TECHNIK ROLNIK

W związku ze zmieniającymi się technologiami produkcji, szybkim postępem biologicznym oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów rośnie atrakcyjność zawodu technik rolnik.

 

Technik rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych.

 

W związku z tym technik rolnik:

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: 

 

Ciągle rośnie zapotrzebowanie na osoby wykształcone, przedsiębiorcze i kreatywne, które będą prowadziły własne gospodarstwa z wykorzystaniem intensywnych technologii i rachunku ekonomicznego, ale również ekologicznych metod produkcji.

Wobec wyzwań związanych ze zmieniającymi się technologiami produkcji, szybkim postępem biologicznym oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów rośnie również prestiż zawodu technik rolnik.

 

Technik rolnik może prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych.

 

powrót do strony rekrutacja