OTWARCIE HALI WARSZTATOWEJ

„Czerpiąc z tradycji, budujemy nowoczesność”

 

W ponad 55-letniej historii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku dzień 25 maja 2019 r. z pewnością zapisze się jako jedno z ważniejszych wydarzeń. Tego dnia oddana została do użytku hala warsztatów szkolnych.

To pierwszy etap całego kompleksu przeznaczonego do praktycznej nauki zawodu w branży mechaniczno – rolniczej. Nowoczesne warsztaty będą wykorzystane na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik oraz mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych w Branżowej Szkole I stopnia. Warsztaty z bogatym zapleczem technicznym pozwolą na podniesienie jakości kształcenia, a ty samym umożliwią lepsze przygotowanie młodzieży do pracy w wybranym zawodzie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez proboszcza Parafii Potok Wielki Artura Dyjaka oraz ks. Pawła Sulickiego. Następnie pan dyrektor Dariusz Wolan oraz wicedyrektor Andrzej Olszyński powitali znakomitych gości. Zaproszenie do udziału w ceremonii przyjęli reprezentanci organu prowadzącego szkołę, samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, władz oświatowych, dyrektorzy urzędów, szkół wraz z pocztami sztandarowymi, placówek oraz instytucji, pracodawcy i rolnicy współpracujący ze szkołą, wykonawcy hali warsztatowej oraz nauczyciele i pracownicy emeryci, a także przedstawiciele mediów.

 Wśród gości byli obecni: pan Robert Jakubik - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Magdalena Kamińska w zastępstwie Jerzego Bieleckiego posła na Sejm RP, pan Sebastian Paul-Dyrektor Delegatury w Zamościu, pan Krzysztof Pitucha-Starszy Wizytator, pan Paweł Porębski w zastępstwie Andrzeja Rolli Starosty Kraśnickiego, pan Michał Komacki- Wicestarosta Powiatu Janowskiego, pan Sławomir Dworak-Przewodniczący Rady Powiatu Janowskiego, pan Leszek Nosal-wójt Gminy Potok Wielki, pan Ryszard Winter-Dyrektora Krajowego Centrum Edukacji, Marek Rudziński-nauczyciel konsultant Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, pan Szymon Mroczek-Komendant Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, pani Iwona Miśkiewicz Rachwał- Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego  w Janowie Lubelskim.

W dalszej części uroczystości dyrektor ZSCKR pan Dariusz Wolan oraz kierownik praktycznej nauki zawodu pan Marek Hołody dokonali prezentacji warsztatów szkolnych, zwracając uwagę na poszczególne etapy budowy. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów technikum pod kierunkiem Doroty Florczak. Finałem ceremonii było uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie hali warsztatowej.

Monika Krakowska-Widz

 


2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-01.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-01.jpg
136.90 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-02.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-02.jpg
143.14 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-03.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-03.jpg
134.83 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-04.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-04.jpg
139.72 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-05.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-05.jpg
142.06 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-06.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-06.jpg
147.52 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-07.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-07.jpg
142.87 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-08.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-08.jpg
148.43 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-09.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-09.jpg
145.93 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-10.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-10.jpg
146.15 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-11.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-11.jpg
142.43 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-12.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-12.jpg
143.47 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-13.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-13.jpg
135.78 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-14.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-14.jpg
134.60 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-15.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-15.jpg
143.41 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-16.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-16.jpg
119.86 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-17.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-17.jpg
139.63 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-18.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-18.jpg
129.50 KB
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-19.jpg
2019_05_24_Otwarcie-hali-zsck-potoczek-Dtort-19.jpg
137.75 KB

Created by IrfanView