Nauczyciele ZSCKR w Potoczku

Rok szkolny 2017/2018 (pełno i niepełnozatrudnieni)

Nauczyciele ZSCKR w Potoczku

 

Chmieliński Andrzej

przedmioty zawodowe, biologia

Czajka Agata

wychowawca internatu,
pedagog

Florczak Dorota

historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze,  j. polski

Florczak Ireneusz       język. angielski

Hołody Marek

przedmioty zawodowe

Jabłoński Krzysztof

przedmioty zawodowe

Kowal Stanisław

przedmioty zawodowe

Kozioł Agnieszka

język. angielski, przedmioty zawodowe

Krakowska-Widz Monika

język polski, wychowawca internatu,

Mianowany Wiesław

przedmioty zawodowe

 

Olszyńska Jolanta

matematyka,  fizyka

Olszyński Andrzej

informatyka,

przedmioty zawodowe

Pęk Ewa

wychowawca internat, pedagog

Sadowska Diana

bibliotekarka

Siembida Katarzyna

przedmioty zawodowe, wychowawca internatu,

Siembida Marianna

przedmioty zawodowe,
podstawy przedsiębiorczości
, wychowawca internatu,

Sołtys Danuta

przedmioty zawodowe

Sołtys Jerzy

przedmioty zawodowe

Spyra Piotr

wychowanie fizyczne, język niemiecki,

ks. Sulicki Paweł

religia

Szyszka Magdalena

język angielski

Ślusarz Helena

przedmioty zawodowe,
podstawy przedsiębiorczości,

Wielgus Justyna

wychowanie fizyczne,
przedmioty zawodowe
, wychowawca internatu,

Wielgus Piotr

biologia, przedmioty zawodowe

Wolan Dariusz

wychowanie fizyczne,

przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa

Wolan Maria

wychowawca internatu, przedmioty zawodowe,
chemia

Wójcik Monika

przedmioty zawodowe,  wychowawca internatu,

Zientek Grzegorz

nauka jazdy,  przedmioty zawodowe,

Zientek Janusz

nauka jazdy