż słowno- muzyczny, który przygotowali wychowankowie internatu: Izabela Pęk, Kinga Pieniążek, Mateusz Przywara, Tomasz Knieja i Seweryn Małaczyński. Po części artystycznej wicedyrektor Andrzej Olszyński złożył wszystkim zebranym życzenia  i zaprosił do dzielenia się opłatkiem.

Przy pięknie przystrojonych stołach zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej, pełnej pysznych potraw, przygotowanych przez nasze panie kucharki.

Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości. Oby ten radosny czas pokoju towarzyszył każdemu w nadchodzącym Nowym Roku.

.

 

     

 

______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

Konkurs „Dekoracje Świąteczne

W naszej szkole z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbył się konkurs na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową.

Konkurs został przeprowadzony przy współpracy z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych. Uczniowie do dnia 13 grudnia 2019 r. przynosili swoje prace.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 20 grudnia podczas akademii z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Aleksandra Bębenek wykonując przepiękną dekorację bałwanka z papieru.

Miejsce drugie przyznano dla Małgorzaty Pietroń, która wykonała standardową dekorację : stroik z rożnych rodzajów gałązek.

Miejsce trzecie zajęła Wiktoria Pelc wykonując choinkę z szyszek.

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczył dyrektor szkoły Pan Dariusz Wolan.

Samorząd Uczniowski

.

     

 

______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

Razem na Święta

Po raz drugi nasza szkoła przyłączyła się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej: #Razem na Święta. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ubiegłym roku w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele z ponad 6 tys. placówek.

W tym roku uczniowie zorganizowali ciekawe inicjatywy w okresie przedświątecznym.

6 grudnia św. Mikołaj odwiedził całą społeczność szkolną. Samorząd Uczniowski zorganizował inicjatywę, która integruje wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

9 grudnia z workiem pełnym prezentów, w asyście śnieżynek, przyjechał  do  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku św. Mikołaj. Uczniowie naszej szkoły postanowili sprawić „mikołajkową” niespodziankę najmłodszym. Śnieżynki przygotowały wiele ciekawych zabaw m.in.: „quiz mikołajkowy”, zimowe zagadki, układ taneczny „świąteczne porządki. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie. Mikołaj wraz ze śnieżynkami odwiedził klasę pierwszą, drugą   i trzecią. Oprócz słodkich upominków przywiózł ze sobą dużo uśmiechu i ciepłych słów. Najmłodsi byli zachwyceni, śpiewali piosenki i recytowali wierszyki. Wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze, a wspólne zdjęcia będą zapewne wspaniałą pamiątką tego spotkania, które miało na celu zintegrowanie się z sąsiadującą szkołą podstawową.

16 grudnia uczniowie odwiedzili nauczycieli emerytów, którzy kiedyś uczyli w naszej szkole. Przygotowali dla nich własnoręcznie kartki świąteczne. Odwiedziny były dla nauczycieli emerytów miłą niespodzianką. To bardzo miłe jeśli młode pokolenia pamiętają o tych, którzy byli w tej szkole  od początków powstania i wnieśli duży wkład w nauczanie także ich rodziców.

Przez cały rok szkoła uczestniczy w akcji charytatywnej: Zbieramy nakrętki dla Mai. W okresie przedświątecznym, przez cały grudzień akcja ta była wzmożona. Dzięki wysiłkom całej społeczności szkolnej, w ciągu paru tygodni zebraliśmy bardzo dużo nakrętek.

Z okazji Światowego Dnia Wolontariatu, nasz klub przygotował apel, który przypomniał uczniom jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Przypomniał, że zawsze warto pomagać drugiemu człowiekowi, nie tylko materialnie ale także dobrym słowem i gestem, że akcje takie jak            

Razem na Święta mogą zintegrować wszystkich: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

 

                 

______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

 

Wspólna wigilia klas  IV PTB i BT

 W czwartek, 19 grudnia br. spotkanie wigilijne zorganizowała młodzież klas  IV Technikum. 

W sali 31 przy pięknie nakrytym stole spotkali się uczniowie obydwu klas  z wychowawczyniami i zaproszonymi gośćmi -  dyrektorem Dariuszem Wolanem i księdzem Pawłem Sulickim.

O stronę kulinarną, jak co roku, zadbali  uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych sumiennie wspierani w organizacji spotkania przez „Mechaników”.  

 Były kolędy,  wspólna modlitwa,  dzielenie się opłatkiem i oczywiście życzenia, składane z nutką nostalgii, że to już ostatni raz w takich okolicznościach…

 Rozmowom nie było końca i nikomu, jak nigdy, nie spieszyło się do domu.

 Dziękujemy za spotkanie i życzymy zdrowych, radosnych  Świąt Bożego Narodzenia.

 Dorota Florczak i Jolanta Olszyńska

______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NASZEJ SZKOLE

 

       Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli i uczniów w dniu 18 grudnia 2019,  została utworzona Ochotnicza Straż Pożarna przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym zostały wybrane władze oraz nakreślone kierunki działania i rozwoju.

Dzięki powołaniu szkolnej OSP, uczniowie będą mogli brać udział w ćwiczeniach  z udziałem gminnych OSP, a także Państwową Strażą Pożarną. Będą mogli również ukończyć podstawowe szkolenie dla strażaków ochotników, a także uzyskać tytuł ratownika kończąc kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto w ramach działalności są organizowane liczne wyjazdy tematyczne.

W tym roku uczniowie oddziału międzyklasowego uczestniczyli w powiatowych ćwiczeniach z OSP, PSP i WOT, odwiedzili Wojskową Straż Pożarną w Dęblinie.

Wkrótce przed nimi wyjazd do Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie i dni otwarte w Szkole Aspirantów.

 Mariusz Zabiegliński 

.

 

   

 

_______________________________________________________________

powrót do góry strony

Profesjonaliści na rynku pracy  – to tytuł nowego projektu, który szkoła  złożyła w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.  W przypadku pozytywnej oceny projektu, jego realizację zaplanowano na okres od 2020-10-01 do 2023-09-30. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku poprzez potrawę efektywności kształcenia zawodowego.

Realizacja projektu obejmuje 4 główne zadania:

1.     Organizacja programów stażowych dla uczniów – planowane są 150 – godzinne płatne staże zawodowe u pracodawców realizowane w okresie wakacji dla 45 uczniów technikum.

2.     Dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów -  zaplanowano kursy i szkolenia pozwalające na uzyskanie dodatkowy kwalifikacji i kompetencji. W branży mechaniczno-rolniczej będą realizowane kursy spawalnicze metodą MAG i TIG, operatorów koparko-ładowarek, operatorów wielozadaniowych nośników osprzętu, operatorów wózków widłowych oraz kurs diagnostyki i naprawy pojazdów. Z zakresu branży gastronomicznej zaplanowano kursy: kelnerski, cukierniczy, barmański, baristy, kurs menager gastronomii oraz warsztaty dekoracji stołów i potraw. Ponadto wszyscy uczniowie technikum będą mogli uczestniczyć w kursie savoire-vivre w zawodzie.

3.     Oferta edukacyjna dla nauczycieli umożliwiająca poszerzanie posiadanej wiedzy- - obejmuje kursy oraz szkolenia branży gastronomicznej i mechaniczno-rolniczej.

4.     Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych - planowane jest doposażenie różnych pracowni w sprzęt, który umożliwi podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wzbogaci bazę kształcenia praktycznego szkoły.

Całkowita wartość zaplanowanych przedsięwzięć wynosi ponad 800 tys. złotych.

 

powrót do góry strony

_______________________________________________________________

 

 

 

Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu KKZ

We wtorek 03 grudnia 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Z rąk Panów Dyrektorów: Dariusza Wolana i Andrzeja Olszyńskiego oraz opiekunów poszczególnych kursów, zaświadczenia o ukończeniu kursów otrzymali słuchacze  z 2  KKZ:

·        R.3    /613003/     Prowadzenie produkcji rolniczej.

·        R.16  /314207/    Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

                                                                                          M.S.

_______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

WIZYTA W OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

W dniach 10 i 17 grudnia 2019 roku uczniowie trzeciej klasy technikum kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Modliborzycach.

Uczniowie podczas zajęć mogli zapoznać się ze sprzętem znajdującym się na stacji.

Podczas wizyty uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób dokonujemy badania sprawności układu hamulcowego, sprawności  układu jezdnego pod względem występowania nadmiernych luzów, sprawności amortyzatorów oraz ustawienia  oświetlenia w pojeździe.

Ponadto uczniowie na podstawie badań technicznych mogli sami stwierdzić jak wielki wpływ ma stan techniczny pojazdu na nasze bezpieczeństwo.

Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Malinowskiemu za miłe przyjęcie oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas wycieczki dydaktycznej.

                                                                                                  Zenon Mazur

.

.     

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

Spotkanie wigilijne w klasie I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W dniu 16 grudnia 2019 roku uczniowie klasy pierwszej technikum z wychowawcą  przygotowali wigilię klasową pod kierunkiem pani Danuty Sołtys.

Panowała wspaniała świąteczna atmosfera. Łamano się opłatkiem, składane były życzenia świąteczne, śpiewane były kolędy, konsumowane były przygotowane tradycyjnie potrawy. Swoją obecnością spotkanie uświetnili: dyrektor szkoły pan Dariusz Wolan, wicedyrektor szkoły pan Andrzej Olszyński oraz kierownik praktycznej nauki zawodu pan Marek Hołody.

Wigilia klasowa stała się okazją sprawdzenia umiejętności zawodowych.

Wszyscy chętnie angażowali się jej organizację, w bieżące przygotowania kulinarne, czy też w czynności porządkowe.

Młodzież z niecierpliwością planuje kolejne tego typu inicjatywy.

 H. Ślusarz z młodzieżą

.

       

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

MISTRZOSTW  WOJEWÓDZTWA LZS - SZKÓŁ ROLNICZYCH  i ŚREDNICH W SIATKÓWCE  CHŁOPCÓW

PIASKI  2019

 W dniu 26.11.2019 r w hali sportowej ZS w Piaskach odbyły się Mistrzostwa Województwa LZS Szkół Rolniczych i Średnich w siatkówce chłopców.

Do finału  Mistrzostw zakwalifikowały się  drużyny : Zespół Szkół Leśnych w  Biłgoraju, Technikum Hotelarskie w Dęblinie , Zespół Szkól Agrobiznesu w Klementowicach,  Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku oraz Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu.

Mistrzostwa rozegrano w fazie eliminacyjnej w dwóch grupach  systemem  „każdy z  każdym” . Mecze o miejsca I-III rozegrano systemem pucharowym.

Naszą szkołę w mistrzostwach reprezentowali : Czuj Dawid , Małaszyński Sebastian , Gałus Daniel , Giżka Jakub , Sędziak Tomasz , Łoszak Jakub, Gąbka Karol  i Szaja Krzysztof. Ostateczna klasyfikacja mistrzostw przedstawia się następująco :                                                                                                                                                                                                

I .       Zespół Szkół Leśnych    Biłgoraj                                                                                                                  

II.      Technikum Hotelarskie  Dęblin                                                                                            

III.     Zespół Szkół Rolniczych  Jabłoń                                              

 IV.    Zespół Szkół w Piaskach

 V.     Zespół Szkół  Agrobiznesu  Klementowice

 VI.    Zespół Szkól Rolniczych w Potoczku 

Najlepszymi zawodnikiem  MVP   Mistrzostw  został : Michał Frączek ZSL Biłgoraj Najlepiej Atakującym  zawodnikiem Mistrzostw został –  Mikołaj Pajdosz  ZSR  Jabłoń .

                                                                                            Spyra Piotr

        

 

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

Warsztaty dla szkół podstawowych.

             W  przedpołudnie 12 i 13 grudnia 2019 roku odwiedzili Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej z Potoczka wraz z opiekunami. Dzieci uczestniczyły w warsztatach przygotowanych przez nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.

             Podczas dwugodzinnych zajęć uczyli się jak nakrywać do stołu na różne przyjęcia okolicznościowe, jakich dekoracji można użyć ozdabiając świąteczny stół,  a także poznawali różne sposoby składania serwetek.

Dzięki takim zajęciom  promujemy zasady savoir-vivre przy stole oraz zachęcamy młodych uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego  i pomocy rodzicom podczas przygotowywań do Świąt Bożego Narodzenia, czy też do codziennych prac domowych.

Staramy się zaszczepić w nich nowe zainteresowania i pasje.

            Każda z osób z zaangażowaniem uczestniczyła w przygotowanych zajęciach. Uczniowie zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Na zakończenie zajęć odbył się któtki poczęstunek przygotowany przez młodzież naszej szkoły, po czym uczniowie udali się z powrotem na swoje zajęcia lekcyjne.

.

 

                     

 

 

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ ROLNICZYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku był gospodarzem Półfinału Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Halowej Piłce Nożnej Chłopców, który odbył się 12 grudnia 2019 r. W turnieju wzięło udział osiem szkół z następujących miejscowości: Potoczek, Radom, Sandomierz,

Siennica Różana, Jabłoń, Korolówka Osada, Leśna Podlaska, Okszów. Drużyny rywalizowały w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Reprezentacja naszej szkoły trafiła do najmocniejszej grupy, w której musiała uznać wyższość rówieśników z Jabłonia i Sandomierza - późniejszych finalistów turnieju. Zwycięstwo nad ZSCKR w Okszowie dało w ostateczności VI m w zawodach.

ZSCKR w Potoczku reprezentowali: Suchora Bartłomiej, Gębala Marcin, Ślusarski Mateusz, Dyjewski Paweł, Młynarczyk Mateusz, Daniel Arkadiusz, Przywara Mateusz, Kamiński Piotr, Sulowski Mikołaj, Biernat Dominik, Małaczyński Seweryn, Oszust Krzysztof.

Oto końcowa klasyfikacja:

I m   – ZSCKR w Jabłoniu

II m  - ZSCKR w Sandomierzu

III m – ZSAiGŻ w Radomiu

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy a najlepsza trójka puchary wręczane przez dyrektora ZSCKR w Potoczku Dariusza Wolana oraz wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie Wacława Słomkowskiego. Zawody w Potoczku to jeden z sześciu turniejów, mających na celu wyłonić 12 finalistów Mistrzostw Polski.

 Wielkim wyróżnieniem dla naszej szkoły jest powierzenie organizacji turnieju finałowego, który odbędzie się 7 marca 2020 r.                                         

Patronat nad całym cyklem zawodów objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                                                              

Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju i życzymy sukcesów sportowych.

Mariusz Karkusiewicz

 

         

 

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LZS W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT

Dnia 10 grudnia 2019 r.  w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbyły się Mistrzostwa LZS Województwa Lubelskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt z udziałem siedmiu drużyn:

Turniej rozgrywany był w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”.

W drużynie ZSCKR w Potoczku występowały: Katarzyna Jaśkiewicz, Patrycja Bryczek, Patrycja Tupaj, Anna Widz, Julia Orzechowska, Aleksandra Ligaj, Kinga Pieniążęk, Kwapińska Sara, Łazarz Emilia, Świś Natalia.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

I m   –  ZSTR Piotrowice

II m  -  ZS nr2 Nałęczów

III m - ZS Dęblin

Najlepsze zespoły otrzymały puchary i medale wręczone przez dyrektora szkoły Dariusza Wolana.  

. 

 

           

 

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU

oraz   GMINNY OŚRODEK KULTURY W POTOKU WIELKIM

Zapraszają do udziału

W KONKURSIE KULINARNYM

pt. „Tradycja na talerzu- Łączymy pokolenia.”

Zadaniem drużyn dwu osobowych (uczeń szkoły podstawowej lub średniej w połączeniu ze starszą osobą przekazującą tradycję) będzie przygotowanie dowolnego „dania gorącego”, związanego z historią danej rodziny lub regionu.

Regulamin konkursu:

• Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach

• I etap nadsyłanie przepisów do 10.01.2020 r.

II etap 12 .02.2020 r. przygotowanie dania konkursowego w pracowni ZSCKR w Potoczku.

Czekamy na Wasze przepisy do 10 stycznia 2020 r.

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

Światowy Dzień Wolontariatu

 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. Młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przygotowała krótki apel, przedstawiający ideę pomagania innym oraz akcje charytatywne w jakie włącza się nasza szkoła.
 
A. Kozioł
     

 

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

Mikołajkowa niespodzianka

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie.
9 grudnia z workiem pełnym prezentów, w asyście śnieżynek, przyjechał również  do  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku  Uczniowie naszej szkoły: Małgorzata Daniel, Julia Orzechowska, Wiktoria Moskal, Katarzyna Jaśkiewicz, Patrycja Bryczek i Seweryn Małaczyński postanowili sprawić „mikołajkową” niespodziankę najmłodszym. Śnieżynki przygotowały wiele ciekawych zabaw m.in.: „quiz mikołajkowy”, zimowe zagadki, układ taneczny „świąteczne porządki. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie. Mikołaj wraz ze śnieżynkami odwiedził klasę pierwszą, drugą i trzecią. Oprócz słodkich upominków przywiózł ze sobą dużo uśmiechu i ciepłych słów. Najmłodsi byli zachwyceni, śpiewali piosenki i recytowali wierszyki. Wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze, a wspólne zdjęcia będą zapewne wspaniałą pamiątką tego spotkania.

               

 

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

wyjazd młodzieży do gospodarstwa rolnego w miejscowości Rogów

 

W dniu 06.12.2019 roku odbył się wyjazd młodzieży do gospodarstwa rolnego w miejscowości Rogów w pow. Zamojskim .  Uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu dotyczącego rolnictwa precyzyjnego, zarządzania i gospodarowania wodą w glebie oraz obejrzenia maszyn wykonywanych przez samego gospodarza,służących do bezorkowej uprawy gleby i aplikacji nawozów. Cały wyjazd odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze a opiekę nad uczniami sprawowali Pani J.Olszyńska oraz Pan K.Jabłońki i Ł.Drewniowski.

 

       

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

OGŁOSZENIE

              Uprzejmie informujemy ze w naszej szkole  dzień 27.12.2019 r. dniem wolnym od pracy.
 Jednocześnie informujemy,  iż 14.12.2019 r.(sobota) jest dniem pracującym dla administracji i obsługi.

Uczniowie w tym dniu nie mają lekcji.

Skan pisma dyrektora w tej sprawie.

_______________________________________________________________

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LZS W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

Dnia 5 grudnia 2019 r.  w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbyły się Mistrzostwa Województwa LZS w halowej piłce nożnej chłopców z udziałem ośmiu drużyn: ZSCKR Potoczek, ZSTR Piotrowice, ZS nr2 Nałęczów, ZS Dęblin, ZSCKR Różaniec, ZSL Biłgoraj, ZSR Kijany, ZSCKR Siennica Różana.

Turniej rozgrywany był w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”.

Reprezentacja naszej szkoły w swojej grupie zanotowała remis, porażkę i zwycięstwo, zajmując ostatecznie VI miejsce w mistrzostwach. W drużynie ZSCKR w Potoczku występowali: Suchora Bartłomiej, Gębala Marcin, Ślusarski Mateusz, Dyjewski Paweł, Młynarczyk Mateusz, Daniel Arkadiusz, Przywara Mateusz, Kamiński Piotr, Sulowski Mikołaj, Biernat Dominik, Małaczyński Seweryn, Oszust Krzysztof.

Słowa uznania należą się naszym zawodnikom za ambicję i godne reprezentowanie szkoły.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

I m   – ZSL Biłgoraj

II m  - ZS Dęblin

III m - ZSCKR Siennica Różana

Najlepsze zespoły otrzymały puchary wręczane przez dyrektora szkoły Dariusza Wolana, który podsumowując imprezę podkreślił wysoki i wyrównany poziom startujących drużyn oraz podziękował wszystkim za udział w zawodach.                                                           

Mariusz Karkusiewicz

   

 _______________________________________________________________

powrót do góry strony

 Konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu

„Zdrowe żywienie to mądre myślenie”- pod takim hasłem 4.12.2019r.  zorganizowany został w naszej szkole konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu. Konkurs skierowany był do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie  zainteresowań kulinarnych oraz promocja zawodów z branży gastronomicznej. Do  konkursu zgłosiło się 12 uczniów. Były to  dwuosobowe drużyny ze szkół podstawowych w Potoczku, Potoku Wielkim, Potoku  Stanach, Stojeszynie, Zdziechowicach i Hucie Józefów.

 Konkurs polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Uczestników konkursu wraz z opiekunami powitał wicedyrektor szkoły Pan Andrzej Olszyński.

Po rozwiązaniu testu uczniowie  poszerzyli swoją wiedzę na temat  zasad zdrowego żywienia uczestnicząc w prelekcji wygłoszonej przez Panią Justynę Wielgus – nauczycielki przedmiotów gastronomicznych.

 W dalszej części spotkania uczniowie zwiedzili pracownie żywienia, gdzie mieli możliwość degustacji zdrowych przekąsek przygotowanych przez uczniów klasy II FTP pod okiem Pani Danuty Sołtys – nauczycielki przedmiotów gastronomicznych. Następnie przedstawione  zostały wyniki konkursu. 

W kategorii indywidualnej I miejsce zajęła Jagoda Chłodny ze szkoły podstawowej  w Potoku  Stanach, II miejsce Aleksandra Góreczna ze szkoły w Stojeszynie Pierwszym, natomiast  III miejsce zajęły: Kinga Nowak z Huty Józefów, Sylwia Garbacz z Potoka Wielkiego i Maria Nowakowska ze szkoły w Zdziechowicach.

W kategorii drużynowej I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach , II miejsce zajęły:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Hucie Józefów  oraz  Publiczna Szkoła Podstawowa im. KEN w Zdziechowicach.  III miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody z rąk dyrektora ZSCKR w Potoczku Pana Dariusza Wolana. Uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na Dni Otwarte!

                                                                                   Ewa Pęk – koordynator konkursu

     

 

_______________________________________________________________

powrót do góry strony

 

starsze wiadomości