Nauczyciele ZSCKR w Potoczku

Rok szkolny 2018/2019 (pełno i niepełnozatrudnieni)

 

Chmieliński Andrzej

przedmioty zawodowe, biologia

Czajka Agata

wychowawca internatu,
pedagog

Florczak Dorota

historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze,  j. polski

Florczak Ireneusz       język. angielski

Hołody Marek

przedmioty zawodowe

Jabłoński Krzysztof

przedmioty zawodowe

Kowal Stanisław

przedmioty zawodowe

Kozioł Agnieszka

język. angielski, przedmioty zawodowe

Krakowska-Widz Monika

język polski, wychowawca internatu,

Król Ewa

wychowawca internatu,

Mazur Zenon

przedmioty zawodowe

Mianowany Wiesław

przedmioty zawodowe 

Olszyńska Jolanta

matematyka,  fizyka

Olszyński Andrzej

informatyka,

przedmioty zawodowe

Pęk Ewa

wychowawca internatu, pedagog,

wychowanie do życia w rodzinie

Sadowska Diana

bibliotekarka

Siembida Katarzyna

przedmioty zawodowe, wychowawca internatu,

Siembida Marianna

przedmioty zawodowe,
podstawy przedsiębiorczości
,

Sołtys Danuta

przedmioty zawodowe

Sołtys Jerzy

przedmioty zawodowe

Spyra Piotr

wychowanie fizyczne, język niemiecki,

ks. Sulicki Paweł

religia

Szyszka Magdalena

język angielski

Ślusarz Helena

przedmioty zawodowe,
podstawy przedsiębiorczości,
bibliotekarka

Wielgus Justyna

wychowanie fizyczne,
przedmioty zawodowe
,

Wielgus Piotr

biologia, przedmioty zawodowe

Wolan Dariusz

wychowanie fizyczne,

przedmioty zawodowe

Wolan Maria

wychowawca internatu, 
chemia

Zientek Grzegorz

nauka jazdy,  przedmioty zawodowe,

Zientek Janusz

nauka jazdy

Zabiegliński Mariusz

edukacja dla bezpieczeństwa,  przedmioty zawodowe,