TECHNIK WETERYNARII

Atrakcyjny zawód dla osób lubiących pracę ze zwierzętami.

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;

2) wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;

3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

4) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;

5) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

6) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;

7) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) - (kat. T).

 

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: 

  • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych


Technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt. Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

powrót do strony rekrutacja