TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Jest to atrakcyjny zawód związany z dynamicznym rozwojem gospodarczym i spełniający oczekiwania pracodawców sektora techniczno-rolniczego.  Kładzie  on nacisk na mocne podstawy ogólnozawodowe umożliwiające drożność kształcenia w innych zawodach powiązanych z branżą oraz wyodrębnienie kompetencji personalnych i społecznych uwzględniających wymagania rynku pracy.

To mocne ogólnozawodowe przygotowanie znacznie zwiększa ilość zawodów w których może pracować absolwent.

Szczególnie ważne jest stosowanie nowych technologii w eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych opartych na technikach komputerowych z wykorzystaniem elektroniki i automatyki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

4) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

5) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Uczniowie nieodpłatnie odbywają kształcenie w zakresie prawa Jazdy kat B i T oraz operatora kombajnów zbożowych.

 

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji: 

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych (w tym samochodów), serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego jak również dzięki mocnemu przygotowaniu ogólnozawodowemu może pracować w pokrewnych zawodach.
Może sprowadzić obsługę agrotroniczną  rolników i firm działających na rzecz rolnictwa.

 

     

 

powrót do strony rekrutacja